Level4 Biz 2 Flashcards Preview

JIRKA > Level4 Biz 2 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 2 Deck (199):
1

obsadit lidmi/personálem

man

2

splnit požadavky, vyhovět představám

meet your brief

3

výpadek elektrického proudu

power cut

4

počítačový server

server

5

být nepřehlédnutelný, vynikat

stand out

6

akce týkající se určité oblasti podnikání nebo určitého průmyslového odvětví

trade event

7

ve velkém množství

bulk: in bulk

8

mít velké skladové zásoby

carry a lot of stock

9

ještě se někomu ozvat (v určité věci)

come back to you on that

10

důmyslný přístroj, šikovný vynález

gadget

11

přijet, dorazit

get in

12

zisková přirážka; přidaná hodnota

mark-up

13

platební podmínky

payment terms

14

strčit

pop

15

doporučená maloobchodní cena

recommended retail price (RRP)

16

zopakovat objednávku

repeat order

17

(platba) při dodání

sight: at sight

18

probrat něco

sort out

19

držet se něčeho, neměnit něco, neustupovat z něčeho

stick to

20

mít na skladě

stock

21

(formálně) posadit se, "vzít místo"

take a seat

22

podmínky (smluvní, obchodní…)

terms and conditions

23

investovat

buy into

24

konkurence

competition

25

možnosti úvěru

credit facilities

26

opustit myšlenku

drop the idea

27

podnikatel, zejména začínající

entrepreneur

28

realitní kanceláře/agentury

estate agencies

29

procento/podíl neúspěšných, zkrachovavších

failure rate

30

zazobaný

fat-cat

31

poplatek

fee

32

vůbec, především, v prvé řadě

first: in the first place

33

licence, koncese, právo k provozu, franšíza

franchise

34

jít od úspěchu k úspěchu

go from strength to strength

35

jít do soukroma, začít podnikat

go it alone

36

všeobecně známý název firmy nebo výrobků

household name

37

návrhář interiérů

interior designer

38

rozumný

legitimate

39

dokázat, docílit (vlastní pílí)

make a go of

40

propustit pro nadbytečnost

make redundant

41

marketing

marketing

42

nezastavovat se, neohlížet se, postupovat dál a dál (= být stále úspěšnější a lepší)

never look back

43

prodejna

outlet

44

ochotný

prepared

45

zisk

profit

46

opustit myšlenku

quit

47

odstupné

redundancy money

48

záruka (za půjčku)

security

49

hledat, vyhledávat, najít

source

50

odhodlat se něco udělat, vrhnout se do něčeho

take the plunge

51

pokud jde o

terms: in terms of

52

ochranná známka, obchodní značka

trademark

53

soukromý investor ochotný vložit peníze do nového podniku

angel investor

54

aplikace

application

55

navštívenka (firemní)

business card

56

uchytit se, získat si oblibu

catch on

57

telefonovat potenciálním zákazníkům nebo je bez předchozího ohlášení navštěvovat

cold-call

58

vzpírat se běžnému podnikatelskému záměru

defy a conventional business plan

59

spatřit světlo světa, uskutečnit se, začít, vzniknout

get off the ground

60

vládní grant/finanční podpora

government grant

61

instinktivní přesvědčení/tušení

gut instinct

62

souviset s něčím, mít něco společného s něčím

have something to do with

63

využívající nejmodernějších přístrojů a technologií

hi-tech

64

půjčka

loan

65

použít, co je k dispozici/k mání, vystačit s něčím

make do

66

hypotéka

mortgage

67

nic lepšího než

nothing to beat

68

sdružení dvou nebo více osob (za účelem podnikání)

partnership

69

(něco říci) bez obalu, bez okolků, přímo

point blank

70

jistina (peníze půjčené na úrok)

principal

71

úspory

savings

72

sociální zabezpečení

social security

73

rozhazovat (peníze)

splash out

74

daňové přiznání

tax return

75

kapitál od firem specializujících se na rizikové operace

venture capital

76

obal, zde nadstavba

wrapper

77

nespolehlivý, nestálý, "napsaný v písku"

written in sand

78

obchodní zástupce

agent

79

bioinformatika, informační věda zabývající se živými organismy

bioinformatics

80

vyjasnit, vyřešit

clear up

81

naklonovaný

cloned

82

křížení nápadů (osob z různých oborů ve snaze stimulovat nové myšlení)

cross-fertilisation of ideas

83

distributor

distributor

84

přistoupit k něčemu, začít s něčím

get down to

85

pustit se do něčeho

get onto

86

(hovor.) "To je skvělé!"

great stuff

87

průkopnický, průlomový

ground-breaking

88

tajný

hush-hush

89

držet krok

keep up with

90

oblast ekonomiky, kde jde více o znalosti než o výrobky a kde mezi zaměstnanci převažují vysoce vzdělaní odborníci (např. věda, výzkum)

knowledge industry

91

milník, hranice

milestone

92

vybudovaný za určitým konkrétním účelem

purpose-built

93

hned, okamžitě

right away

94

sektor, oblast ekonomiky

sector

95

nová, nezávislá firma, která se odčlenila od subjektu, v jehož rámci vznikla

spin-out business

96

nejmodernější, nejnovější

state-of-the-art

97

kmenová buňka

stem-cell

98

svazující podmínky (např. u půjčky)

strings attached

99

strávit, vstřebat, pochopit

digest

100

nevědět, co ještě dál říct

dry up

101

kontakt pohledem do očí

eye contact: make eye contact

102

nebát se, klidně/bez obav něco udělat

feel free to

103

zjištění

findings

104

plně využít (nějaké krátkodobé příležitosti)

make the most of

105

vyšší, než je obvyklé

premium

106

nápověda, připomínka

prompt

107

diapozitiv

slide

108

ten, který chce nebo se snaží někým/něčím být

would-be

109

není náhoda (= je to cílené, pečlivě naplánované)

accident: is no accident

110

bankrot

bankrupt

111

mít na mysli

bear in mind

112

cenová nabídka

bid

113

nejdůležitější věc

bottom line

114

překročit své finanční možnosti

break the bank

115

hotelové služby pro podnikatele (faxy, připojení na internet, služby sekretářky)

business centre

116

řetězec (řada zařízením, obchodů atd. patřících téže firmě)

chain

117

věrnostní program pro pravidelné uživatele služeb určité letecké společnosti

frequent-flier program (UK programme)

118

shromáždění

gathering

119

rozplývat se, nadšeně líčit

gush

120

hlavní řečník

keynote speaker

121

věrnostní program pro stálé zákazníky

loyalty program

122

mimosezona

off-season

123

úskalí

pitfall

124

výhoda, plus

plus

125

metoda, praktika

practice

126

zorganizovat

pull together

127

konkurent

rival

128

vyzdvihnout

single out

129

zaměstnanec

staffer

130

předplatitel

subscriber

131

pozměnit

tweak

132

co je opravdu důležité

what really counts

133

bezdrátové připojení na internet, "wi-fi"

wi-fi

134

zabývat se něčím

address

135

v zákulisí

behind the scenes

136

prosperovat, prodělávat rozmach, vzkvétat

boom

137

pocit nadšení (give a buzz = nadchnout)

buzz

138

napsat krátký e-mail, kontaktovat e-mailem

drop an email

139

ekoturistika

eco-tourism

140

vznikající/rozvíjející se/nový trh

emerging market

141

zlepšit

enhance

142

podnikání (zakládání nových firem)

entrepreneurship

143

recept

formula

144

dostat se k něčemu

get round to it

145

uskutečňování, realizace, uvádění do praxe, implementace

implementation

146

možný důsledek

implication

147

pochopení, porozumění, vhled, hlubší ponor (do nějaké problematiky)

insight

148

nepoddajný vzpírající se řešení

intractable

149

tanec "poi" - lidový tanec maorských žen

Maori poi dance

150

navazování kontaktů s užitečnými lidmi

networking

151

velmi zkušený člověk, "ostřílený kozák"

old hand

152

volné místo

opening

153

vynikající

outstanding

154

veřejný sektor, vládní organizace

public sector

155

čtyřiadvacet hodin denně

round the clock

156

prozatím

time: for the time being

157

slibný, rozvíjející se

up-and-coming

158

kombinace vedoucí k úspěchu

winning combination

159

skvělé referování o něčem

coverage: brilliant coverage

160

obsazenost hotelu

occupancy rate

161

čtvrtletí

quarter

162

úkol (daný konkrétní osobě do příští schůze či porady)

action point

163

odročit, přerušit (schůzi, poradu)

adjourn

164

zrušit

call off

165

řídit schůzi/jednání, předsedat

chair

166

sestavit, připravit

get together

167

výsledek

outcome

168

propagační materiály

promotional literature

169

odložit

put off

170

realizovat řešení

put solutions into practice

171

zorganizovat

set up

172

záměrně se nezúčastnit, ulít se (schůze, porady)

skip

173

zároveň

while we’re about it

174

seminář, (duševní) dílna, workshop

workshop

175

vzbuzuje zájem, je zajímavý

appeals to

176

miliarda

billion

177

řádkový inzerát či malý inzerát na tematicky rozčleněné inzertní straně

classified ad

178

kyberprostor

cyberspace

179

až doposud

date: to date

180

tvorba graficky upravených textů

desktop

181

krach společností prodávajících zboží nebo nabízejících služby přes internet

dot-com: the dot-com crash

182

elektronický obchod, obchod přes internet

e-commerce

183

hardware

hardware

184

osoba, jejíž práce vyžaduje značně vysoké vzdělání a odborné znalosti

knowledge worker

185

poslání (např. firmy)

mission

186

počítačová síť

network

187

taková služba, kde vše, co člověk potřebuje, obstará na jednom místě

one-stop shopping

188

návštěva konkrétních internetových stránek

page view

189

zkratka z Personal Digital Assistant - viz níže

PDA

190

miniaturní počítač, který se vejde do dlaně; palmtop

Personal Digital Assistant

191

činit důležitým, zvyšovat význam

place a premium on

192

v reálném čase (bez čekání)

real time

193

vypilovat, vybrousit, propracovat

refine

194

zhruba

roughly

195

zefektivnit, zvýšit produktivitu

streamline

196

efekt užívaný u filmových titulků

title effect

197

s početným/přebujelým vedením

top-heavy

198

sledovat pohyb (zásilek, balíků)

track

199

non-stop, dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu

twenty-four: 24/7 (twenty-four seven)