Level2 A-C Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level2 A-C > Flashcards

Flashcards in Level2 A-C Deck (200)
Loading flashcards...
1

břemeno, náklad; nosnost, kapacita

a load of

2

přístup

access

3

náhodně, náhodou; neúmyslně

accidentally

4

ubytování

accommodation

5

podle

according (to)

6

dosáhnout, docílit

achieve

7

adaptér; rozdvojka

adapter

8

závislý

addicted

9

výhoda; prospěch; přednost

advantage

10

dobrodruh

adventurer

11

dobrodružný; podnikavý

adventurous

12

reklama, inzerce; reklamní služby

advertising

13

radit, doporučit

advise

14

ovlivnit;postihnout; týkat se; dojmout, zapůsobit

affect

15

dovolit si; poskytovat

afford

16

dohoda, domluva; smlouva; souhlas

agreement

17

vpředu; dopředu

ahead (adj,adv)

18

cíl; snaha; zamíření

aim

19

osvěžovač vzduchu

air freshener

20

bdělý, ostražitý; vědomý si

alert

21

alergický

allergic

22

alergie

allergy

23

připustit, uznat; dovolit, povolit

allow

24

dovolený, přípustný

allowed

25

téměř, skoro

almost

26

aloe vera

aloe vera

27

Alpy

Alps

28

ačkoliv

although

29

udivený

amazed

30

báječně; překvapivě

amazingly

31

sanitka, ambulance

ambulance

32

Andy

Andes

33

ohlásit, oznámit; vyhlásit

announce

34

antropolog

anthropologist

35

dezinfekční, antiseptický

antiseptic

36

vzhled; dostavení se; vystoupení

appearance

37

jmenování; úřad, funkce; schůzka

appointment

38

přístup; příchod; přiblížení se

approach (=way of doing something)

39

armáda, vojsko; zástup

army

40

arogantní, nadutý, domýšlivý

arrogant

41

šíp; šipka

arrow

42

jako kdyby; jako když

as if

43

aspirin

aspirin

44

astma

asthma

45

atmosféra, ovzduší; nálada

atmosphere

46

připevnit; přivázat; připojit; přikládat

attach

47

připojený; připojený; zastavený (účet)

attached

48

připevnění, upevnění; příloha; oddanost

attachment

49

postoj, stanovisko

attitude

50

přitahovat;upoutat; vábit, lákat; získat

attract

51

přitažlivost; kouzlo, půvab; atrakce

attraction

52

baklažán, lilek jedlý

aubergine

53

výstup při konkurzu

audition

54

Rakousko

Austria

55

zabránit, zamezit; vyhnout se

avoid

56

probuzený

awake

57

před naším letopočtem

B.C. (=before Christ)

58

hlídat cizí dítě

babysit

59

domácí opatrovnice dítěte

babysitter

60

záložní

back-up

61

špatně placený

badly-paid

62

nevrlý, popudlivý

bad-tempered

63

balkon

balcony

64

výpis z bankovního účtu

bank statement

65

rožeň; piknik

barbecue

66

nahý; bosý; holý; prázdný (místnost); nezbytný

bare

67

kůra

bark (=tree-bark)

68

suterén

basement

69

zátoka, záliv

bay

70

být nemocný, churavý

be sick (of)

71

fazole

bean

72

bít, tlouci; bubnovat; překonat

beat

73

hovězí maso

beef

74

pivo

beer

75

začátečník

beginner

76

uvěřitelný; věrohodný

believable

77

patřit; být členem

belong (to)

78

lavice; křeslo (v brit. parlamentu)

bench

79

ženichův svědek

best man

80

bestseller, úspěšná kniha

best-seller

81

velmi úspěšný

best-selling

82

odpadkový koš; truhla; schránka

bin

83

Birmingham

Birmingham

84

kousat; bodat; štípat

bite

85

mixér

blender

86

Pozdrav pánbůh! (po kýchnutí)

bless you!

87

ucpaný nos

blocked-up nose

88

krev

blood

89

krevní tlak

blood pressure

90

řeč těla

body language

91

vřít, vařit se; zuřit

boil

92

vařící se

boiling

93

polička na knihy

bookshelf

94

Borneo

Borneo

95

vyrušovat, obtěžovat; dělat si starosti

bother

96

obtěžovaný; rozrušený

bothered

97

lahvový

bottled

98

dno; pata, úpatí; zadek

bottom

99

boxer (člověk, pes)

boxer

100

box

boxing

101

mozek; rozum, inteligence

brain

102

statečný, odvážný

brave

103

násilím otevřít

break something open

104

nevěsta

bride

105

družička

bridesmaid

106

(osobně) vrátit, přivést, přinést, přivézt zpět

bring something back

107

širokopásmový

broadband

108

brokolice

broccoli

109

na mizině

broke (=without money)

110

švagr

brother-in-law

111

odposlouchávací zařízení, štěnice

bug (secretly record)

112

kulka, střela

bullet

113

kytice; trs; otep; balík

bunch

114

bungalov

bungalow

115

lupič, zloděj

burglar

116

hořet; vyhořet; spálit; topit; podpálit; popálenina

burn

117

náhodou, shodou okolností

by chance

118

vyvolávat, předčítat (ze seznamu); odvolat, zrušit

call something off

119

volající účastník

caller

120

zrušený; odvolaný

cancelled

121

svíčka, svíce

candle

122

kapacita; obsah, objem; schopnost

capacity

123

kapučino

cappuccino

124

oxid uhličitý

carbon dioxide

125

lepenka (tuhý papír)

cardboard

126

profese, povolání; kariéra

career

127

neopatrný, lehkomyslný; ledabylý, povrchní

careless

128

mrkev

carrot

129

nést; přenášet; vézt

carry

130

provádět, dělat; vykonat, splnit; realizovat

carry out

131

kartonová krabice

carton

132

vyplatit šek

cash a cheque

133

způsobit

cause

134

Střední Amerika

Central America

135

předsednictví; předseda

chair (a meeting)

136

náročný (úkol, profese); vyzývavý (tón, pohled)

challenging

137

šampaňské, sekt

champagne

138

charakteristika, příznačný rys

characteristic

139

účtovat; obvinit, obžalovat; zaútočit, napadnout; řítit se (zvíře); nabít (baterii)

charge

140

nabíječka; široká plochá mísa; zásobník (zbraň); důstojnický kůň

charger

141

žebříček nejpopulárnějších desek nebo melodií

charts (=bestselling music charts)

142

povídat si, bavit se

chat

143

levně, lacino

cheaply

144

zapsat se, registrovat se (v práci, v hotelu);

check into

145

odhlásit se

check out of

146

povzbudit (někoho)

cheer (someone) up

147

cheesburger, karbanátek se sýrem

cheeseburger

148

chemikálie

chemicals

149

prsa, hrudník; bedna, truhla

chest

150

náčelník; vedoucí, šéf

chief

151

veřejná péče o děti

childcare

152

chladný, sychravý

chilly

153

výběr; volba; možnost

choice

154

kostel; mše; církev

church

155

tleskat; poplácat (po zádech)

clap

156

vyklidit, uklidit; vyprázdnit

clear something out (phrasal v )

157

klapnout, cvaknout; kliknout

click (n/v)

158

klient, zákazník

client

159

útes

cliff

160

podnebí, klima; atmosféra, ovzduší

climate

161

horolezec; popínavá rostlina

climber

162

blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný

close

163

klaun, šašek

clown

164

chodit po klubech či barech

clubbing

165

vodítko; stopa (policejní); nápověda

clue

166

uhlí, uhlík, uhel

coal

167

ramínko

coat hanger

168

kód; šifra; řád; kodex

code

169

kóma

coma

170

přijít (přes ulici, napříč, z místa na místo); narazit (náhodně někoho potkat, něco najít); prorazit (herec)

come across

171

vrátit se, přijít zpět; dostat se opět do formy; podrážděně odpovědět; vzpomenout si

come back

172

dosáhnout (někoho, něco; doběhnout); udržet krok s; přijít s (nápadem)

come up with

173

pohodlí

comfort

174

komik; komiks

comic

175

komunikace; dorozumívání; zpráva

communication

176

ctižádostivý; konkurenční

competitive

177

počítačový vir

computer virus

178

počítačová věda; práce s počítačem

computing

179

podvod

con

180

podvodník, podfukář

con artist

181

starost; věc; záležitost; koncernový podnik

concern

182

týkat se (čeho); zainteresovaný

concerned

183

podmínka; stav; kondice; forma

condition

184

důvěra; tajnost; důvěrnost; sebejistota

confidence

185

poplést; zmást

confuse

186

zmatený, popletený; nepřehledný (situace)

confused

187

vědomý; při vědomý

conscious

188

ohleduplný

considerate

189

obsahovat; krotit (zvědavost)

contain

190

nádoba; bedna, obal; kontejner

container

191

obsah

content

192

kontinent; pevnina; světadíl

continent

193

kuchařství

cookery

194

chladný, studený; klidný; chladný (člověk); senzační

cool

195

termotaška

cool bag

196

policajt

cop

197

vypořádat se s kým/čím; zvládnout koho/co

cope (with)

198

vývrtka

corkscrew

199

kukuřičné lupínky

cornflakes

200

dopisovatel; zpravodaj; korespondent

correspondent