Level3 P-S Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level3 P-S > Flashcards

Flashcards in Level3 P-S Deck (200)
Loading flashcards...
1

pyl

pollen

2

zastavit se (někde)

pop into

3

zalidněný, obydlený

populated

4

pórovitý, porézní

porous

5

portýr, nocič

porter

6

pózovat

pose

7

postoj (názor na věc)

position

8

majetek, vlastnictví

possessions

9

pošta

post

10

absolvent univerzity

postgraduate

11

odložit

postpone

12

keramika

pottery

13

hrnout se

pour in

14

recese, vtípky

practical jokes

15

vzácný, cenný

precious

16

přesný

precise

17

předvídat, předpovídat

predict

18

předvídatelný

predictable

19

přednostně

preferably

20

prezentace

presentation

21

předešlý

previous

22

princip

principle

23

přednosti, priority

priorities

24

upřednostnit

prioritise

25

(vysoce) oceněný

prized

26

váhat, okolkovat, být nerozhodný

procrastinate

27

výroba

production

28

výrobky

products

29

profesionálně

professionally

30

zisk, mít zisk, profitovat

profit

31

podporující lovení

pro-hunting

32

povýšit

promote

33

pobídka, nápověda

prompts

34

důkaz

proof

35

požádat o ruku

propose

36

za předpokladu

provided

37

za předpokladu, že

providing

38

psychiatr

psychiatrist

39

publicita, reklama

publicity

40

trest

punishment

41

stíhat, sledovat

pursue

42

nemít mnoho času

pushed for time

43

vynaložit úsilí

put in effort

44

pyramidy

Pyramids

45

osvědčení, diplom

qualifications

46

vlastnosti

qualities

47

fronta

queue

48

člověk, který předbíhá

queue-jumper

49

citovat

quote

50

každoroční studenty organizovaná akce na pomoc chudým

Rag week

51

deštné pralesy

rainforests

52

přednést (záležitost)

raise

53

rychlý, prudký

rapid

54

dosáhnout

reach

55

reagovat

react

56

reakce

reactions

57

realismus

realism

58

realistický, praktický

realistic

59

(opět) se objevit

reappear

60

přerovnat, přeskupit

rearrange

61

docela

reasonably

62

shrnout, rekapitulovat

recap

63

adresát

receiver

64

dobít

recharge

65

poznatelný

recognisable

66

poznání, rozpoznání

recognition

67

doporučit

recommend

68

znovu uvážit, změnit názor

reconsider

69

obnovit

recreate

70

vymalovat

redecorate

71

znovu vymezit, znovu nastavit parametry

redefine

72

předělat, rekonstruovat

redesign

73

redukované, zkrácené

reduced

74

nadbytečnost, nadbytek informací

redundancy

75

be made redundant - být propuštěn

redundant

76

odkazovat

refer

77

přemýšlet o

reflect on

78

zaregistrovat, přihlásit

register

79

litovat

regret

80

vláda

reign

81

příbuzný

related

82

poměrně

relatively

83

vypustit

release

84

důležitý, významný, odpovídající

relevant

85

spolehnout se

rely

86

nová verze, předělávka

remakes

87

odstranit

remove

88

energie z obnovitelných zdrojů

renewable energy

89

nahradit, vyměnit

replace

90

žádat, chtít, potřebovat

require

91

ctít, vážit si

respect

92

odpovídat

respond

93

zopdovědně

responsibly

94

znovu vyprávět, opakovat

retell

95

recenze

reviews

96

způsobit převrat

revolutionise

97

odměnit

reward

98

obrat, okrást

rip off

99

stoupat

rise

100

riziko

risk

101

lupiči, zloději

robbers

102

role

role

103

římský, Říman

Roman

104

kořeny

roots

105

růže

roses

106

otočit

rotate

107

hrubý odhad

rule of thumb

108

přejet, zajet

run over

109

dopravní špička

rush hour

110

pytle

sacks

111

zajistit, ochránít

safeguard

112

bezpečně

safely

113

námořník

sailor

114

platy

salaries

115

vzorek

sample

116

sarkasticky

sarcastically

117

pánve, kastroly

saucepans

118

pokožka hlavy

scalp

119

rentgenové obrazy, snímky

scans

120

vůně

scent

121

skeptický, nedůvěřivý

sceptic

122

projekty, plány

schemes

123

stipendium

scholarship

124

zmačkat

scrunch up

125

potápění

scuba diving

126

soyha, sousoší

sculpture

127

vyhledávač

search engine

128

vteřina

sec

129

část

section

130

člen bezpečnostní služby, ostraha

security guard

131

semena

seeds

132

sebestředný

self-centred

133

rozpačitý, nesmělý

self-conscious

134

sebekritický

self-critical

135

spoléhající se na sebe

self-reliant

136

dbající na svou pověst, správná

self-respecting

137

seminář, cvičení

seminar

138

smysly

senses

139

dojímavý, sentimentální

sentimental

140

pokračování

sequels

141

udržovat a opravovat

service

142

schůzka, sezení

session

143

oholit

shave

144

skořápka

shell

145

poličky

shelves

146

pastýř, ovčák

shepherd boy

147

šokující, děsný

shocking

148

krást v obchodě, drobná krádež

shoplifting

149

křičet

shout

150

hedvábný

silk

151

mrakodrapy

skyscrapers

152

velmi tvrdě spát, "spát jako dřevo"

sleep like a log

153

slogan, heslo

slogan

154

slogany

slogans

155

pomalý

slow-moving

156

pašovat

smuggle

157

hadi

snakes

158

namočit

soak

159

solid gold - pravé zlato, masivní

solid

160

samota

solitude

161

důmyslný, rafinovaný, znalý světa

sophisticated

162

zvukový doprovod (filmu)

soundtrack

163

zdroj

source

164

sója

soya

165

vesmírný věk

space-age

166

trvat, zahrnovat

span

167

speciálně postavená, vyrobená

specially-built

168

druh

species

169

určitý, konkrétní

specific

170

oněmělý

speechless

171

hláskovat

spell

172

pravopis, hláskování

spellings

173

pavouci

spiders

174

duchové

spirits

175

strašidelný

spooky

176

flek, skvrna

spots

177

zírat

stare

178

hvězdy

stars

179

hladovět, trpět hlady

starve

180

uvádět, seznámit

state

181

socha

statue

182

zůstávající v domácnosti

stay-at-home

183

starý způsob kódování

steganography

184

vydržet

stick with

185

bodat, dát žihadlo

sting

186

punčocha

stocking

187

břicho, žaludek

stomach

188

příběhy

stories

189

přímý

straightforward

190

cizí lidé

strangers

191

důraz, přízvuk

stresses

192

pruh

strip

193

pruhy

stripes

194

vyzby, struktury

structures

195

studentská půjčka

student loan

196

s titulky

subtitled

197

uspět

succeed

198

dostatečný

sufficient

199

návrhy

suggestions

200

slušet

suit