Level3 S-Z Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level3 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level3 S-Z Deck (112)
Loading flashcards...
1

shrnout

summarise

2

nadpřirozený

supernatural

3

velmoc

superpower

4

dodávka

supply

5

podpůrný, podporující

supportive

6

předpokládat, domnívat se

suppose

7

překvapivý

surprising

8

průzkumy

surveys

9

míra přežití

survival rate

10

optimální

sustainable

11

polknout

swallow

12

švýcarské sýry

swiss cheese

13

vypnout

switch off

14

symbolizovat, znázorňovat

symbolise

15

symboly

symbols

16

question tag - tázací dovětek

tag

17

quetsion tags - tázací dovětky

tags

18

ohon

tail

19

brát jako samozřejmost

take for granted

20

stranit, souhlasit s

take sides

21

brát něco s rezervou, nevěřit něčemu úplě

take st. with a pinch of salt

22

příběh, vyprávění

tale

23

úkol

task

24

chutnat

taste

25

telepatie, přenášení myšlenek, citů

telepathy

26

povaha, nálada, hněv

temper

27

mírné klima

temperate

28

teploty

temperatures

29

terorismus

terrorism

30

teroristé

terrorists