Level2 S-Z Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (200)
Loading flashcards...
1

samostatně, odděleně, zvlášť

separately

2

seržant, četař

sergeant

3

vyrazit, vyjet; odpálit; spustit

set off

4

sdílet; podělit se, rozdělit se; mít společný rys

share

5

žralok

shark

6

naprosto vyčerpaný

shattered (=very tired)

7

kůlna, přístřešek; hala (průmyslová)

shed

8

změna; směna

shift

9

třást se, chvět se

shiver

10

otřesený, šokovaný, pohoršený

shocked

11

padající hvězda

shooting star

12

rameno; úbočí (hory); krajnice (silnice)

shoulder

13

po ramena (vlasy)

shoulder-length

14

mlčet, zavřít zobák, držet hubu (vulg.); zavřít (obchod)

shut up

15

siesta, polední odpočinek

siesta

16

znamení, signál; semafor

signal

17

hloupý, pošetilý

silly

18

Singapur

Singapore

19

potopit (loď); zničit (člověka); zmařit (naděje); utopit se (o člověku)

sink

20

lebka

skull

21

nebe, obloha

sky

22

mrakodrap

skyscraper

23

spáč

sleeper

24

poněkud, trochu, slabě

slightly

25

cítit; čichnout si; vonět; páchnout

smell

26

pašerák

smuggler

27

had

snake

28

kýchat

sneeze

29

kulečník

snooker

30

chrápat

snore

31

telenovela, televizní seriál, rozhlasový seriál (z rodinného života)

soap opera

32

společenský, přátelský

sociable

33

sociologie

sociology

34

měkký (voda, srdce); hebký, jemný (pokožka); hladký (povrch); pastelový (barva); tlumený, jemný (světlo)

soft

35

změkčit; zjemnit; přitlumit (světlo); ztišit (hlas)

soften

36

software, programové vybavení

software

37

Somerset

Somerset

38

vytřídit, oddělit, vybrat

sort out

39

troubit, zvonit (na poplach); zdát se, vypadat, působit

sound

40

Southampton

Southampton

41

jihovýchodně

south-east

42

upomínkový předmět, suvenýr

souvenir

43

prostorný, prostranný

spacious

44

přebytečný, nadbytečný; volný; náhradní, rezervní

spare

45

odborník; odborný lékař

specialist

46

pavouk

spider

47

vylít, rozlít

spill

48

duše, duch, duševno; přízrak; energie, nadšení, odvaha; podstata, smysl

spirit

49

rozejít se (pár); rozštěpit se (organizace)

split up

50

zkažený; zničený

spoilt

51

mluvčí

spokesperson

52

zahlédnout, postřehnout, všimnout si

spot (=see)

53

roztáhnout (plachty); rozpřáhnout (paže); rozložit, rozprostřít; šířit, rozšiřovat (zpráva, nemoc)

spread

54

družstvo, četa; oddíl, komando; mužstvo

squad

55

skvrna; mořidlo

stain

56

odstraňovač skvrn

stain remover

57

pohotovostní, záložní

standby

58

uvádějící v hlavní roli; strnule hledící

starring

59

jistý, pevný; stabilní, stálý; pevný, upřený (pohled); vytrvalý; spolehlivý (člověk)

steady

60

biftek, stejk; přírodní řízek

steak

61

vařit v páře, dusit, napařit

steam (=cook using steam)

62

ocel

steel

63

krok; schod; krůček

step

64

kámen, oblázek; drahokam; kámen (brit.jednotka hmotnosti); pecka, jádro

stone

65

podlaží, poschodí, patro

storey

66

bouřlivý (počasí, debata); rozbouřený (moře)

stormy

67

přímo (směr cesty)

straight ahead

68

neznámý člověk, cizí člověk; cizinec

stranger

69

síla; pevnost; moc

strength

70

stresující

stressful

71

přísný (člověk); striktní (pravidla); přesný, exaktní (význam)

strict

72

uhodit, praštit; trefit; uzavřít (smlouvu); zaútočit (vrah); bít (hodiny); stávkovat

strike

73

stávka

strike (=industrial action)

74

pruhovaný

striped

75

tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný

stubborn

76

pracovna, studovna

study (=room for studying)

77

látka, věc

stuff

78

styl; vkus, elegance; model; móda

style

79

předměstí

suburb

80

najednou, náhle

suddenly

81

trpět; utrpět; snášet (bolest)

suffer (from)

82

navrhnout; naznačovat, svědčit

suggest

83

super hrdina

super hero

84

pověra

superstition

85

pověrčivý

superstitious

86

domnělý, předpokládaný

supposed

87

jistě, nepochybně

surely

88

surfing

surfing

89

chirurg

surgeon

90

chirurgie

surgery (clinic)

91

operace, chirurgický zákrok

surgery (=medical operation)

92

obklopený

surrounded

93

zhasnout, vypnout

switch something off (phr. v)

94

Švýcarsko

Switzerland

95

symptom, příznak

symptom

96

Taipei

Taipei

97

Tchaj-wan

Taiwan

98

Taj Mahal

Taj Mahal

99

účastnit se

take part (in)

100

vyvézt; vzít ven (někoho)

take someone out (phr. v irreg)

101

talentovaný, nadaný

talented

102

hovorný, mnohomluvný

talkative

103

terč, cíl

target

104

chuť; příchuť; špetka; záliba

taste

105

chutný

tasty

106

čajová konvice, čajník

teapot

107

technik

technician

108

technika; technologie

technology

109

věk od 13 do 19 let

teens

110

pracovník na výpomoc, na záskok

temp (=temporary worker)

111

mít sklon (k čemu); mít ve zvyku (co)

tend (to)

112

stupňovitý, terasovitý; řadový (dům)

terraced

113

vyděšený, vystrašený

terrified

114

hrozný, děsný

terrifying

115

testovat; zkoušet; přezkoušet; překontrolovat

test

116

Texas

Texas

117

textová zpráva

text message

118

thajský

Thai

119

tudíž, proto, a tedy

therefore

120

žížnivý

thirsty

121

ale, avšak

though

122

hrozit, vyhrožovat; schylovat se (k čemu)

threaten

123

tříchodový pokrm

three-course meal

124

třípatrový dům

three-storey house/building

125

krk, hrdlo

throat

126

všude; po celou dobu

throughout (prep.)

127

zahodit

throw something away (phr.v ir.)

128

vyhodit

throw something out (phr.v ir.)

129

zvracet

throw up

130

zahřmění; hrom

thunder

131

uklidit

tidy up

132

včasný, v pravý čas

timely

133

konzerva; cín

tin

134

drobounký, maličký

tiny

135

únava

tiredness

136

tkáň; pletivo

tissue

137

toaster

toaster

138

nehet na prstu u nohy

toenail

139

rajče

tomato

140

párátko

toothpick

141

deset nejlepších

top ten

142

tornádo

tornado

143

želva

tortoise

144

turisticky vyhledávaný

touristy

145

věž

tower

146

toxin, jed

toxin

147

tradice, zvyklost

tradition

148

tradiční

traditional

149

trenér; instruktor, školitel; sportovní bota

trainer

150

nástraha, léčka

trap

151

zacházet, nakládat (s čím); brát (co jak); léčit

treat

152

zacházení; léčba; úprava

treatment

153

vozík /nákupní, zavazadlový); servírovací stolek

trolley

154

věřit, důvěřovat; doufat, předpokládat

trust

155

pravda; skutečnost

truth

156

tuňák

tuna

157

vypnout

turn something off

158

rozhodující okamžik, mezník, přelom

turning point

159

neschopný

unable

160

neobvyklý; vzácný

uncommon

161

pod

under- (prefix)

162

účtovat pod cenou

undercharge

163

tajný

undercover

164

podcenit, nedocenit

underestimate

165

dole, vespod; dolů, dospod

underneath (prep/adv)

166

špatně placený, málo placený

underpaid

167

nevyužitý

underuse

168

nejsoucí ve formě (fyzicky); nezpůsobilý (mentálně)

unfit

169

nezařízený (pokoj)

unfurnished

170

jednotný; konstantní, neměnný; rovnoměrný

uniform

171

nedůležitý, bezvýznamný

unimportant

172

obecný, univerzální, všeobecný; světový

universal

173

pokud ne, když ne, jestliže ne

unless

174

odlišný od, jiný než; na rozdíl od

unlike (prep)

175

nepravděpodobný; neuvěřitelný; nevhodný (doba)

unlikely

176

svobodný

unmarried

177

neotevřený

unopened

178

nepopulární, neoblíbený

unpopular

179

neúspěšný; marný, nepodařený; odmítnutý (návrh)

unsuccessful

180

neužitečný; nepoužitelný; marný, zbytečný

useless

181

uživatel; spotřebitel

user

182

různý, rozmanitý; mnohý

various

183

zelenina

veg (=vegetable)

184

Venezuela

Venezuela

185

Benátky

Venice

186

skrz; přes

via (prep)

187

naopak, obráceně

vice versa

188

násilí, násilnost; prudkost

violence

189

brutální, násilnický; násilný; ostrý (debata); vášnivý (emoce)

violent

190

Virginie

Virginia

191

virus; vir

virus

192

zrak; prozíravost; přelud, iluze; vize, představa

vision

193

dobrovolník

volunteer

194

Wales

Wales

195

oddělení (v nemocnici), sál; svěřenec

ward

196

skladiště, sklad

warehouse

197

varovat; upozornit

warn

198

varování, výstraha, upozornění (na nebezpečí); napomenutí; ponaučení

warning

199

mýt, umýt; opláchnout; spláchnout; umýt si

wash

200

vodové barvy

watercolours