Level2 O-S Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (200)
Loading flashcards...
1

důstojní; policista, strážník; funkcionář

officer

2

připojený k síti

online

3

na jevišti

onstage

4

na, do

onto (prep)

5

operační sál

operating theatre

6

optimista

optimist

7

organický

organic

8

organizátor

organiser

9

měl by

ought

10

se, sebe, sobě, si; sami, my osobně

ourselves

11

vnitrozemí

outback

12

venku, v přírodě

outdoors

13

pobouřený

outraged

14

trouba, pec

oven

15

(předp.) pře -

over-

16

celkově, celkem, vcelku

overall

17

žádat příliš vysokou cenu, předražit

overcharge

18

přečerpaný, překročený (účet)

overdrawn

19

přehlížející

overlooking

20

přehnaně optimistický

over-optimistic

21

přeplacený

overpaid

22

práce přes čas, přesčas

overtime

23

příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk)

overweight

24

osobní tajemník

PA (=personal assistant)

25

turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří

package holiday

26

balíček, zásilka; krabička (cigaret)

packet

27

bolest; žal, zármutek

pain

28

bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost)

painful

29

lék proti bolesti

painkiller

30

bezbolestný

painless

31

Pakistán

Pakistan

32

pánev; rendlík; pekáč

pan

33

drátěnka

pan scourer

34

lék proti bolesti hlavy

paracetamol

35

správce parku (rezervace)

park ranger

36

jmenovitě; zvláště, zejména

particularly

37

částečně, zčásti

partly

38

na zkrácený úvazek; dálkový (student)

part-time

39

heslo

password

40

trpělivost; shovívavost

patience

41

trpělivý, shovívavý

patient

42

telefonní automat

payphone

43

hrách

pea

44

vrchol, štít; kšilt

peak

45

pánev

pelvis

46

penicilin

penicillin

47

pepř; paprika, paprikový lusk

pepper

48

stálý, trvalý; stabilní; definitivní

permanent

49

souhlas, svolení; povolení

permission

50

osobní tajemník

personal assistant

51

Peruánec; peruánský

Peruvian

52

benzin

petrol

53

stádium, etapa

phase

54

Filipíny

Philippines

55

televizní nebo rádiový program, do kterého mohou posluchači a volat a vyjádřit svůj názor

phone-in

56

fotografování, fotografie

photography

57

vybrat si, zvolit; česat, sbírat (ovoce); trhat (květiny); vytáhnout, sundat

pick

58

vyzvednout (někoho); svézt (v autě)

pick someone up

59

koláč, pečivo s náplní, piroh

pie

60

pilulka, tableta, prášek

pill

61

poduška, polštář

pillow

62

špendlík; jehlice, spona; vlásek; kolíček; svorka (med.); pól (el.)

pin

63

jasný, srozumitelný; hladký, nevzorkovaný; prostý, jednoduchý (osoba, strava)

plain

64

plánovací oddělení

planning department

65

umělá hmota, plast

plastic

66

hravý, dovádivý, skotačivý; žertovný, laškovný

playful

67

příjemný, milý, sympatický

pleasant

68

dost, dostatek; spousta, hodně

plenty (of)

69

kapsa; přihrádka; ohnisko

pocket

70

upozornit, ukázat; poukázat na

point out

71

jedovatý

poisonous

72

polární

polar

73

pól

Pole

74

leštidlo, politura; vosk na parkety; krém (na boty); lesk (nábytku)

polish

75

znečistit, zamořit, zašpinit

pollute

76

ohon

ponytail

77

oblíbenost, popularita, obliba

popularity

78

desky; ministerský úřad; portfolio, zásoba cenných papírů

portfolio

79

možnost, eventualita

possibility

80

hrnec, kastrol; konvice; sklenice (na zavařeninu); plechovka; květináč; nočník

pot

81

brambora

potato

82

prášek, prach; pudr

powder

83

praktický, užitečný; účelný; funkční

practical

84

pochvala, chvála; velebení

praise

85

modlit se

pray

86

(předpona) před

pre- (prefix)

87

vhodnější, lepší, výhodnější

preferable

88

přednost

preference

89

předmanželská dohoda

pre-nuptial agreement (adj/n)

90

lékařský předpis, recept; lék

prescription

91

tlak; nátlak

pressure

92

předstírat, fingovat, hrát; tvrdit, předstírat

pretend

93

půvabný, hezký, pěkný

pretty

94

vytisknout, natisknout; otisknout, publikovat; potisknout

print

95

tiskař; tiskárna

printer

96

vyrábět, zhotovit; plodit, dávat; režírovat

produce

97

výrobce, producent; pěstitel; režisér

producer

98

programátor

programmer

99

postup, pohyb vpřed; pokrok, vývoj, rozvoj; průběh (událostí)

progress

100

akce, rozsáhlý program; samostatná studie, referát; projekt (průmyslový)

project

101

propagátor, zastánce; pořadatel, organizátor (akce)

promoter

102

majetek, vlastnictví

property (=a house or flat)

103

ochraňovat, chránit; bránit, hájit

protect

104

chráněný, zabezpečený

protected

105

ochrana, záštita, hájení

protection

106

ochranný, ochranářský

protective

107

protestovat

protest

108

poskytnout, zajistit; dát, poskytnout (odpověď, podrobnosti)

provide

109

psychologický

psychological

110

psycholog

psychologist

111

psychologie

psychology

112

veřejná doprava, hromadná doprava

public transport

113

publikovat; vydat; zveřejnit

publish

114

červenofialový, purpurový, nachový

purple

115

odložit; uložit, uklidit

put something away (phr.v irreg)

116

odložit; rušit

put something off

117

nechat si líbit, snášet

put up with

118

jakost, kvalita; vlastnost

quality

119

dotazovat se, ptát se, tázat se; vyšetřovat, vyslýchat; pochybovat

question

120

chinin

quinine

121

králík

rabbit

122

raketa (sport.)

racket

123

radioaktivní

radioactive

124

deštný prales

rainforest

125

rychle

rapidly

126

vyrážka

rash

127

poměr, stupeň, míra; cena, tarif; rychlost, tempo

rate

128

(předp.) k vyjádření opakovávání

re- (prefix)

129

reakce; ohlas, odezva

reaction

130

předpřipravené jídlo

ready meal

131

uvědomit si, pochopit; uskutečnit

realise

132

znovu připojit

reattach

133

obdržení, převzetí, příjem; účet, potvrzení, stvrzenka

receipt

134

nedávný, aktuální

recent

135

vypočítat, spočítat; považovat, pokládat; myslet si, odhadovat

reckon

136

doporučení, rada

recommendation

137

získat zpět; vynahradit si (finančně ztrátu); zotavit se, uzdravit se; vzchopit se

recover

138

znovunabytí; uzdravení; zotavení (financí)

recovery

139

opětně využít, recyklovat

recycle

140

recyklovaný

recycled

141

popelnice na tříděný odpad

recycling bin

142

krabice na tříděný odpad

recycling box

143

zmenšit, snížit, redukovat

reduce

144

odmítnout, zamítnout, odbýt

reject

145

příbuzný

relative

146

relaxace, odpočinek, uvolnění

relaxation

147

vysunout CD

release a CD

148

pozoruhodný, zvláštní

remarkable

149

léčit; napravit, dát do pořádku

remedy

150

připomenout, vzpomenout si; nezapomenout

remind

151

opravit, spravit; zašít, vyspravit; napravit, odčinit

repair

152

splatit; oplatit, odplatit

repay

153

opakující se; monotónní

repetitive

154

hrát znovu, opakovat (zápas); přehrát (nahrávku)

replay

155

odpovědět

reply

156

odpovědnost, zodpovědnost; povinnost

responsibility

157

zodpovědný, odpovědný; seriózní, uvážlivý

responsible (for)

158

setkání, shledání; sraz, sešlost

reunion

159

znovu použít

reuse

160

odhalit, prozradit; ukázat, vyjevit

reveal

161

recenze, kritika, posudek; bilance, zpětný pohled

review

162

uspokojivý, hodnotný, uspokojující

rewarding

163

přepsat, přepracovat

rewrite

164

rikša

rickshaw

165

vyzváněcí tón

ring-tone

166

zvednout se; vycházet (slunce); růst, zvyšovat se; čnít, tyčit se; pramenit; vzbouřit se

rise

167

péci, opékat; opražit (ořechy)

roast

168

lano, provaz

rope

169

nerovný; zvrásněný (terén); hrubý (látka, kůže); neurvalý (člověk); trpký (chuť); přibližný (odhad); celkový (náčrt)

rough

170

guma, pryž, kaučuk

rubber

171

popelnice, nádoba na odpadky

rubbish bin

172

řídit, spravovat (resort, sekci)

run (a department)

173

vyčerpat, dojít (o času, penězích)

run out of

174

mít rýmu, téci z nosu

runny nose

175

smutek, žal

sadness

176

safari

safari

177

bezpečí, bezpečnost

safety

178

prodavač (v obchodě, či přímo)

salespeople

179

prodavač

salesperson

180

salon

salon

181

písečný, písčitý (pláž); rezavý (vlasy)

sandy

182

míza (rostliny); energie, svěžest

sap

183

uspokojující, vyhovující; vydatný (jídlo)

satisfying

184

pánev, kastrol

saucepan

185

úspory

savings

186

skener

scanner

187

jizva, šrám; skvrna, poskvrna

scar

188

vystrašený, vylekaný

scared

189

učitel/ka, profesor/ka

schoolteacher

190

věda, vědní obor

science

191

křičet, řvát; skřípat

scream

192

plátno, obrazovka; příčka, dělící stěna; paraván

screen

193

scénář, text hry

script

194

doprovodit, vyprovodit

see someone off (phr. v irreg)

195

zdát se, vypadat

seem

196

polovina dvojdomku

semi-detached

197

smyslový orgán; smysl; zdravý rozum; smysl, význam

sense

198

rozumný, uvážlivý; účelný, praktický

sensible

199

citlivý; nedůtklivý, útlocitný; delikátní, choulostivý (záležitost)

sensitive

200

samostatný, oddělený; odlišný, jiný;

separate