Level1 G-M Flashcards Preview

MÍLA OLD > Level1 G-M > Flashcards

Flashcards in Level1 G-M Deck (200)
Loading flashcards...
1

ztratit se

get lost

2

oženit se; vdát se

get married

3

vycházet s někým

get on with

4

být povýšen

get promoted

5

uváznout

get/be stuck

6

potěšený; rád

glad

7

brýle

glasses

8

rukavice

glove

9

pokračovat; stávat se

go on

10

vyjít si s (někým)

go out with

11

gól; branka; cíl

goal

12

golf

golf

13

úžasný; skvělý; překrásný

gorgeous

14

pomluvy; klepy; klevetit

gossip

15

vláda

government

16

mluvnice; gramatika

grammar

17

prastrýc

great-uncle

18

nestřídmý; žravost; chtivý

greedy

19

pozdrav; přivítání; uvítání

greeting

20

zem; půda; hřiště; terén

ground

21

skupina; kapela; sestavit

group

22

růst; vyrůstat; pěstovat

grow

23

host; návštěvník

guest

24

vedoucí; rádce; vůdce; průvodce

guide

25

vinen; vinný

guilty

26

kytarista

guitarist

27

pistole; puška; dělo

gun

28

ozbrojený gangster; pistolník

gunman

29

chlápek; chlap; chlapík

guy

30

zvyk; návyk

habit

31

tlačenka (skotské národní jídlo)

haggis

32

ostřihání vlasů; sestřih

haircut

33

kadeřník; holič

hairdresser

34

pouta; želízka

handcuffs

35

spokojenější; šťastnější

happier

36

šťastně; spokojeně; bohudík

happily

37

štěstí; spokojenost

happiness

38

nenávidět; zášť

hate

39

hlava; inteligence; šéf

head

40

těžký; silný; hustý; závažný

heavy

41

nápomocný; ochotný

helpful

42

hrdina

hero

43

její; svá; své

hers

44

se; sebe; osobně

herself

45

zvolání (k upoutání něčí pozornosti)

hey

46

schovat; zatajit

hide

47

historie; dějiny; dějepis

history

48

uhodit; postihnout

hit

49

Holandsko

Holland

50

Hollywood

Hollywood

51

čestný; upřímný; důvěryhodný

honest

52

děsivý; hrozný

horrible

53

děs; hrůza; odpor; horor (film)

horror

54

nemocnice

hospital

55

hostitel; konferenciér; uvádět

host

56

konferenciérka; stevardka; letuška

hostess

57

kořeněný; pálivý

hot (spicy)

58

hausbót

houseboat

59

práce v domácnosti

housework

60

člověk; lidský

human

61

Maďarsko

Hungary

62

hladový; dychtit (po čem)

hungry

63

spěchat; urychlit

hurry

64

hypnotizovat

hypnotise

65

zmrzlina

ice cream

66

idiot; blbec

idiot

67

ilustrovat; doložit

illustrate

68

předpona k vyjádření záporu; opaku

im-

69

pomyslný; imaginární

imaginary

70

představit si; předpokládat

imagine

71

nevyspělý; nezralý

immature

72

okamžitě; ihned; přímo

immediately

73

netrpělivý; nedůtklivý

impatient

74

nezdvořilý; neslušný

impolite

75

nemožný; nesplnitelný; beznadějný

impossible

76

zlepšit; zdokonalit

improve

77

předpona k vyjádření záporu; opaku

in-

78

bezohledný; nešetrný

inconsiderate

79

neuvěřitelný; úžasný

incredible

80

indický; indiánský; Ind; Indián

Indian

81

průmyslový

industrial

82

průmysl

industry

83

infinitiv

infinitive

84

složka; přísada

ingredient

85

zraněný

injured

86

hmyz

insect

87

vnitřek; vevnitř

inside

88

inspektor; revizor

inspector

89

chvilka; instantní

instant

90

okamžitě

instantly

91

namísto; místo toho

instead

92

učitel; instruktor

instructor

93

zajímat se o co

interested

94

zajímavé je; že

interestingly

95

internet

Internet

96

reportér; redaktor; provádějící pohovor

interviewer

97

do; na

into

98

intonace; přízvuk

intonation

99

vymyslet; vynalézt

invent

100

vynález

invention

101

pozvání; pozvánka

invitation

102

pozvat

invite

103

nepravidelný

irregular

104

se; sobě; sebe; sám

itself

105

záruka práce

job security

106

hledání práce

job-hunting

107

běh pro zdraví

jogging

108

spojit; připojit se; dát se naverbovat

join

109

novinář; publicista

journalist

110

džudo

judo

111

skočit; skok; vyskočit

jump

112

spravedlivý; právě; přesně; jenom

just

113

klokan

kangaroo

114

klokaní vak; kapsa

kangaroo pouch

115

karaoke

karaoke

116

udržet si; vlastnit; skladovat

keep

117

klíč; klávesnice; tónina

key

118

kilogram

kg (kilogram)

119

kilometr

kilometre (km)

120

skotská suknice; kilt

kilt

121

král

king

122

království

kingdom

123

polibek; umělé dýchání

kiss

124

kilometr

km (kilometre)

125

koleno

knee

126

nůž; zranit nožem

knife

127

vědomí; vědomosti; poznatky

knowledge

128

popiska; jmenovka; označit nálepkou

label

129

laboratoř

laboratory

130

paní; dáma; dámy (WC)

lady

131

velký (plochou); vydatný; široký

large

132

vůdce; vedoucí; lídr

leader

133

prasklina; díra; unikat

leak

134

učit se; dozvědět se

learn

135

nejmenší; minimální; nejméně; v neposlední řadě

least

136

kůže

leather

137

citron

lemon

138

půjčit

lend

139

knihovna

library

140

povolení; osvědčení

licence

141

život

life

142

zvednout; výtah; zrušit

lift

143

omezený; limitovaný

limited

144

čára; linie; šňůra; linka

line

145

článek; spojení; vztah

link

146

kapalina; tekutina; kapalný

liquid

147

posluchač

listener

148

doslovný; přesný

literal

149

malý; zanedbatelný

little

150

místní; lokální

local

151

Londýn

London

152

osamělý; sám

lonely

153

hlučný; křiklavý

loud

154

milý; úžasný; nádherný

lovely

155

milenec; milý; ctitel

lover

156

společnost s ručením omezeným

Ltd (limited)

157

štěstí; náhoda

luck

158

naštěstí

luckily

159

doba oběda; poledne

lunchtime

160

stroj; přístroj; zařízení

machine

161

kouzelný; čáry; magie

magic

162

mág; kouzelník; čaroděj

magician

163

hlavní; rozhodující

main

164

hlavní; podstatný; major; durový

major

165

vymyslet; nalíčit se

make-up

166

řídit; zvládnout

manage

167

vyrábět; zhotovit; výroba

manufacture

168

manželství; svatba

marriage

169

Mars

Mars

170

dospělý; zralý; dospět; dozrát

mature

171

moci; smět; asi

may

172

význam; smysl

meaning

173

medaile

medal

174

zdravotní; lékařský; zdravotnický

medical

175

střední; průměrný

medium

176

člen; příslušník

member

177

muži

men

178

způsob; metoda

method

179

metr

metre

180

ve středních letech

middle-aged

181

míle

mile

182

mléčný koktejl

milk shake

183

rozum; paměť

mind

184

můj; moje; důl; těžit

mine

185

těžba; hornictví

mining

186

ministerstvo

ministry

187

monitor; obrazovka; kontrolovat

monitor

188

opice

monkey

189

náladový; mrzutý

moody

190

měsíc (vesmírné těleso)

moon

191

mešita

mosque

192

hlavně; většinou; obyčejně

mostly

193

nastěhovat se; přiblížit se

move in

194

film

movie

195

zkr. paní

Mrs

196

zkr. paní; slečna

Ms

197

moc; mnoho; mnohem

much

198

nadnárodní (společnost)

multinational (company)

199

mnohonásobný; četný; násobit

multiply

200

vražda; zavraždit

murder