Maagcarcinoom - Pathologie Flashcards Preview

2.3 Maagdarm ziekte > Maagcarcinoom - Pathologie > Flashcards

Flashcards in Maagcarcinoom - Pathologie Deck (11):
1

Oorzaken:

Poliepen in de maag, chronische maagslijmvliesontsteking

2

Symptomen:

- Verminderde eetlust
- Onverklaarbare gewichtsverlies
- Pijn in de bovenbuik en rond borstbeen
- Misselijkheid
- Braken
- Brandend maagzuur
- Duizelingen en vermoeidheid (Door bloedarmoede)

3

Risicofactoren:

- Roken
- Alcoholmisbruik
- Langdurige infectie door Heliobacter pylori
bacterie
- Eerdere maagoperatie waar een deel van de
maag is verwijderd
- Voedingsfactoren (Nitriet, gerookt/gezouten
voedsel)
- Erfelijkheid

4

De mogelijkheden:

1. Het afgesneden duodenum wordt op het overgebleven maaggedeelte gezet (Biliroth I)
2. Het afgesneden duodenum wordt doorgesneden. Het ene deel wordt omhoog getrokken, het andere deel wordt aan de zijkant van de maag geplakt = Roux-Y methode
3. Zijkant van de duodenum komt aan het afgesneden stuk maag (Biliroth II)
--> Het afgesneden duodenum wordt hergebruikt
omdat het alvleesklier sap en gal dan nog het voedsel kunnen verteren in het duodenum (= Niet optimaal)
--> Bij deze operatie wordt de pylorus weggehaald (Deel bij de maagpoort)
--> Er kan geen opslag meer zijn in de maag waardoor het voedsel gelijk doorgaat naar het
duodenum. Dit noemen we Dumping (= Te snel, te veel eten in duodenum)
o Late dumping: Te snel, en teveel glucose in het duodenum
 Met Hypoglykemie als gevolg wat resulteert in trillen, honger,
concentratiestoornissen etc.
Vroege dumping ontstaat door osmose waardoor er veel vocht naar de dunne darm wordt aangetrokken
 Met diarree, hartkloppingen en misselijkheid als gevolg

5


Referred pain:

Pijn wordt ergens anders gevoeld dan waar de pijn ontstaat.

6

Operaties:

1. End to End anastomose: Twee uiteindes van verschillende organen worden verbonden aan
elkaar. Dit is een verbinding die er eerder niet was
Vb. Een maag wordt voor een deel verwijderd. Het overgebleven uiteinde wordt aan het begin van de dunne darm vast gemaakt
2. End to Side anastomose: Het uiteinde van een orgaan wordt aan de zijkant van een ander orgaan vastgemaakt
Vb. De zijkant van de dunne darm wordt aan het uiteinde van de maag genaaid
3. Side to Side anastomose: De zijkant van het ene orgaan wordt aan de zijkant van de andere
orgaan vastgemaakt
Vb. Gastric bypass (Er wordt een maagverkleining gedaan waarna de zijkant vast wordt gemaakt aan de zijkant van de dunne darm)
- Kan zeer ingrijpend zijn

7

stoma

is een kunstmatige uitgang die gelokaliseerd kan worden in het jejunum, ileum en colon (Dikke darm). Stoma’s kunnen permanent zijn of tijdelijk, in het laatste geval blijft het zitten tot de continuïteit van het maagdarmkanaal weer hersteld wordt.

8

Maldigestie =

Slechte vertering van de voeding.

9

Malabsorptie =

Slechte opname van voedingsstoffen.

10

Oorzaken malabsorptie:

1. Verteringsstoornissen
- Lactosedeficiëntie, pancreasinsufficiëntie, te lage concentratie galzouten in duodenum 2. Resorptiestoornissen
- Grote dunne darm resectie, diffuse aandoeningen van de dunne darm (Coeliakie) 3. Lymfevatobstructie
- Ziekte van Whipple, Intesinale lymfangiëtasieën 4. Andere oorzaken
- Na maag resectie, maagoperaties, na sommige geneesmiddelen, sterk versnelde darmpassage

11

Symptomen:

Groeiachterstand, haaruitval, stomatitis, vermagering, infertiliteit, diarree, bot pijn, oedeem, blauwe plekken, huidafwijkingen, vertraagde seksuele ontwikkeling, spontane fracturen, meteorisme en glossitis.