Meeting words I Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words I > Flashcards

Flashcards in Meeting words I Deck (67):
1

Identified with

Танигдах

2

Identity

Нэр ус

3

Idle

Хий дэмий(adj), Лазан(person)

4

Idol

Шүтээн

5

Idolater

Шүтээн шитэгч

6

Idolatry

Шүтээнд мөргөх, шүтээн шүтэх байдал

7

Ignorance

Мэдэлгүй, юу ч мэдэхгүй, мэдэхгүй байх явдал, санамсаргүй

8

Illusion

Бүтэшгүй санаа,хоосон үзэгдэг,хоосон мөрөөдөлд автах

9

Image

Дүрс,цутагмал,уран баримал дүрс

10

Image (of someone)

Дүр төрх

11

Imagination

Төсөөлөл,уран сэтгэмж

12

Imagine (to)

Төсөөлөх

13

Immeasurable

Энгүй,хэмжишгүй,хэмжээлшгүй

14

Immoral

Садар самуун,ёс журамгүй

15

Immortal

Мөнхөд дуурсагдах хүн,үхэшгүй,үл муудах

16

Impartial

Алагчилдаггүй(always), алагчлалгүй(one time),үнэн(account),ялгаваргүй(regard less of)

17

Impartiality

Алагчилдаггүй шударга байдал

18

Impel

Албадах, тулгах,өөр аргагүй болгох(urge), хөдөлгөх(stir,excite)

19

Impoverished

Үгээгүй ядуу, хоосон,явууруулсан

20

Impress

Хүндэтгэл төрүүлэх(arouse respect). гайхшруулах

21

Impressive

Сэтгэлд хоногшим сүрлэг байх

22

Impure

Бохир(water), завхай(thoughts),бузар,цэвэр бус, ариун бус

23

Incense

Утлага

24

Incense (to burn)

Утлага уугиулах

25

Incomparable

Харьцуулшгүй,зүйрлэшгүй,хосгүй

26

Incorruptible

Мөхөшгүй,үл устах, мууддаггүй

27

Increase(v),(n)

Нэмэгдэх(price), өсөх(grow,raise). Нэмэгдэг, өсөлт

28

Independance

Тусгаар тогтнол

29

Independence (to gain)

Тусгаар тогтнох

30

Individual

Хувь хүн, бие хүн

31

Infinite

Төгсгүй,хязгааргүй. Баршгүй - inexhaustible

32

Infirmity

Насны доройтол, сул дорой байдал, өвчин

33

Influence (n),(v)

Нөлөө, -д,т, -аар4 нөлөөлөх

34

Inherit (v)(money,property,goods) X3

Өвлөх,өвлөн авах, өв залгамжлах

35

Inheritance

Өв, өв хөрөнгө

36

Iniquity

Ёс бус байдал, хор шударга бус

37

Inner man

Дотоод хүн/сэтгэл (доторх хүн - means naturally hungry etc)

38

Innocent (not guilty)

Гэм зэмгүй, гэмгүй

39

Innocence (of child)

Цайлган санаа, гэнэн хонгор хүн

40

Innumerable

Тоолшгүй, тоолж баршгүй, хэмжээлшгүй олон

41

Inseparable

Салшгүй(adj, so needs word after it),үй зайгүй

42

Inside

Дотор, дотор тал

43

Insincere

Хуурмаг,үнэнч биш,хуурамч

44

Inspire

Урам хайрлах

45

Inspiring

Урамтай, зоригжуулсан

46

Instinct

Зөн совин, зөн билэг

47

Instruction

Заавар,сургалт

48

Instrument (tool)

Хэрэгсэл,багаж

49

Instrument (musical)

Хөгжмийн зэмсэг

50

Instrument of 10 strings

10 утастай пийпаа(Б). 10 утастай хөгжмийн зэмсэг

51

Insult (n) (v)

Доромжлол. Доромжлох

52

Insurrection

Бослого гаргах, үймээн дэгдээх

53

Integrity

Үнэнч шударгө сэтгэл

54

Intercede/make intercession

Зуучлах

55

Intercessor

Зуучлах хүн, зуучлагч, зууч

56

Interpret

Тайлах(dreams), тайлбарлах(explain),орчуулах(language)

57

Invest (money)

-д оруулах

58

Invest (time,energy)

-д зориулах

59

Investment

Хөрөнгө оруулалт. Сэтгэлээ өгөх

60

Invite (v)

Урих (хэнийг, юунд)

61

Inward (man)

Дотроо, дотоод хүн доторх хүн

62

Iron(n)

Төмөр

63

Islam

Лалын шашин,ислам

64

Ivory

Зааны яс

65

Imagine (to picture)

Зураглан бодох, дүрслэн бодох

66

Imagine (to suppose)

Бодох,санах

67

Inherit(throne,kingdom,customs and traditions) X1

залгамжлах