Meeting words V Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words V > Flashcards

Flashcards in Meeting words V Deck (47):
1

Vain (in) (efforts etc)

Хүч чадал дэмий үрэгдэх, дэмий хоосон зүтгэх

2

Vain (i.e.empty)

Дэмий хоосон

3

Valley

Хөндий

4

Valuable

Үнэтэй байх, үнэ цэнтэй

5

Value (n)

Үнэ, Үнэ цэн

6

Value (v) (thing),

-ыг,ийг Үнэлэх

7

Value (assess worth of )

-ыг,ийг үнэлэх, үнэлгээ тогтоох

8

Vanish away

Алга болох, үгүй болох

9

Vapour (mist)

Уур манан

10

Vaste

Уужим, өргөн,цэлгэр

11

Vehemently

Халуунаар

12

Veil (of temple)

Сүмийн хөшиг

13

Veil (over face)

Гивлүүр, нүүрний тор, нүүрэн дээрх бүтээлэг. Нөмрөг - Б

14

Vengeance

Өшөө авалт

15

Vessel (i.e earthen)

Сав

16

Vesture (outer clothing)

Гадуур хувцас

17

Veteran of the war

Ахмад дайчин

18

Vex

Санаа зовоох, түгшээх, дургүй хүргэх, уурсах

19

Victory (n)

Ялалт

20

Victory (to get)

Ялах, ялалт байгуулах

21

View (n)

Сэтгэл татам,харууштай зүйл/байдал г.м.

22

Viewpoint

Үзэл бодол, үзэл санаа

23

Vigil X3

Сэрүүн, унтахгүй байх. Нойргүй сахих(by sick bed)

24

Vigilant

Сонор сэрэжтэй

25

Vine

Усан үзмийн мод

26

Vineyard

Усан үзмийн талбай

27

Violent

Хүчирхийлэл

28

Virgin

Онгон, цэвэр ариун

29

Virtue

Давуу тал

30

Virtuous

Ариун явдалтай Онцгой сайн эмэгтэй, арван хуруу тэгш эхнэр -Б

31

Vision(n)

Үзэгдэл, зүүд(dream)

32

Vision (field of)

Харагдах орчин

33

Visit X2 + official

Очих, зочлох. Айлчлах(presidents to other countries).

34

Visitation ( dayof)

Шийтгэлийн өдөр, Түүний хүн дээр ирэх өдөр

35

Voice

Дуу хоолой

36

Voluntary

Сайн дурын. Сонголт хийх эрхтэй

37

Vote (v)

-д,т саналаа өгөх, -ын төлөө саналаа өгөх

38

Votes (to gather)

Саналаа хураах

39

Vow (v)

Андгай/тангараг өргөх. Амлалт хэлэх

40

Vow (to keep)

Амалсандаа хүрэх. Тангарласандаа хүрэх

41

Vision (as in sight)

Нүдний хараа

42

Value (a person)

Нандигнах

43

Value (standards)

Эрхэмлэх

44

Visit (talk with someone about old times etc)

Хуучлах

45

Eyesight

Хараа

46

Horizon

Бараа

47

View (open space easily seen but not necessarily beautiful)

Харууц