Meeting words M Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words M > Flashcards

Flashcards in Meeting words M Deck (114):
1

Magician

Илбэчин

2

Magnify x1 + lift up

Томруулах. Өргөмжлөх(lift up)

3

Majesty

Сүр хүч/жавхлан

4

Make clear

Ухааруулах

5

Malicious/spiteful X3

Хорон санаатай,ёжтой,ёжорхуу [Балмад - Б]

6

Manger

Тэжээлийн онгоц

7

Manifest/come to light (v) X4

Илчлэх, илрүүлэх,илрэх,илрэгдэх

8

Mankind

Хүн төрөлхтөн

9

Manna

Манна

10

Mark (of Lamb/beast)

Тэмдэг

11

Marry (to)

Гэрлэх

12

Marriage (see also wedding)

Гэрлэлт

13

Martyr

Тарчлагч

14

Marvel (v)

-ыг,-ийг гайхах

15

Mason

Чулуучин

16

Master

Эзэн

17

Master builder

Тэргүүн барилгачин

18

Material (i.e.natural) X3

Биет,бодит, материаллаг зүйлс

19

Mature (person) X3

Төлөвшсөн хүн, ухаан суусан, нас бие гүйцэх

20

May it be so/may we ....

Байх болтугай, -аасай4

21

Meaness (stinginess) X2

Харамч, нарийн зан.

22

Measure (v)

Хэмжих

23

Mediate (v)

Зуучлах

24

Mediator

Зууч

25

Meek

Маш даруу, даруухан,номхон

26

Meek and quiet spirit

Төлөв даруу болон дөлгөөн сүнс

27

Meekness

Даруухан байдал

28

Meet (to) X2

Уулзах(with s'one), цуглах (gather together)

29

Meeting (our kind of)

Цуглаан

30

Melody/tune/vowel (melody - spoken)

Ая

31

Members of a body

Биеийн эрхтнүүд

32

Mention

Дурьдах

33

Merciful

Эрэнэнгүй(person)

34

Mercy

Нигүүсэл

35

Mercy seat

Өршөөлийн суудал

36

Message

Үг, хэлэх үг. хэл сур(not for Gods message),

37

Messenger

Элч

38

Midwife

Эх баригч

39

Mighty X4

Хүчирхэг, хүчтэй,чадалтай, сүр хүчит

40

Milk of the word

Үгийн цэвэр сүү

41

Mill

Тээрэм

42

Millstone

Тээрмийн чулуу

43

Mind (be of one)

Адил санаатай

44

Mind (to be in/of two minds)

Сэтгэл хоёрдоод байна

45

Minds (to change)

Санаагаа өөрчлөх

46

Minds (write on)

Ухаан санаанд бичих

47

Mindful of (be)

Санаа тавих

48

Minister (to)

Үйлчлэх

49

Minister (religious) X3

Үйлчлэгч, үүрэгт үйлчлэгч, хар лам

50

Minister (of God) X3

Үйлчлэгч, зарц ,боол, [precher - номлогч]

51

Ministry

Элчийн алба(Б),Үйлчлэл(Э)

52

Miracle

Гайхамшиг

53

Miry clay

Шавар шавхай

54

Misshapen

Хэлбэрээ алдсан

55

Miss (v) (i.e.opportunity)

-ыг,-ийг алдах

56

Miss meetings

Цуглааныг таслах

57

Mistake

Алдаа

58

Misunderstanding X2

Буруу ойлгох явдал,эндүүрэл

59

Mock X3

Элэглэх,дооглох,шоолох

60

Moderate

-д,т зөөлөн,аядуу

61

Modest (unassuming) X2

Даруу төлөв, даруу зан гаргах

62

Modesty (humility)

Даруу төлөв зан/байдал

63

Money lender

Мөнгө хүүлэгчид

64

Mood

Зан төрх (Moody - ааштай,зантай)

65

Moral (virtuous)

Ёс/зан суртахуун

66

Morning star

Үүрийн цолмон

67

Mortal(body)

Үхлийн бие

68

Mortify

Үхэлд хүргэх (Б), үхүүлэх(not understood by general public)

69

Mosque

Лалын сүм

70

Mote

Үртэс

71

Moth (insect)

Цагаан эрвээхэй (Э), хивэн хорхой(Б)

72

Moth eaten X3

Эрвээхэй идсэн, хуучин, элэгдсэн

73

Motive

Учир, учир шалтгаан

74

Mountain (to go down)

Уулын уруу явах

75

Mold (to)(clay)

Хэлбэр дүрс оруулах/гаргах

76

Mourn

-аас4 гашуудах

77

Mouth

Ам

78

Moved (to be)X2

Сэтгэл хөдлөх,уярах. -ыг уяраах

79

Multiply (animals, people, numbers) X3

Тоо үржих/үржүүлэх, Өсөх/өсгөх, нэмэгдэх/нэмэгжүүлэх

80

Multitude

Олон түмэн, цугларсан олон, үй олон

81

Murderer X2

Алуурчин. Хүний амь хөнөөсөн хүн(more polite)

82

Murderer

Аллага

83

Murmur/criticise

-д,т гомдоллох

84

Murmured against Moses

Мосед гомдоллсон

85

Murmurings

Гомдол (гаргах)

86

Musical instrument

Хөгжмийн зэмсэг

87

Musician

Хөгжимч

88

Muslim

Лалын шашинтан

89

Must/ must go

Ёстой. Би явах ёстой

90

Mustard seed

Гичний үр, гич модны үр

91

Myrrh

Мир

92

Mystery X5

Учир битүүлэг(only for bad things - death, crime, illness), нууцлаг зүйл, үл мэдэгдэг, нууц, үл таних

93

Myth

Домог,үлгэр

94

Mature (plant)

ургалт нь гүйцэн

95

Mature (animal)

бие гүйцэн

96

Multiply (inanimate things)

Олшрох

97

Mould (cast in a mold)

цутгах

98

Mould (one's character)

төлөвшүүлэх

99

Mortal (sin)

Уучилшгүй

100

Moral (what is right by custom)

ёс заншлын

101

Moral (ethical)

ёс суртахууны

102

Modesty (of dress)

төв даруу хийц

103

Modest (dress)

даруу, энгийн/энгийн төлөв

104

Modest (person)

төлөв төвшин

105

Message (written message)

бичиг

106

A written melody

Ая эгшиг

107

Vowel

эгшиг

108

Meeting (2 people or more. Usually official)

Уулзалт

109

Meeting (large gathering like a conference)

Чуулган

110

Meeting (official meeting)

Хурал

111

Meanness (nastiness)

Бүдүүлэг харьцаа

112

Grace/love

энэрэнгүй

113

Forgiveness]

Өршөөл

114

Multiply (things without life)

олшрох