Mësimi 1: Fjalor Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 1: Fjalor > Flashcards

Flashcards in Mësimi 1: Fjalor Deck (26):
0

Ai

He

1

Dhe

And

2

Është/jam

Is/to be

3

Faleminderit

Thank you

4

Gëzohem

To be glad

5

Gjithashtu

As well, me too

6

Im

My

7

Jam

(I) am

8

Jeni

(You) are

9

Ju

(Formal) you

10

Juaj

(Formal) your

11

Kjo

(F) this

12

Mirëdita

Good day

13

Mirë se erdhët

Welcome

14

Mirupafshim

Goodbye

15

To

16

Nga

From

17

Po

How about

18

That

19

Quhem

To be called/named

20

Shok

(Male) friend

21

Shoqe

(Female) friend

22

Shqipëri

Albania

23

Si

How, what

24

I njohëm

We met

25

Unë

I