Mësimi 3: Fjalor Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 3: Fjalor > Flashcards

Flashcards in Mësimi 3: Fjalor Deck (36):
1

a është...?

is...?

2

amerikan

American

3

Amerikë

America

4

anglisht

English

5

baba

(m) father

6

ata

they

7

besoj

to believe

8

doktor

(m) doctor

9

e Mirës

Mira's

10

e

and

11

edhe

also

12

familje

(f) family

13

inxhinier

(m) engineer

14

jo

no

15

ke...?

have (you)...?

16

kurse

whereas

17

ky

(m) this

18

mall

n, (m) missing someone

19

mësoj

to learn

20

motër

(f) sister

21

nënë

(f) mother

22

punë

n, (f) work

23

punoj

to work

24

se

that

25

shkoj

to go

26

shpesh

often

27

shqiptar

n (m) Albanian

28

shtëpi

(f) house

29

student

(m) student

30

të shtunën

on Saturday

31

te

to, at

32

telefon

(m) telephone

33

tonë

our

34

vëlla

(m) brother

35

vëllezër

brothers

36

vetëm

only