Mësimi 4: Sa është ora? (what time is it?) Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 4: Sa është ora? (what time is it?) > Flashcards

Flashcards in Mësimi 4: Sa është ora? (what time is it?) Deck (11):
1

ora është...

the time is

2

sa është ora?

what time is it?

3

paradite

a.m.

4

e mëngjesit

in the morning (lit: of the morning)

5

pasdite

p.m.

6

e darkës

in the evening (lit: of the evening)

7

e natës

at night (lit: of the night)

8

e një çerek

and a quarter

9

e gjysmë

and a half

10

pa një çerek

without a quarter

11

pa

without