Mësimi 4: Ditët e javës (days of the week) Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 4: Ditët e javës (days of the week) > Flashcards

Flashcards in Mësimi 4: Ditët e javës (days of the week) Deck (21):
1

e hënë

Monday

2

e martë

Tuesday

3

e mërkurë

Wednesday

4

e enjte

Thursday

5

e premte

Friday

6

e shtunë

Saturday

7

e diel

Sunday

8

të hënë

on Monday

9

të martën

on Tuesday

10

të mërkurën

on Wednesday

11

të enjten

on Thursday

12

të premten

on Friday

13

të shtunën

on Saturday

14

të dielën

on Sunday

15

të hënave

on Mondays

16

të martave

on Tuesdays

17

të mërkurave

on Wednesdays

18

të enjteve

on Thursdays

19

të premteve

on Fridays

20

të shtunave

on Saturdays

21

të dielave

on Sundays