ML 1. Flashcards Preview

JET general > ML 1. > Flashcards

Flashcards in ML 1. Deck (108)
Loading flashcards...
1

custom

szokás

2

cuisine (kwizi:n)

konyha, nemzeti gasztronómia

3

alike

egyformán, egyaránt

4

perception

felfogás, felfogóképesség

5

perceive

felfog, észlel, érzékel

6

pray

imádkozni

7

prayer

ima, imádság

8

keen

lelkes, érdekli

9

I'm keen on doing sg

vm nagyon érdekli, vmnek a híve

10

punctual (pánktsual)

pontos

11

adaptability

alkalmazkodó képesség

12

quality

tulajdonság, minőség

13

polite (to sy)

udvarias (vkvel)

14

abbreviation

rövidítés

15

comprehensible

érthető, belátható

16

assignement

feladat, megbízás, kiküldetés

17

awareness

tudatosság

18

be aware of

tudatában van vmnek

19

I'm not aware of it

nem tudok róla

20

become aware of sg

vmre rádöbben, megérez

21

I'm fully aware that

teljesen tisztában vagyok azzal, hogy

22

counterpart (same position)

ellenpár, ellendarab

23

sy's counterpart

vknek a kollégája

24

diverse (dájvörz)

sokrétű, változatos

25

impact

behatás, kihatás

26

have an impact on

kihat vmre

27

likely

valószínű

28

he is likely to be late

valószínűleg késni fog

29

unlikely

valószínűtlen

30

it is most unlikely that

kevés a valószínűsége annak, hogy

31

struggle

küzdelem, harc, igyekezet

32

struggle for life

küzdelem a létért

33

tailored

személyre szabott

34

unfamiliar

ismeretlen, idegen, szokatlan

35

be unfamiliar with sg

vmt nem ismer

36

architecture

építészet

37

Austria, autumn, automation

Ausztria, ősz, automatizálás

38

overcome

leküzd, legyőz, legyűr

39

argue

érvel

40

argue with sy about sg

vitatkozik vkvel vmről

41

pattern (péton)

minta, modell, sablon

42

appreciate

megbecsül, értékel

43

meaningful

jelentős, sokatmondó

44

manifestation

megnyilvánulás, megnyilatkozás

45

invent

feltalál

46

patent (petont)

szabadalom

47

subsidy

állami támogatás

48

to specialize in sg

specializálja magát vmiben/vmire

49

subscribe

előfizet

50

examiner

vizsgázó

51

skid (ded)

csúszni

52

fracture

betör (csont)

53

be ashamed og oneself

szégyeli magát

54

be ashamed of sg

szégyenkezik vm miatt

55

commit (ted)

elkövet

56

suicide

öngyilkosság

57

on the phone

telefonon

58

disaster

katasztrófa

59

wage (védzs)

bér

60

collapse

összeomlás / bukás

61

receipt (riszít)

elismervény / nyugta

62

doubt (daut)

kétség

63

debt (det)

adósság

64

beggar (begö)

koldus

65

charity (cseriti)

jótékonyság

66

mortage (mógidzs)

jelzálog (kölcsön)

67

owe sy sg

tartozik vkinek vmivel

68

What do I owe you?

Mivel tartozom?

69

redundant

felesleges

70

redundancy

felesleg

71

there are 20 of us

20-an közölünk

72

do business

üzletelni

73

in the air

levegőben

74

desert island

lakatlan sziget

75

to borrow

kölcsönkér

76

to lend, lent

kölcsönad / kölcsönöz

77

ask for sg

kér vmit

78

not at all!

nincs mit!

79

make yourself at home!

érezd otthon magad / helyezd magad kényelembe

80

help yourself!

szolgáld ki magad!

81

I don't mind!

nekem mindegy / nem bánom!

82

it's on me!

én fizetek!

83

that sounds good!

jól hangzik!

84

after you!

csak ön után!

85

don't mention it!

ne is említsd!

86

my pleasure!

örömömre szolgál!

87

I don't care!

Nem érdekel!

88

interest

kamat

89

dividend

osztalék

90

bank statement

kivonat

91

overdraft

hitel túllépés

92

securities

értékpapírok

93

bonds

kötvények

94

shares

részvények

95

equity

kockázati tőke

96

stake

érdekeltség

97

bear market (ber)

medve piac

98

admiration

csodálat

99

to affect

befolyásol / hatással van vmire

100

brief

tömör / rövid

101

bright

okos

102

couldn't help!

nem tudtam megállni!

103

determination

elszántság

104

graduate (gredzsuit)

végzős, diplomás

105

sheer

puszta, tiszta

106

tease (tíz) / enjoiys teasing him

ugrat, viccel

107

duty

kötelesség

108

particular time

adott időpontban