ML 1. Flashcards Preview

JET general > ML 1. > Flashcards

Flashcards in ML 1. Deck (108)
Loading flashcards...
1

custom

szokás

2

cuisine (kwizi:n)

konyha, nemzeti gasztronómia

3

alike

egyformán, egyaránt

4

perception

felfogás, felfogóképesség

5

perceive

felfog, észlel, érzékel

6

pray

imádkozni

7

prayer

ima, imádság

8

keen

lelkes, érdekli

9

I'm keen on doing sg

vm nagyon érdekli, vmnek a híve

10

punctual (pánktsual)

pontos

11

adaptability

alkalmazkodó képesség

12

quality

tulajdonság, minőség

13

polite (to sy)

udvarias (vkvel)

14

abbreviation

rövidítés

15

comprehensible

érthető, belátható

16

assignement

feladat, megbízás, kiküldetés

17

awareness

tudatosság

18

be aware of

tudatában van vmnek

19

I'm not aware of it

nem tudok róla

20

become aware of sg

vmre rádöbben, megérez

21

I'm fully aware that

teljesen tisztában vagyok azzal, hogy

22

counterpart (same position)

ellenpár, ellendarab

23

sy's counterpart

vknek a kollégája

24

diverse (dájvörz)

sokrétű, változatos

25

impact

behatás, kihatás

26

have an impact on

kihat vmre

27

likely

valószínű

28

he is likely to be late

valószínűleg késni fog

29

unlikely

valószínűtlen

30

it is most unlikely that

kevés a valószínűsége annak, hogy