MLu Communication Flashcards Preview

JET general > MLu Communication > Flashcards

Flashcards in MLu Communication Deck (62)
Loading flashcards...
1

sőt, mi több

moreover

2

elterelés

distraction

3

hatalmas pofátlanság

gross

4

udvariatlan, modortalan

uncivil

5

bevall, elfogad

admit

6

ráerőlteti

force

7

kifejezi magát

express

8

fantasztikus, félelmetes, óriási

terrific

9

bizonyára, bizonyosan

certainly

10

társaság-, szórakozás kedvelő, nyitott

outgoing

11

jól reagáló, érzékeny, fogékony

responsive (riszponsziv)

12

határozatlan, bizonytalan, homályos

vague (vég)

13

meggyőző

persuasive

14

érthető

articulate ("et", adjective)

15

zavarodott

confused

16

tömör

concise

17

kelletlen, ellenkező

reluctant

18

jól beszél

eloquent (elokvent)

19

össze-vissza beszél

rambling

20

eltér (a témától), csapong

digress (daigress)

21

lelkes, mohó

eager to sg

22

tartozkodó

reserved

23

gátlásos

inhibitid

24

összefüggő, összetartozó

coherent (kohierent)

25

leköt, kötelez

engage

26

ritkán

seldom, rarerly, not often

27

bonyolult, komplikált, körülményes

elaborate

28

képmutatás

hypocrisy

29

hangnem

mood

30

hallgatóság

audience

31

szán, szentel

devote

32

értékes

precious

33

eredmény

bottom-line

34

szemüveg

spectacles, specs

35

állít

claim

36

idéz

cite

37

összetalálkozni

come across

38

javít

to fix, fixed

39

panaszkodni

to complain about

40

tiltakozik

protest

41

bevall, beismer

admit

42

bukás

fail, failuer

43

függőség

addiction

44

függőséget okoz

addictive

45

vállalkozás

venture

46

összeakad

hooke up

47

alárendelt

inferior (infíriör)

48

fölérendelt

superior (szupiriör)

49

megengedheti magának

afford

50

dióhéjban összefoglal

to put it in a nutshell

51

képbe helyez valakit

to put sy in the picture

52

egy hullámhosszon vannak

to be on the same wavelength

53

kerülgeti a forró kását, hallogat

to beat about the bush

54

falra hányt borsó

to be like talking to a brick wall

55

Tudna hangosabban beszélni, kérem?

Could you speak up, please?

56

Hogyan érti?

What do you mean by taht ...?

57

Visszaolvashatom?

Can I read taht back to you?

58

Sajnálom, nem tudom követni.

Sorr, I can't follow you.

59

Tudna picit érthetőbb lenni?

Could you be a bit more specific?

60

El tudná részletesebben magyarázni?

Could you explain taht in more detail?

61

Sajnálom, megszakadtunk.

Sorry, we were cut off.

62

hagy nézzük át, amiben megegyeztünk.

Let e go over what we've agreed.