MLu Communication Flashcards Preview

JET general > MLu Communication > Flashcards

Flashcards in MLu Communication Deck (62)
Loading flashcards...
1

sőt, mi több

moreover

2

elterelés

distraction

3

hatalmas pofátlanság

gross

4

udvariatlan, modortalan

uncivil

5

bevall, elfogad

admit

6

ráerőlteti

force

7

kifejezi magát

express

8

fantasztikus, félelmetes, óriási

terrific

9

bizonyára, bizonyosan

certainly

10

társaság-, szórakozás kedvelő, nyitott

outgoing

11

jól reagáló, érzékeny, fogékony

responsive (riszponsziv)

12

határozatlan, bizonytalan, homályos

vague (vég)

13

meggyőző

persuasive

14

érthető

articulate ("et", adjective)

15

zavarodott

confused

16

tömör

concise

17

kelletlen, ellenkező

reluctant

18

jól beszél

eloquent (elokvent)

19

össze-vissza beszél

rambling

20

eltér (a témától), csapong

digress (daigress)

21

lelkes, mohó

eager to sg

22

tartozkodó

reserved

23

gátlásos

inhibitid

24

összefüggő, összetartozó

coherent (kohierent)

25

leköt, kötelez

engage

26

ritkán

seldom, rarerly, not often

27

bonyolult, komplikált, körülményes

elaborate

28

képmutatás

hypocrisy

29

hangnem

mood

30

hallgatóság

audience