ML Money Flashcards Preview

JET general > ML Money > Flashcards

Flashcards in ML Money Deck (53)
Loading flashcards...
1

csődbe megy

go bankrupt

2

border

határ

3

plaster

gipsz

4

gas (gez)

gáz

5

break-event point

nullszaldó

6

enthusiasm

lelkesedés, rajongás

7

essential

nélkülözhetetlen

8

to work out

kidolgozni

9

to live on

élni vmiből

10

vital

életbevágó

11

expenditure

költség

12

tough (táf)

edzett, kemény

13

sense

értelem, érték

14

commitment

(el)kötelezettség, fizetési kötelezettség

15

therefore

ezért, azért

16

declare

kinyílvánít

17

secure (szikjur)

biztosít, kieszközöl

18

means

eszköz

19

manage to

sikerül

20

delegant

szorgalmas

21

entrepreneur

vállalkozó

22

expect

elvár

23

turns bad

rosszra fordul

24

perceive

felfog

25

admire

(meg)csodál, bámul

26

admiration

csodálat, bámulat

27

affect

hat, hatással van vmire

28

this does not affect you

ez nem vonatkozik rád

29

determined

elszánt

30

determination

elszántság

31

graduate

diplomás

32

to soar

szárnyal

33

fall, fell, fallen

esik, zuhan

34

improve

javul, emelkedik

35

improve sy

előnyös valakinek

36

gloomy

borús, sötét

37

to level (led) off

egyenletesé válik, kiegyenlítődik

38

rise, rose, risen (raiz)

emelkedik, növekedés

39

raise (réz)

felemel, megnövel (vki csinálja)

40

to recover

felépül, talpra áll

41

decline

csökkenés, hanyatlás

42

to decline

elhárít, elutasít

43

to plummet

mélyrepülés

44

to dive, dived, dived

alábukik, alámerül

45

to fluctuate

hullámzik, ingadozik

46

to gain

gyarapszik

47

to drop

abbamarad

48

Sales have increased from 5mE to 7mE.

A forgalom növekedett 5m-ről 7m-ra.

49

Sales have increased by 2mE.

A forgalom 2m-val nőtt.

50

There has been an increase of 2mE in our sales.

A forgalmunkban 2m-ós növekedés volt.

51

Sales now stand at 7m.

A forgalom 7m-ón áll.

52

Sales reached a peak of 7mE in July.

A forgalom elérte a 7m-ós csúcsót júliusban.

53

Sales reached a low point at 1mE in April.

A forgalom elérte a minimumot 1m-nál áprilisban.