Modul 1- Fordøyelse Og Behov (generell) Flashcards Preview

Fiskeernæring- 17/18 > Modul 1- Fordøyelse Og Behov (generell) > Flashcards

Flashcards in Modul 1- Fordøyelse Og Behov (generell) Deck (38):
1

Næringsstoffer- hvilke hoved- og undergrupper trenger fisken og ca hvor mye av undernæringstoffene i %?

Vitaminer: Essensielle organiske fettsyrer. EAA 30-35%. EFA 30-40%. Energikilder: Karbohydrater 8-15%. EAA 30-35%. EFA 30-40%. Mineralelementer: Org. Mineralelementer. Mineralioner (essensielle)

2

Hvilke faktorer påvirker fôrkvalitet?

-Råvarekvalitet. -Innhold og tilgjengelighet (innhold av essensielle komponenter). -Proteinkvalitet (Innhold av EAA og balansen mellom disse). -Innhold av ufordøyelige karbohydrater (Uheldig med høyt nivå). -Energiinnhold, forholdet mellom næringsstoffene (f.eks protein/fett).

3

Hvilke kvaliteter vektlegges i et godt fôr?

-Fôrutnyttelse og tilvekst. -samspill mellom råvarer (samspilleffekten). -Helse og immunsystem. -Fysisk kvalitet. -Hygienisk kvalitet. -Lagringsstabilitet. -Pris.

4

Hvordan påvirker vannkvalitet fôropptak?

-Temperatur. -Oksygen (fisken trekker vekk fra O2-fattig vann). -Turbuditet. -pH (stor buffer i sjøvann). -Forurensning.

5

Hvilke faktorer i daglig drift påvirker fôropptak?

-Båttrafikk. -Støy. -Fôringsrutiner. -Håndtering.

6

Hvordan påvirker vær/klima fôropptak?

-Lysintensitet. -Vind/regn.

7

Hvilke faktorer ang. merd/karmiljø påvirker fôropptak?

-Vanndyp. -Strømningsbilde. -Påvekst. -Karfarge/-utforming.

8

Hvordan påvirker Fisk/populasjon fôropptak?

-Tetthet. -Aggresjon. -Hierarki/ str.spredning.

9

Hva er en biotisk faktor og hvilke av disse påvirker fôropptak?

-Faktorer som er eller har vært levende. -Phytoplankton. -Zooplankton. -Predatorer. -Patogene (bakterier som vekker sykdom). -Parasitter. -STRESS.

10

Beskriv utviklingen av laksefôr generelt sett i de senere år og hvordan har dette påvirket laksen?

-Redusert protein. -Økning i fett. = Høyere brutto energi MJ/Kg. -Redusert P/E-ratio (usikker på hva som menes med dette. Kan være lavere forfaktor. -Bredere spekter av protein og oljetyper. = Høyere tilvekst, lavere FF, spesifikt behov dekkes va mindre fôrmengder

11

I 1990 var laksefôr bestående av ca 10,6% planteingredienser. Hvor høy var denne verdien i 2012?

-Ca. 70%.

12

Laksefôr har fått mye høyere fettinnhold de senere år. Hvordan er dette muliggjort?

-Ekstruderteknologi. Produserer et mer porøst for som holder mere fett.

13

Hva menes med retensjon? Har laksen en stor retensjon?

-All næring som ikke går imot direkte tilvekst. Altså hvor stor andel av næringsinntaket som går på å «drifte» biologiske prosesser, fysisk aktivitet etc. -Laksen kommer veldig godt ut sammenliknet med f.eks gris eller kylling. Ca. 47% av foret går mot direkte tilvekst.

14

Hvordan har avl påvirket retensjon hos laks?

-Avl har gitt stor fremgang mtp. fôrutnyttelse. -24-12 mnd ila. Fem generasjoner (fra villfisk)

15

Gi en beskrivelse av hvordan energiomsetningen og retensjon av næringstoffer foreløper seg i en laks fra energiintak (100%) -> fordøyelig energi -> omsettelig energi -> nettoenergi -> tilvekst.

-Energiintak (100%): stofflige tap, gjødsel (25%) -> Fordøyelig energi (75%): f.eks resjonprod. Fra gjeller, urin (2%) -> Omsettelig energi (73%): Varmetap -> Nettoenergi (63%): Varmeøkning v/fôring (8%), aktivitet (10%), pasalstoffskifte (8%). -> Tilvekst (47%)

16

Hvordan er tilvekst på liten fisk kontra stor fisk?

-Liten fisk vokser hurtigere enn stor fisk.

17

Hvor stor er proteinretensjonen i laks?

-typisk 33-38%.

18

I hvilke tilfeller (fysiske) har laksen et økt behov for protein?

-Magerhet. -Liten fisk. -Rasktvoksende fisk.

19

Hvordan påvirker lavt energiinhold i fôr forbrenningen av protein?

-Protein går til forbrenning (energi) fremfor vekst. Dette er ugunstig.

20

Hva fører ubalansert aminosyresammensetning til?

-Lavere fôrutnyttelse og vekst.

21

Hva fører et høyere fettinhold i fôret til?

-Lenger proteinfordøyelighet (ikke hos torsk) -> bedre tatt opp. -Høyere depot visceralt (innvoller) og i musikel.

22

Hva lever en herbivor fisk av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som herbivor.

-Plantemateriale (eks. Karpe).

23

Hva lever en karnivor fisk av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som karnivor.

-Animalsk materiale (laks).

24

Hva lever en piscivor fisk av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som piscivor.

-Fiskespisende (gjedde).

25

Hva lever en planktivore arter av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som planktivor.

-Filterspisende fisk, planton, bakterier

26

Hva lever detrivore arter av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som detrivor.

-Dødt organisk materiale (maller).

27

Hva lever omnivore arter av? Gi eksempel på en eller flere arter som er kategorisert som omnivor.

-Altspisende (torsk).

28

Hvilken funksjon har munn/svelg/spiserør i fordøyelseskanalen hos rovfisk?

-Gripe/knuse- artsavhengig. -Smøremiddel for svelget- rikt på slimprod. Celler.

29

Gi en kort beskrivelse av den proksimale mage i fordøyelseskanalen hos rovfisk.

 -Stor variasjon i størrelse og utforming. Volum 10-50% av kroppsvolum.

-Avhenger også av fôring.

-Ofte cylinderoformet.

-Epitelceller mot fôret.

-Viktige celler: HCL-produserende (bryter ned proteiner).  Endokrine (produserer hormon som er viktig for fordøyelsen senere).

30

Gi en kort beskrivelse av pylorus/ blindekkene.

-Store tarmoverflater -> økt overflate.

-Bufferfunksjon.

-Lagring

-Økt oppholdstid.

-Opptak av lipider, AA og karbohydrater.

31

Gi en kort beskrivelse av midttarmen (karnivor, herbivor og detrivor).

-1/5- 20 ganger kroppslengden. -Herbivor: lang, foldet. -Karnivor: kort. -Detrivor: ca. Som herbivor. -Direkte relatert til fordøyelighet av fôret.

32

Gi en kort beskrivelse av funksjonen til baktarm hos karnivor fisk.

-Forlengelse av midttarm. -Avtagende fordøyelse og absorbsjon. -Vann re-absorberes. -Økt slimutskillelse. -pH-nøytral. -Ringmuskel i gatt.

33

Gi en beksrivelse av den typiske fordøyelseskanalen hos rovfisk.

34

Gi en kort bekrivelse av en typisk herbivor fordøyelseskanal.

-Udefinert.

-Mye lengre enn typisk karnivor. 

35

Red ut om peristaltiske bevegelser i fordøyelsessystemet. 

-Sammentrekninger i magen.

-Ringformede bevegelser fra parismal til den dismale mage.

-Viktig for hvordan fôret blir porsjonert og formalt over i tarmen.

-For store partikler blir tilbakeført så HCl og pepsin kan male det opp mer.

-Når kymen er nådd fremre del av midttarm -> tømmes pankreassekretet + bikarbonat (Hever pH i tarmen)+ galle.

36

Red ut om pankreas. Hvorfor er den så viktig?

-Hormonproduksjon. viktig for fordøyelsen.

-variabel morfologi. hos laks er det diffuse celler rundt blindsekkene.

-små kanaler (tubuli) fører fra disse til tarm/blindsekkene.

-Produserer insulin (hormon, endokrin pankreas) og fordøyelsesenzymer (eksokrin pankreas acinarceller).

37

Hvilken funksjon har leveren hos fisk?

-metabolsk viktig. 

-Fordøyelsen- produksjon og sekresjon av galle.

-Emulgerende egenskaper -> fettet kan opptre som små dråper -> større angrepsflate.

-Lipid og karbohydratlager (glykogen).

38