Modul 4 - Vitaminer og mineraler Flashcards Preview

Fiskeernæring- 17/18 > Modul 4 - Vitaminer og mineraler > Flashcards

Flashcards in Modul 4 - Vitaminer og mineraler Deck (19):
1

Hva er vitaminer og hvilken funksjon har de?

Organiske forbindelser som må tilføres via fôr sånn at fisken kan vokse og utvikle seg normalt. Vitaminer har hovedsakelig en katalytisk funksjon, de aller fleste vitaminer inngår som enzymer. Dette er nødvendig for normalt stoffskifte.

2

Hvilke to klasser deles vitaminer inn i?

Fettløselige og vannløselige vitaminer.

3

Hvilke uspesifikke mangelsymptomer medfølger vitaminmangel?

- Appetittsvikt og redusert vekst.
- Avvikende atferd.
- Anemi, blodfattighet.

4

Hvilke årsaker kan skyldes av fisken får vitaminmangel?

- Utilstrekkelig nivå i fôr.
- Dårlig absorpsjon i tarm. Kan skyldes epitelskader, diare, sykdom og stress.
- Antivitaminer som blokkerer funksjonen til vitaminene.
- Behovet for vitaminer varier med fôrsammensetning, fiskestrørrelse og helse.

5

Hva er provitaminer?

Forstadier til vitaminer. Fungerer som vitaminer etter en kjemisk omdannelsesprosess i cellen. For eksempel omdannes karotenoider og astaxhantin til vitamin A.

6

Hva er antivitaminer?

Et stoff som har lik struktur som vitaminet, men opptrer som en inhibitor på grunn av et uvirksomt coenzym.

7

Hvilke vitaminer er vannløselige?

B-vitaminkomplekset:
- B1: Thiamin
- B2: Riboflavin
- B3: Nikotinamid
- B6: Folinsyre (pyridoxin, biotin, cholin)
- B12: Inositol

Vitamin C: Askorbinsyre

8

Vannløselige vitaminer:
1. Hvor absorberes de?
2. Hvordan transporteres de?
3. Kan de lagres?
4. Hvor ofte må de tilføres?

1. I blodet
2. Fritt i blod
3. Kan ikke lagres/lagres dårlig
4. Lite lagring betyr at de må tilføres ofte i små doser

9

Hvilke vitaminer er fettløselige?

Vitamin A: Retionol

Vitamin D-komplekset:
- Vitamin D2: Ergocalciferol
- Vitamin D3: Cholecalciferol

Vitamin E: Tokoferol

Vitamin K: Phylloqunion (mer en samleklasse).

10

Fettløselige vitaminer:
1. Hvor absorberes de?
2. Hvordan transporteres de?
3. Kan de lagres?
4. Hvor ofte må de tilføres?

1. I blodet
2. I blodet bundet til proteiner
3. De kan lagres
4. Fordi de kan lagres kan de tilføres sjeldnere enn vannløselige vitaminer

11

Tilførsel av vitaminer (og mineraler) har et optimalnivå. Hva skjer hvis tilførselen under- eller overstiger optimalnivået?

Optimalnivået er trygg grunn, da vil fisken vokse og utvikle seg normalt.

En tilførsel som ligger under den nedre grensen vil føre til en mangeltilstand. I de verste tilfellene kan fisken dø dersom nivåene har vært lave over lengre tid.

En tilførsel som overstiger den øvre grensen for optimalnivået, altså overdosering kan gi en toksisk effekt.

12

Med tanke på vitaminer, hva er dosering (av fôrresept) avhengig av?

1. Må tas høyde for lagringstap.
2. Eventuell giftvirkning.
3. Ta høyde for tap under oksidasjon.
4. Viktig å være klar over hvor mye som finnes naturlig i fôrråstoffet for å finne ut hvor mye ekstra som eventuelt må tilføres.
5. Biotilgjengeligheten av vitaminene.
6. Ulike behov ved ulik fôrsammensetning. Fôr med mye fett trenger økt innhold av vitamin E for eksempel.
7. Homogen innblandning, hele fôrpartiet må ha likt innhold av vitaminer.
8. Stamfisk har høyere behov for vitamin E og C, fordi mye av disse vitaminene vil overføres fra fiskens eget lager til rogn når hunnfisk modnes.

13

Med tanke på vitaminer, hva kan føre til at fisken får mangelsymptomer?

- Vitaminene er ikke tilsatt, underdosert, eller ikke tilsatt homogent. Relatert til produksjonssvikt.
- Næringsstoffer med lav biotilgjengelighet er brukt i fôret.
- Tap av næringsstoffer runde produksjon og lagring av fôret.
- Utlekking av næringsstoffer til omgivelsene ved utfôring.
- Antinæringsstoff hemmer opptaket eller funksjonen til næringsstoffer.
- Medikamentell behandling som påvirker forhold i tarm og metabolisme. Antibiotika brukes i liten grad i dag, men hvis det er nødvendig å ty til antibiotika vil den naturlige mikrofloraen i tarmen endre seg radikalt. Dette kan ha innvirkning på opptak av næringsstoffer som vitaminer.
- At fisken har økte behov i spesielle perioder.

14

Hvorfor er vitamin C viktig for laks?

(Hvilke funksjoner har vitamin C, hva inngår det i..)

- Vitamin C er involvert i dannelsen av prokollagen, som er byggesteiner i kollagen. Kollagen er viktig for normal bruskdannelse og beinbygning i laks.
- Viktig i vevsdannelse og sårhelning, samt ved kalsifisering av beinvev.
- Vitamin C er en viktig antioksidant.
- Brukes som helsekomponent i helsefôr. Typisk helsefôr har ofte forhøyet innhold av vitamin C for å og en slags boost til immunsystemet. Generelt økt motstandskraft ved økt innhold av vitamin C.

15

Kan fisk syntetisere vitamin C selv?

Nei. Må derfor tilføres jevnlig fordi faren for underdekning og mangelsymptomer er reell.

16

Hvorfor brukes derivater som fosforderivater og STAY-C i stedet for naturlig vitamin C?

Vitamin C er veldig ustabilt. Kan stabiliseres ved coating, eventuelt bruke derivater.

Derivater er nært beslektede forbindelser som er mer lagringsstabilt, og som fisken selv kan syntetisere til vanlig vitamin C selv.

STAY-C er mer lagringsstabilt.

17

Hvordan varierer behovet for vitamin C hos fisk?

Varier med størrelse, veksthastighet, andre komponenter i fôr, miljø og stress.

Økt behov for vitamin C under smoltifisering.

Laks trenger 150-250 mg/kg av vitamin C.

18

Hvilke mangelsymptomer på vitamin C får fisk?

- Skjelettdeformasjoner sees ofte ved overdosering.
- Abnorm bruskdannelse i øyehulen, gjellehule, hode og finner.
- Hudblødninger.
- Redusert vekst og fôrutnyttelse.
- Blødninger og anemi.
- Væskefylt bukhule er også ganske vanlig.
- Generelt økt mottakelighet for sykdom.

19

Vitamin C i naturlig form oksideres ved:

- Eksponering for varme.
- Direkte sollys.
- Tilstedeværelse av mineraler.
- Tilstedeværelse av fuktighet.

Vitamin C i naturlig form oksideres veldig lett, men i dag brukes forforderivater for det meste.