Modul 6- Pigmentering Flashcards Preview

Fiskeernæring- 17/18 > Modul 6- Pigmentering > Flashcards

Flashcards in Modul 6- Pigmentering Deck (14):
1

Hva er grunnen til at laksen er rød?

Karotenoidet astaxanthin.

2

Hvorfor må astaxanthin tilsettes i foret?

Fordi laksen ikke kan produsere det selv.

3

Hos oppdrettslaks tilsettes astaxanthin i foret, hvilke kilder har villaks til dette?

Marflo, krepsdyr, raudåte, Mikroalger og alger. Men det finnes også i planter, bakterier, sopp, frukt og bær.

4

Hva er oppdrettslaksen sin viktigste kilde til astaxanthin?

Syntetisk fremstilt.

5

Hva skjer med pigmentene når laksen går inn i kjønnsmodning? Og hvor lagres dem vanligvis?

Under kjønnsmodning går pigmentene inn i gonader og skinn, mens vanligvis vil alt lagres i muskel.

6

Hvilke andre biologiske funksjoner enn kjønnsmodning er astaxanthin viktig for?

Astaxanthin er et antioksidant som forhindrer oksidering av frie fettsyrer, samt viktig for egg/yngel -overlevelse. Det er også et provitamin a, som er viktig for stabilisering av andre vitaminer og et fortrinn for vitamin A produksjon. Det er bra for intern cellekommunikasjon og immunrespons også.

7

Hva er molekylformelen til astaxanthin?

C40,H52,O4

8

Hvilke isomerer finner man av astaxanthin? Hva er hovedsakelig forskjellen mellom disse?

En finner både geometriske og optiske isomerer av astaxanthin. Forskjellen på disse er absorbsjon og fargeintensitet. Det lite forskjell i biotilgjengelighet mellom disse.

9

Hvilke bindinger kan astaxanthin danne med andre stoffer?

Astaxanthin kan danne esterbindinger med fettsyrer (-COO-). I muskler, rognsekker og plasma er det fritt, mens i skinnet er det i mono og diester former.

10

Oksygen, lys, varme og syre kan bryte ned astaxanthin. Hva gjør at dette er mulig ?

Astaxanthin er en veldig ustabil forbindelse, som gjør at det er lett nedbrytbart.

11

Hva er spesielt med astaxanthin i krepsdyr?

Det fungerer som et proteinkompleks. Derfor blir hummeren rød når man koker den, fordi astaxanthinet frigis ved varme.

12

Det finnes to grupper av karotenoider, hva er forskjellen på disse?

De to gruppene med karotenoider er Xantophyller og Karotener. Forskjellen er at Xantophyller inneholder oksygen i forbindelsen, mens karotener ikke gjør det.

13

I hvilken gruppe av karotenoider finner vi astaxanthin?

Xantophyller (inneholder oksygen).

14

Vi har forskjellige isomerer av astaxanthin (Cis og Trans). Hvem er mest vanlig, og hvor lagres den selektivt?

Trans-forbindelsen er den som er mest normal. Den lagres selvektivt i muskel hos laks.