Modul 2- Protein (TBSF+PDF) Flashcards Preview

Fiskeernæring- 17/18 > Modul 2- Protein (TBSF+PDF) > Flashcards

Flashcards in Modul 2- Protein (TBSF+PDF) Deck (58):
1

Næringsstoff er delt inn i to hovedgrupper. Hva er disse og hva består de tilhørende undergruppene av?

Næringsmiddel: vann og tørrstoff Tørrstoff -> uorganisk (mineraler(salter)) og organisk (proteiner, lipider, karbohydrater, nukleinsyrer, organiske syrer).

2

Hvordan er den kjemiske sammensetningen av fisk?

-Vann 60-90% -fett 1-30% -Mineraler 1% -Protein 10-25% -Vitaminer 1% -karbohydrater 1%

3

Analyse av råvarer: Hvordan kan vi finne ut hvor mye vann det er i en prøve?

-Prøven tørkes ved 105 grader i 20 t (til konstant vekt).

4

Analyse av råvarer: Hvordan kan man måle proteininnholdet i en prøve?

-Kjeldahlmetoden, titreringsprosess der man indirekte måler protein ved å finne nitrogeninnhold.

5

Analyse av råvarer: Hvordan kan man finne lipidinnhold i en prøve?

-Man tar ibruk enten eter eller etylacetat -> fettfri rest og eter/etylacetatekstrakt, som er fettinholdet i prøven.

6

Analyse av råvarer: Hvordan kan man finne mineralinnhold i en prøve?

-Man tar den fettfrie resten ( råfiber, NFE, mineraler (aske)) i en forbrenningsovn. Asken man tar ut er da mineralinnholdet.

7

Hvor inngår proteiner og hvilke forskjellige typer protein har vi?

-Byggesteiner. -Energi. -Blodprotein. -Glykoproteiner (membranprotein). -Enzymer. -Lipoproteiner (transportproteiner). -Hormoner.

8

Hvilke blodprotein har vi og hva er deres funksjoner?

-Hemoglobin: oksygenbærer. -Albumin og globulin: Drenerer blod tilbake fra kapilærårene til venene -> hjertet og videre ut igjen.

9

Hva er proteiner bygd opp av?

-Aminosyrer.

10

Hva er peptidbindinger

-Bindinger som holder aminosyrene sammen.

11

Hva kjennetegner Vannløselige/fibrøse proteiner og hvor finner vi disse?

-Langstrakte proteiner, ofte tvunnet sammen. -Finnes i alt vev i hele kroppen; muskler, sener, skjellett, negler etc.

12

Hvor stor andel av kroppens protein utgjør kollagen/bindevev?

-Ca. 1/3

13

Hva kjennetegner globulære proteiner og hvor finner man disse?

-Sirkulær/kulelignende form. -Inngår i stoffskifteprosesser, immunforsvaret, arvestoffet (Enzymer, transportproteiner, enkelte hormoner, immunglobiner.

14

På en skala fra 1-10, hvor sexy er Anders Leikvang?

-10.

15

Hvor mange aminosyrer finnes og hvor mange er essensielle for fisk?

-20, der 10 er essensielle og 10 ikke er det.

16

Hva kjennetegner en aminosyre molekylært?

-Minst en aminogruppe (NH3). -En karboksylgruppe (COOH). -En spesifikk sidegruppe (R)- Varierer mellom AA.

17

Hva betyr det at en AA er alfatisk?

-At den inneholder karbonkjeder.

18

Hva betyr det at en AA er aromatisk?

-At den inneholder benzenring.

19

Hvilke kjemiske klassifiseringer har man på AA (fire stk)?

-Alfatisk. -Aromatiske. -Basiske. -Sure.

20

Hva er de viktigste animalske proteinkildene i laksefôr?

-Fiskemel. -Fiskeensilasje. -Avskjær/bifangst. -Krill/rekemel. -Zooplankton.

21

Hva er de viktigste vegetabilske proteinkilder i laksefôr?

-Soyamel. -Maisprotein. -Hvetegluten. -Raps. -Erteprotein. -Microalger.

22

Hvorfor han man så mange ingredienser/ forskjellige kilder til næringsstoff i dagens fôr (30+)?

-For å tåle svigninger i tilgang bedre.

23

Hvordan er lovverket ift. å ta ibruk Blodmel i fiskefôr?

-Lov iht. norsk/EU-regelverk, men ikke implementert i norsk fôr (noen marked aksepterer ikke landanimalske råvarer i fôr til oppdrettsfisk).

24

Hvordan er lovverket ift. å ta ibruk fjørfemel i fiskefôr?

-Forbudt iht. dagens regelverk i Norge/EU.

25

Hvordan er lovverket ift. å ta ibruk hydrolysert fjørmel i fiskefôr?

-Tillat, under forutsetning at partikkelstr. er mindre enn 10000 dalton. vanskelig å innfri i praksis.

26

Nevn de fire hovedtrinnene i produksjon av fiskeolje og fiskemel

1.Kokeprosess 2.Skiller fasene v/pressing -> presskake/pressvann 3.Tørrstoffseparasjon, avfetting av pressvann 4.tørking til mel. Presskake= proteiner. Pressvann= vann og fettfraksjoner

27

Hvor mange % olje sitter man igjen med etter prosessering av hel fisk og/eller avskjær/utkast?

-10-15%.

28

Hvor mange % fiskemel sitter man igjen med etter prosessering av hel fisk og/eller avskjær/utkast?

-19-22%.

29

Hvor mange prosent vanndamp sitter man igjen med etter prosessering av hel fisk og/eller avskjær/utkast?

63-70%

30

Hvilke fire forutsetninger er det for å bruke alternative råvarer?

-Smakelighet. fisken må spise det. -Ernæringsverdi må matche fiskens behov. -Fordøyelighet. -Funksjonelle egenskaper, egner seg å produsere i pelletform.

31

Hvilken vegetabilsk proteinkilde er mest tatt i bruk i dag og hvorfor er den så egnet???

-Soya konsentrat. tilnærmet likt næringsinnhold som fiskemel.

32

Hvorfor brukes soya i så stor grad i fôr idag?

-Stor global produksjon (stor tilgjengelighet). -Prisgunstig. -Relativt god AA-profil. -Ernæringsmessig kvalitet er prosessavhengig: -innhold av antinæringsstoff -proteasehemmere. -Fytinsyre. -Høyt innhold av karbohydrater (fiber).

33

Hva er det første som skjer med proteinet når det når magesekken?

-blit utsatt for saltsyre og trypsin -> brutt ned til større peptider. Videre, når det kommer til tarmen blir det stadig mindre enheter som tarmepiteler og mikrovilli kan ta opp.

34

I Mikrovilli finner man peptidaser. Hva bidrar disse med?

-Spalter korte aminosyrekjeder ned til enkle AA, og gjør det mulig for mikrovilli å ta opp syrene.

35

Gi en beskrivelse av hva som skjer med proteinet fra A-Å (Protein->mage->I lumen/pylorus blindsekk->Mikrovilli)

36

Hvilke forskjellige transportmetoder har vi for aminosyrer?

-Først en aktiv transport. krever energi i form av ATP. Etter at entrocyttene har absorbert mye AA fra tarm vil en passiv transport overta pga konsentrasjonsforskjell over membranet. 

-Den passive transporten er viktig for totalopptaket. 

37

Hvordan absorberes aminosyrer i tarmen (tre ulike former)?

-Frie AA:
-Dipeptider: to aminosyrer satt sammen. dipeptidaser forankret i mikrovilli sørger for at disse når sirkulasjonssystemet og mikrovillis indre som enkle AA.

-Tripeptider: Samme konsept. tripeptidaser forankret i cellemembranet.

 

 

-Di- og tripeptider er aktiv transport (brytes ned til frie AA når de når sirkulasjonssystemet).

38

Hvor stor protein "turn-over" er det i tarmen?

-20-30% av absorbert AA går med i å fornye tarmen

39

Hvor mange prosent nitrogen går igjennom tarmen og som tap i feces?

-10-15%.

40

Hvilken rolle har leveren i omsetning av protein?

-leveren filtrerer næringsstoffene. Frigir disse videre til sirkulasjonssystemet.

-Etter fôring er konsentrasjonen av aa i lever konstant . Viktigste organ for AA-homoestase i fisk.

-I perioder med aktiv absorbasjon: dannelse av ammoniakk fra AA-nedbryting i lever.

-I den postabsorvative (når fisken ikke spiser) fase: ammoniakk-dannelse i muskel, nyre og tarm.

(NH3 dannes når AA omdannes til glykogen)

41

Hvordan fordeler leveren absorberte aminosyrer?

42

Forklar sammenhengen mellom vekstrate og proteinsyntese/nedbryting (Proteinomsetningen/turnover) 

-En organisme er i proteinbalanse når syntese= nedbryting.

-Større nedbrytning enn syntese= vektnedgang.

-Større syntese enn nedbrytning= muskelvekst.

43

Hva innebefatter proteinmetabolismen (fire punkter)?

-Absorbsjon, syntese og fordeling av AA.

-Syntese og nedbryting av protein.

-Energigivende.

-Metabolisme/katabolisme av biomolekyler for å dekke de ulike vevs/cellers behov.

44

Hvor mange prosent av total syntese foregår i hvit vs rød muskel?

-Hvit muskel: 70%.

-Rød muskel: 30% (1-10% av total muskelmasse).

45

Hvor mange prosent av kroppsvekten utgjør muskel og hvor stor del av proteinsyntesen foregår der?

-Ca. 60% av kroppsvekten. 

-1/3 av total proteinsyntese foregår i muskel.

46

Hvorfor er det så høy AA-turnover på gjellene hos fisk?

-Gjellene består av ett epitelcellelag. Vil få store konsekvenser om noe går galt. Fisken vil blø ut kjapt.

47

Hvorfor er det høy tørnover i rød muskel hos fisk?

-brukes til kontinuerlig, sakte svømming. Den svømmingen fisken gjør mest av ila livssyklusen. Viktig at den vedlikeholdes.

48

Hvor stor er re-syntesen av AA hos fisk og hva medvirker den til?

-Artsavhengig, men rundt 50% (70-80% hos mennesker). 

-Medvirkende til fiskens høye proteinbehov.

49

Hvordan defineres proteinkvalitet i fiskefôr (tre punkter)?

-Hvor godt AA-sammensetningen dekker fiskens behov.

-Frodøyelighet.

-Tilstedeværelse av antinæringsstoffer.

50

Hvordan kan proteinkvalitet forringes?

 

-v/prosessering og lagring.

    -Oksidasjon vil gjøre aa mindre tilgjengelig.

    -prosessering(høy temp):

       -dannelse av stabile komplekser

       -mutagener                             ->red. biotilgjeng.

51

Hva er det viktigste å tenke på før man skal starte et fordøyelsesstudie hos fisk?

-Fisken må akklimatiseres (2-3 uker i forkant):

 • Forsøksfôr m/markør.
 • forsøksanlegg.
 • fôringsregim og miljø.

52

Fordøyelighetsstudie: hvilke forskjellgige metoder har man for å samle opp gjødsel?

-Direkte uttak av prøver, krever håndtering av fisken.

 • rektal dissekering.
 • Analsuction (hehe).
 • stryking av gjødsel.

-Kontinuerlig oppsamling, krever separering av gjødsel fra vannstrøm

 • Guelph system (sedimentering).
 • Chouberts system (filtrering av utløpsvann).

53

Beskriv hendelsesforløpet når man skal utføre en fordøyelighetstest hos laks.

54

Hva fører manglende essensielle AA til?

 • Redusert vekst.
 • Økt katabolisme.
 • Mangelsymptomer.
 • Metabolsk stress.

55

 

Proteinevaluering: Hva er formel for tilsynelatende fordøyelighet/ Apparent Digestability Coefficient (ADC)?

56

Proteinevaluering: Hvordan finner man nitrogenbalansen i laks?

57

 

 

Proteinevaluering:Hvordan finner man biologisk verdi ?

PPV (N-balanse) / ADC (Apparent Digestive Coeffisient)

58