Muskellidelser Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Muskellidelser > Flashcards

Flashcards in Muskellidelser Deck (38):
1

Hvad er de kliniske symptomer på muskellidelser?

- atrofi
- svaghed
- hævelse
- smerte
- stivhed
- muskelfascikulationer

2

Hvilke sygdomme kan prædisponere for muskellidelser?

- luftvejssygdomme
- haltheder

3

Hvad ser man efter ved en rektalundersøgelse?

- kolik, er en diff. diagnose til rhabdomyolyse
- kolik kan også være en komplikation ved smertefuld muskellidelse
- en stor blære, dysuri (heste med rhabdomyolyse har mange gange også problemer med urinen/blæren)

4

Hvordan diagnosticeres en muskellidelse?

- blodprøve
- urinprøve
- biopsi
- genetiske tests
- ultralyd
- scientigrafi
- elektromyografi

5

Hvad ser man efter i en blodprøve?

- PCV -> dehydrering
- hæmatologi
- inflammatoriske markører
(se efter infektion/inflammation ved disse 3)
- muskelenzymer; CK, ASAT, LDH
- laktat
- vit. E/selen

6

Hvad ser man efter i en urinprøve?

Myoglobinuri -> mørkfarvet ved dehydrering.
Elektrolytniveau

7

Hvordan inddeles muskellidelser?

- abnormal muskeltonus
- muskelatrofi
- rhabdomyolyse

8

Hvilke former for anormale muskeltonus er der?

Øget muskeltonus - spastisk
- neurologisk oprindelse (tetanus, spastisk parese hos kalve)
- elektrolyt ubalance (hypocalcæmi, HYPP)
- myopati (krampe, stivhed)
- smerte (laminitis)
Nedsat muskeltonus - svaghed

9

Nævn 1 sygdom, der giver øget muskeltonus!

HYPP hyperkalæmisk periodisk paralyse.

10

Hvad er patogenesen ved HYPP?

Arvet i quarter horse.
Na-kanalerne i muskler er defekt => Na i celler, K ud => persisterende depolarisering.

11

Hvad er de kliniske symptomer på HYPP?

- asymptomatisk
- dgl. episoder karakteriseret ved
- fascikulationer
- paralyse
- prolaps af det 3. øjenlåg
- larynx parese
- normal mellem episoderne

12

Hvordan diagnosticeres HYPP?

- mål hyperkalæmi under motion
- genetisk test

13

Hvordan behandles HYPP?

Diæt med lavere indhold af K.

14

Hvad er symptomerne på nedsat muskeltonus?

- fascikulationer
- skiftende vægt
- lavtholdende hoved

15

Hvilke grunde er der til muskelatrofi?

- malnutrition
- kakeksi

16

Hvordan opdeles grundene til rhabdomyolyse?

- motions relaterede
- ikke-motions relaterede
- føl

17

Nævn 2 motions relaterede lidelser, der giver rhabdomyolyse!

- poly saccharide storage myopati PSSM
- recurrent exertional rhabdomyolyse RER

18

Hvad er de kliniske symptomer på PSSM?

- ses efter motion
- svedig
- stivhed
- halthed
- skælven
- oftest bagben ramt
- myoglobinuri

19

Hvordan diagnosticeres PSSM?

- blodprøve til biokemi; se efter muskelenzymer
- motionstest
- biopsi af semimembranosus eller semitendinosus

20

Hvordan behandles PSSM?

Støttebehandling med
- analgesi
- væske
- muskelafslappende midler

21

Hvordan forebygges PSSM?

- regelmæssig motion
- reducer vægten
- diæt med reduceret kulhydrater og olie

22

Hvad sker der ved RER?

Unormal muskelkontraktion.
Prædisponeres af:
- forlænget boksro
- høj kornholdig foder
- ophidselse, stress
- halthed

23

Hvad er de kliniske symptomer på RER?

- ses før og efter motion
- stivhed
- sved
- oftest set i bagben
- myoglobinuri

24

Hvordan diagnosticeres RER?

- blodprøve til biokemi; se efter muskelenzymer
- motionstest
- biopsi af semimembranosus eller semitendinosus

25

Hvordan behandles RER?

Støttebehandling ved
- væske
- analgesi
- muskelafslappende midler

26

Hvordan forebygges RER?

- regelmæssig motion
- diæt med reduceret kulhydrater
- reducer stress

27

Nævn 2 ikke-motions relaterede lidelser, der giver rhabdomyolyse!

- nutritionel myopati "white muscle" disease
- atypisk myopati AM

28

Hos hvem forekommer white muscle disease?

Unge dyr - føl,kalve, lam.

29

Hvad er patogenesen for white muscle disease?

Mangel på vitamin E og/eller selen => akut myodegenerativ sygdom i hjerte og skeletmuskulatur.

30

Hvad er de kliniske symptomer på white muscle disease?

- muskelsvaghed
- cardiomyopati
- ændret diafragma (påvirket intercostal muskulatur => dyspnø)

31

Hvordan diagnosticeres white muscle disease?

- blodprøve; se efter muskelenzymer, selen
- biopsi

32

Hvordan behandles white muscle disease?

- støttebehandling
- giv vitamin E og selen

33

Hvad er ætiologien for atypisk myopati?

Agern forgiftning.

34

Hvad er de kliniske symptomer på atypisk myopati?

- meget akut opstået
- nedstemt
- svag
- stiv
- skælven
- sved
- myoglobinuri
- udvidet blære
- tachycardi
- dyspnø
- ændret temperatur
- kolik

35

Hvad er prognosen for atypisk myopati?

Slet, overlevelsesraten er 3-26 %.

36

Hvordan diagnosticeres atypisk myopati?

- blodprøve
- muskelbiopsi

37

Hvordan behandles atypisk myopati?

Støttebehandling, herefter må man håbe på det bedste.

38

Hvad er vigtigt at spørge ind til ved mistanke om muskellidelse?

- Spørg ind til hestens brug.
- Hvilken type arbejde? Hvor meget? Hvor tit?
- står hesten på stald eller græs?
- foder?