Urinvejslidelser Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Urinvejslidelser > Flashcards

Flashcards in Urinvejslidelser Deck (47):
1

Hvad er de kliniske symptomer på akut nyresvigt?

- nedstemt
- anoreksi
- polyuri til oligouri (nedsat urinproduktion) til anuri (ophørt urinproduktion)

2

Hvordan diagnosticeres akut nyresvigt?

- blodprøve til biokemi; se efter creatinin, elektrolytter (hypoNa, hypoCl, hyperK), syre-base forstyrrelse -> metabolisk acidose.
Blodprøve er dog ikke specifik for renalt problem, da det også kan være præ- og postrenalt.
- urinprøve; se efter lav vægtfylde (pga. dehydrering), hæmaturi, øget GGT, glukosuri, proteinuri
- ultralyd; se efter forstørret nyre, perirenalt ødem, manglende corticomedullær junktion, dilateret pelvis
- renal biopsi

3

Hvordan behandles akut nyresvigt?

- væsketerapi i.v. i 24 timer
- giv diuretika fx furosemid
- hvis det skyldes immunmedieret glomerulopati -> giv corticosteroider
- monitorer creatinin, elektrolytter, blodtryk, urinudskillelse

4

Hvad er prognosen for akut nyresvigt?

Reserveret
Bedring kan tage dage-mdr.
Har patienten oligouri tre dage efter væsketerapi og diuretika -> slet prognose.

5

Hvad er ætiologien for kronisk nyresvigt?

- akut nyresvigt bliver kronisk
- neoplasi
- kongenital problem (hypoplasi/dysplasi/polycystitis)

6

Hvad er de kliniske symptomer på kronisk nyresvigt?

- vægttab
- nedsat performance
- ødem
- pu/pd
- dental tartar
- GI ulceration

7

Hvordan diagnosticeres kronisk nyresvigt?

- blodprøve til biokemi; se efter creatinin, elektrolytter (crf, ARF, hyperCa), syre-base forstyrrelse
- urinprøve; se efter isostenuri
- rektalundersøgelse (er der tumor at mærke?)
- renal biopsi

8

Kan man helbrede kronisk nyresvigt?

Nej, det er en end stage sygdom, så behandling går ud på at støtte dyret.

9

Hvordan behandles kronisk nyresvigt?

- væske og elektrolyt terapi
- lav Ca diæt
- god diæt for at holde en god body condition
- regelmæssig monitorering af creatinin og elektrolytter

10

Hvad er prognosen for kronisk nyresvigt?

På kort sigt er den god.
På længere sigt er den slet.

11

Er inkontinens et primært eller sekundært problem?

Et sekundært problem.

12

Hvad er inkontinens et sekundært problem til?

- urolithiasis
- medfødte anormaliteter
- traume
- neoplasi
- neurologiske sygdomme
- cystitis

13

Hvor kan der være urolithiasis?

I nyrer, ureter, blære og urethra.

14

Hvad kan være sekundært til urolithiasis i nyre og ureter hos hest?

- hydronefrose
- renal kolik
- hæmaturi

15

Ses urolithiasis oftest hos hest eller ruminanter?

Det ses ikke så ofte hos hest, men det gør det hos ruminanter.

16

Hvad skyldes urolithiasis i nyre og ureter hos hest?

- oftest pga. calcium carbonat
- fra beskadiget væv som igangsætter stendannelsen

17

Hvordan behandles urolithiasis i nyre og ureter hos hest?

Fjernelse ved nefrotomi, nefrektomi.

18

Hvilket køn har oftest urolithiasis i blære og urethra?

Hanner, da deres urethra er længere og mere snoet,,hvorved de ikke har så nemt ved at tisse stenene ud som hopperne har.

19

Hvad kan være sekundært til urolithiasis i blære og urethra hos hest?

- hæmaturi
- stranguri
- pollakiuri
- inkontinens
- akut obstruktion => kolik

20

Hvad skyldes urolithiasis i blære og urethra hos hest?

- oftest pga. calcium carbonat
- beskadiget væv, suturmateriale og anatomiske defekter kan igangsætte stendannelsen

21

Hvordan behandles urolithiasis i blære og urethra hos hest?

Fjernelse manuelt hos hopper, cystotomi eller urethrotomi.
Af anatomiske grunde kan man ikke fjerne stenene manuelt hos hanner, som man kan hos hopper. Det bliver nødt til at være kirurgisk.

22

Hvor finder man oftest urolithiasis lokaliseret hos ruminanter?

I urethra.

23

Hos hvem og hvornår forekommer urolithiasis ofte hos ruminanter?

Forekommer næsten udelukkende hos unge hanner ofte fodret med koncentrater i det sene efterår - tidlige vinterperiode pga. den begrænsede mængde vand, øgede silica i græs og øgede population af voksende dyr i denne periode.

24

Hvad kan urolithiasis hos ruminantet give?

- akut urethral obstruktion
- ruptur af urethra
- blæreruptur
- kroniske delvis obstruktion af urethra
- urolithiasis i ureter og nyre

25

Hvad er akut urethral obstruktion hos ruminanter sekundært til?

Urolithiasis.

26

Hvad skal man ofte gøre, før man kan undersøge ruminanter?

- sedation (tænk stående sedation af kvæg med domosedan 7-15 mg + torbugesic (butorphanol) 10-20 mg i.m.)
- epidural
- generel anæstesi

27

Hvad er de kliniske symptomer på akut urethral obstruktion hos ruminanter?

- stranguri, anuri, urin dryppen
- kolik
- ruminal stase
- rektal prolaps
- ved abdominal/rektal palpation findes blæren udvidet
- puls i urethra

28

Hvad er de kliniske symptomer på ruptur af urethra hos ruminanter?

- symmetrisk smertefuld og varm ødem i perineum, inguinalt og abdominalt ventralt
- urin lækage i subkutis i perineum og ventrale abdomen
- nedstemt
- manglende appetit
- vævsbeskadigelse som cellulitis, nekrose, gangren

29

Hvordan opstår blæreruptur hos ruminanter?

Urolithiasis => forlænget udvidelse af blæren => perforation eller vævsnekrose af blæren.
Oftest dorsalt i blæren.

30

Hvad er de kliniske symptomer på blæreruptur hos ruminanter?

- stranguri
- abdominal udvidelse 1-2 dage efter ruptur
- nedstemt
- anoreksi
- shock
- ammonium-lignende lugt

31

Hvordan diagnosticeres blæreruptur hos ruminanter?

- billeddiagnostik
- abdominocentese; se efter creatinin i prøven

32

Hvordan behandles urolithiasis hos ruminanter?

Medicinsk behandling:
- kateter
- antispasmotika til passage
- væske og elektrolyt behandling
Kirurgisk fjernelse af stenene ved cystotomi, urethrotomi, ureterotomi, nefrectomi

33

Hvad er prognosen for urolithiasis hos ruminanter?

God.
Små ruminanter responderer ikke så godt på medicinsk behandling.

34

Hvilken type af urinvejsinfektioner ses ikke så ofte hos de store husdyr?

Øvre urinvejsinfektioner.

35

Hvem rammes oftest af nedre urinvejsinfektioner?

Hunnerne.

36

Hvad er ætiologien for urinvejsinfektioner?

E. coli, Staph., corynebacterium, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Proteus, Enterobacter.

37

Hvilken ætiologi for urinvejsinfektioner er specielt smitsom hos ruminanter?

Corynebacterium.

38

Hvad er de kliniske symptomer på nedre urinvejsinfektioner?

- dysuri, stranguri, pollakiuri, inkontinens
- hæmaturi
- sjældent systemiske symptomer

39

Hvad er de kliniske symptomer på øvre urinvejsinfektioner?

- systemiske symptomer; feber, vægttab, mild kolik
- kan give akut eller kronisk nyresvigt

40

Hvordan diagnosticeres urinvejsinfektioner?

- urinprøve; se efter øget antal hvide blodlegemer, bakterier
- blodprøve; se efter bakterie (øvre er oftere systemisk end nedre)
- rektalundersøgelse; inflammation kan give en fortykket blærevæg
- endoskopi

41

Hvordan behandles urinvejsinfektioner?

- korriger primær grund
- giv væske i.v. til stimulering af diurese for at får skyllet det uønskede ud af systemet
- antimikrobiel behandling baseret på dyrkning fx TMS, tetracyklin, penicillin
- nedre kræver behandling i 1 uge
- øvre kræver behandling i 2-6 uger
- pyelonefritis behandles i flere uger

42

Hvor forekommer leptispirose?

Hos kvæg.

43

Hvad er patogenesen for leptospirose?

Kvæg kontamineres gennem foder og overfladevand i naturen eller som har været i kontakt med inficerede gnavere => penetrerer mukusmembran og hud => udskilles i sæd og urin.

44

Hvordan diagnosticeres leptospirose?

- serologi
- PCR af urinprøve
- undersøg urinprøve eller blodprøve i elektromikroskopi

45

Hvordan behandles leptospirose?

- tetracyklin
- penicillin
- ceftiofur

46

Hvordan forebygges leptospirose?

Undgå kontaminerede områder.
Vaccination.

47

Nævn 4 grunde til akut nyresvigt!

- toksiner
- vasomotor nefropati (hypoperfusion, iskæmi)
- immunmedieret glomerulopati
- pyelonefritis