Emergency og komplicerede sår Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Emergency og komplicerede sår > Flashcards

Flashcards in Emergency og komplicerede sår Deck (39):
1

Hvad er de 7 mest almindelige emergency tilfælde hos kvæg?

- smitsomme infektionssygdomme
- coliform mastitis
- mælkefeber
- HSLD
- trommesyge
- diarré hos kalve
- urolithiasis

2

Hvilke 4 punkter skal vi have fokus på ved prognosis, når vi træffer en beslutning?

- quo ad vitam = prognosen for at dyret kan opretholde livet.
- quo ad restitutionem completam = prognosen for hvornår dyret kommer tilbage til normalt arbejde.
- quo ad tempus = prognosen for hvor lang tid det kommer til at tage.
- quo ad economitas = prognosen for hvad det kommer til at koste.

3

På hvilke to måder kan man afbløde en hest?

- ved overskæring af halsen
- ved overskæring af aorta inde i rektum
Sidstnævnte er mindre voldsom for ejeren.

4

Hvad er proceduren ved aflivning ved injektion?

- sedation
- ilægning af venekateter
- injektion af en overdosis pentobarbital
- tjek at hesten er død

5

Hvad sker der ved sedation inden indgivelse af pentobarbital?

Ved at sedere inden indgivelse af pentobarbital, så kollapser hesten lidt langsommere, hvilket er positivt.

6

Hvordan skal syge/tilskadekomne dyr transporteres?

- forbensskader -> hovedet bagud
- bagbensskader -> hovedet forud
- hovedet skal være så frit som muligt
- føl adskilles fra hoppen

7

Hvornår skal en hest med kolik henvises til hospitalet?

- hvis den forventes at have en kirurgisk koliktilstand
- hvis den forventes at skulle have intensiv væsketerapi
- hvis den skal overvåges døgnet rundt

8

Hvilke tegn kan der være på, at hest med kolik skal henvises til et hospital?

- svære vedvarende smerter, der ikke svarer på behandling
- positiv ventrikelskylning
- dilaterede tyndtarmsslynger
- vedvarende høj hjertefrekvens
- tiltagende bugomfang
- specifik diagnose af kirurgisk tilstand
- tegn på shock
- vedvarende ophørt tarmperistaltik og ingen afgang af gødning i > 24 timer
- ændringer i blod eller bughulpunktet af laktat, totalprotein, elektrolytter

9

Hvad skal man sørge for, inden man henviser en hest med kolik?

- ilæg næsesvælgsonde til transport (da heste ikke kan kaste op)
- giv 1/4 dosis flunixin og evt. andre kortere virkende analgetika
- antibiose ved strangulationer, peritonitis
- indled væsketerapi ved shock

10

Hvad er de mest sandsynlige grunde til højgradig halt hest?

- hovbyld
- kodeledsforvridning
- septisk synovitis (fx artritis, tendovaginitis, bursitis)
- fraktur
- penetrerende fremmedlegeme i sålen

11

Hvad foretages ved en lemmeundersøgelse hos en højgradigt halt hest?

- inspektion
- palpation
- hovundersøgelse
- IKKE mønstring, da har en hest en fissur, kan denne blive forværret til en fraktur ved mønstring

12

Hvordan diagnosticeres en højgradigt halt hest?

- røntgen
- ultralydsskanning
- synoviocentese

13

Du står med en akut tilskadekommen højgradigt halt hest, hvad gør du?

Undgå at flytte hesten.
Få hesten beroliget (brems eller sedation)
Yd førstehjælp:
- infektionsprofylakse
- væsketerapi
- smertebehandling
- tetanusprofylakse
Immobilisering:
- hvis der er diagnosticeret en fraktur
- hvis der er diagnosticeret en senelaceration (en sene, der er helt eller delvist skåret over)
- hvis diagnosen er inkonklusiv

14

Hvad er vigtigt at huske ved immobilisering af metacarpus/metatarsus?

Knoglerne (hovben, kronben, kodeben) skal ligge i forlængelse af hinanden -> let fleksion af benet ved indbinding og med skinne.
På forbenet skal skinnen ligge dorsalt (foran).
På bagbenet skal skinnen ligge plantart (bagpå).

15

Hvordan ligges en immobilisering af carpus/tarsus?

Brug en Robert-Jones med en skinne lateralt.
Immobilisering af ekstensorsene-lacerationer er som fraktur af carpus eller tarsus -> fuld extension.

16

Hvordan immobiliseres radius/tibia området?

Immobiliseres som for frakturer i zone 2, men den laterale skinne forlænges i proksimal retning for at modvirke abduktion.
Abduktion af benet kan ske ved overskæring af områdets muskulatur, da hovedparten af denne ligger lateralt.

17

Hvordan immobiliseres humerus og scapula eller femur og pelvis?

Ofte vil immobilisering af humerus og scapula gøre mere skade end gavn, da muskulaturen i området holder frakturen fikseret.
Immobilisering af femur og pelvis er ikke muligt.

18

Hvad er de kliniske symptomer på et indtrådt søm?

- akut svær halthed
- hævelse i benet
- forstærket puls
- systemiske tegn på infektion

19

Hvad er prognosen for et indtrådt søm?

- god hvis ingen vitale strukturer er involveret
- reserveret til slet hvis der er indstik i den farlige 1/3 af strålen (den midterste del)

20

Hvordan bestemmes et indtrådt søms alvorlighed?

Tag røntgen i mindst 2 retninger.

21

Hvordan behandles et indtrådt søm?

- tetanusprofylakse
- antibiotika
- NSAID
- udskæring og debridement af nekrotisk og inficeret væv
- pakning med antiseptisk/-mikrobielt middel
- fugtig forbinding
- varme sæbebade
- sko, kunstigt horn

22

Hvad er der af udvidet diagnostik for komplicerede sår?

- røntgen
- kontrast-undersøgelser
- ledvæskeanalyse (septisk artritis?)
- tryktest (udspiler leddet med saltvand)
- ultralyd
- artroskopi
- blodprøver

23

Hvad kan ses ved ledvæskeanalyse ved involvering af led?

Ledvæsken bliver uklar, da den bliver fyldt med neu. gran.

24

Hvordan behandles sår involverende synovialhuler?

- dette er en hospitalspatient!
- aggressiv behandling
- sårdebridement hvor alt nekrotisk/beskadiget væv skal væk
- antibiotika (start med bredspektret indtil BU kan præcisere denne) systemisk med penicillin+gentamycin eller 3-4 generations cephalosporiner eller intrasynovialt med gentamycin, ceftiofur eller penicillin
- NSAIDs (fx phenylbutazon, flunixin, firocoxib)
- fjern intrasynoviale inflammationsprodukter ved skylning/lavage af leddet med isoton væske (afgørende)
-

25

Hvad er prognosen for overskåret strækkesener og bøjesener?

Prognosen for overskåret strækkesener er god.
For bøjesener er den mere svær.

26

Hvordan behandles en strækkesenelaceration?

Det er ikke teknisk muligt at suturere strækkesenen sammen. Man skal bare sy huden uden om sammen, komplet eller partielt, evt. med afspændende suturmønstre.
Immobiliser benet med gips eller skinne i 2-4 uger i fuld extension.

27

Hvordan behandles en bøjesenelaceration?

Dette er egentlig en specialopgave.
I felten gøres det ved bandagering af såret, immobilisering af benet med en kimzey skinne eller en monkey splint.
Benet skal være let flekteret.
Henvis til hospitalet!
Tager 6-12 mdr. for heling.

28

Hvad kan være grunden til en hest, der bløder / hæmorrhagi?

Ydre læsioner
- diverse sårskader
Indre læsioner
- ruptur af a. uterina ved foling
- erosion af a. carotis interna ved luftposemykose
- miltlaceration ved traume
- laceration af a. iliaca ved pelvisfraktur

29

Hvad er de kliniske symptomer på hæmorrhagi?

- tachykardi
- tachypnø
- blege (25%) eller poncelænshvide (35%) slimhinder
- svedudbrud
- uro

30

Hvad kan findes i peritoneum ved hæmorrhagi?

- kolik
- abdominal distension
- ultralydsscanning viser blod og strømningsfigurer
- bughulepunktat indeholder blod (OBS undgå miltindstik!)

31

Hvordan behandles hæmorrhagi?

- førsteprioritet er stop blødning
- hvis hest ikke vil stå stille -> seder den (brug flere præparater (multimodal) for at mindske bivirkninger, men ikke acepromazin)
- stop ydre blødning med kompression af stram bandage eller udtamponering, ligering, knusning, medikamentelt
- stop indre blødning med koagulationsfremmende midler
- udløs IKKE det opbyggede tryk, da det er med til at danne en hæmostase, så blødningen nedsættes
- giv NSAID mod smerter (flunixin, phenylbutazon)
- giv ilt intranasalt
- foretag klinisk undersøgelse; almentilstanden? (shockparametre), er andre væv eller organsystemer involveret?
- væskebehandling
- evt. plasmatransfusion
- evt. blodtransfusion

32

Hvad er indikationerne for blodtransfusion til hest?

- når Ht akut kommer under 20%
- når totalprotein i plasma akut kommer under 40 g/L
- hvis det estimeres, at hesten har tabt mere end 30% af sit blodvolumen

33

Hvad er indikationerne for plasmatransfusion til hest?

Når totalprotein i plasma akut kommer under 40 g/L.

34

Hvem vil man helst bruge som bloddonor i en situation, hvor der ikke er tid til at blodtypebestemme?

En vallak, da hoppen kan have haft dannet antistoffer efter foling.

35

Hvordan forligelighedstester man ved blodtransfusion i felten?

Med cowboymetoden.
Injektion af 200 ml blod
Oberver i 10 min også efter tachypnø, tachykardi, urticarier, piloerektion og muskelfascikulationer.
Kommer dette ikke, kan der sagtens indgives mere blod.

36

Ved mistanke om hovedskader hvordan undersøges hesten så indledningsvist?

- mental status og adfærd
- hovedholdning
- koordinering og gang
- åbenlyse asymmetrier i hovedet
- epistaxis eller blødning fra øregang
- hjernenerver

37

Hvordan diagnosticeres kollaps?

- blodprøve til hæmatologi, serum biokemi, Ht
- EKG og evt. hjerteskanning
- endoskopi af indførende luftveje
- ultralyd af abdomen
- bughulepunktat
- røntgen
- videoovervågning

38

Hvordan behandles akut kollaps?

- sikre frie luftveje (intubering, tracheotomi
- kontroller evt. hæmorrhagi hvis tilstede
- kontroller evt. kramper hvis tilstede
- væsketerapi, brug balancerede opløsninger hvis elektrolytter ikke er målt
- få hest placeret så den ligger godt og ikke skader sig selv
- NSAID til smertebehandling
- overvej antibiotika
- ved anafylaktisk og lægemiddel-inducerede reaktioner kan der gives glucocorticoider

39

Hvad er de 12 mest almindelige emergency tilfælde hos hest?

- kolik
- sårskader
- indtrådt søm
- akut højgradig halthed
- spiserørsforstoppelse
- hæmorrhagi
- nyreslag/tying up
- dystoki
- forædning og laminitis
- hoved- og halstraumer, akutte neurologiske lidelser
- øjen- og øjenlågsskader
- komplikationer til kastration