Mastitis Flashcards Preview

MKR Store Husdyr > Mastitis > Flashcards

Flashcards in Mastitis Deck (17):
1

Hvilke sekretforandringer ses ved gram negativ akut/perakut mastitis?

- tynd og vandig mælk de første timer
- ved alvorlig gram neg.; serøs evt. let blodfarvet
- mildere; efter 12-24 timer efter infektion -> kirtelsvulst aftager og store klumper optræder i mælken. Senere yogurtagtig

2

Hvad er ætiologien for mastitis?

E. coli, Klebsiella, clostridier, alfa-toksin Staph. aureus, Truperella pyogenes, Strep. uberis.
Staph. og Truperella er de typiske agens.

3

Hvad er definitionen på mastitis?

Er en infektiøs betændelse i yverkirtlen = yverbetændelse.

4

Hvad er definitionen på klinisk mastitis?

Inflammation i yverkirtlen med synlige kirtel- og/eller sekretforandringer og kan være mild, moderat eller alvorlig.

5

Hvordan beskrives mild klinisk mastitis?

Forandret mælk med farveændring eller klatter uden hævelse i yveret.

6

Hvordan beskrives moderat klinisk mastitis?

Forandret mælk og samtidig hævelse i yveret evt. lidt feber, men koen har ikke påvirket almenbefindende (normal ædelyst og mælkemængde lidt reduceret).

7

Hvordan beskrives alvorlig klinisk mastitis?

Forandret mælk, hævelse i yveret og påvirket almenbefindende med nedsat ædelyst, kraftig nedsat mælkeydelse; koen kan have feber eller være kold og have svært ved at rejse sig.

8

Hvad er udfordringen ved behandling af mastitis med antibiotika?

Det er svært for antibiotika at trænge igennem kirtelvævet pga. høj andel af fedt, lav pH-værdi, tonsvis cellulær og inflammatorisk debris.

9

Hvad er førstevalget til behandling af mastitis?

Penicillin.

10

Hvad er de 5 retningslinjer til mastitisbehandling?

1: i akutte tilfælde, hvor koen er syg, påbegyndes behandling straks. Som udgangspunkt benyttes penicillin.
2: ved kraftig mistanke om colimastitis -> evt. behandling med bredspektret antibiotika.
3: så snart laboratoriesvar foreligger, genovervejes valget af antibiotika.
4: behandling ved milde og subkliniske tilfælde kun efter nøje vurdering af udsigten til bakteriologisk helbredelse hhv. med og uden behandling inkl. koens forhistorie. Laboratoriediagnose!
5: støttende terapi meget vigtigt især ved alvorlige tilfælde.

11

Hvordan behandles mastitis?

- hyppig udmalkning
- oxytocin fremmer nedlægning og tømning af yver
- NSAIDs
- antibiotika i 3-5 dage (virker bedst i tomt yver)

12

Læg en behandlingsplan for mild mastitis?

Symptomer: unormal mælk.
Behandling:
- hyppig udmalkning/massage/oxytocin
- kun antibiotika efter nøje overvejelser, lab. diagnostik og ingen bedring i løbet af 2-3 dage

13

Læg en behandlingsplan for moderat mastitis?

Symptomer: unormal mælk, hævelse, smerte, ingen feber.
Behandling:
- hyppig malkning/massage/oxytocin
- antibiotika imm. og systemisk
- NSAID ved smerte

14

Læg en behandlingsplan for alvorlig akut mastitis?

Symptomer: temp. > 39,5, kirtel og mælk forandret, smerte.
Behandling:
- udmalkning med oxytocin
- antibiotika imm. og systemisk
- NSAID

15

Læg en behandlingsplan for toksisk mastitis?

Symptomer: alvorlig syg, dehydreret.
Behandling:
- systemisk antibiotika
- NSAID
- infusioner (intravenøs og oral)

16

Hvornår opstår mange nyinfektioner?

Op til 50% af nyinfektioner opstår i goldperioden.

17

Hvad er de kliniske symptomer på gram negativ akut/perakut mastitis?

- akut fald i mælkeydelse fra fx 20-30 L til 1-2 L
- total ophør af fødeindtag
- køer med forudgående lavt celletal
- diarré
- lav hudtemperatur på krydset
- ofte feber første 10 timer efter infektion opstår, hvor rektaltemp. ofte vil være subnormal
- sekretforandringer