Nervro tegn Flashcards Preview

Lauritz Morten/ diverse > Nervro tegn > Flashcards

Flashcards in Nervro tegn Deck (41):
1

Hva er Applause sign

Demonstrer og be pasienten klappe ter ganger så fort som mulig. Testen regnes som N når pas klapper 3 ganger, og u-N ved fler en 3 klapp.

2

Hvordan graderes applause tegn?

Graderes 3-0. (3 klapp=3'er, 4 klapp = 2'er, 5 klapp= 1'er og >10 klapp=0'er

3

Hvordan tolkes applause tegn

Patologi tyder på frontallapssdysfunksjon, ses bl.a. ved atypiske parkinsonime, kortikal demens

4

Hva er Argyll Robertson pupill

Pupillene er små og kan være uregelmessige i formen. Pupillerefleksen er svakere eller borte, slik at det tar lengre tid for pupillene å trekke seg sammen når det sendes mer lys i øyet, eller pupillene trekker seg mye mindre sammen enn normalt.

5

Hva er bells fenomen?

Funn: Deviasjon av øyet oppover og lateralt ved forøk på å lukke øyet.

6

Hvordan tolkes bells fenomen?

Tolkning: Perifer facialisparese

7

Hva er Crossed leg sign

Pasienter som krysser bena spontant ila de første 15 dagene etter et alvorlig slag

8

hvordan tolkes crossed leg sign?

har bedre prognose (færre nevrologiske sekveler, lavere mortalitet og mer uavhengighet) enn de som ikke gjør det

9

Hva er Dolls eye fenomen?

Funn: Normalt beveges øynene motsatt av hodet ved rask rotasjon (øynene beholder sin plass i rommet). Dolls eye fenomen er et litt forvirrende uttrykk og det anbefales at man heller bruker oculocefal refleks og så beskriver responsen

10

Hvordan tolkes Dolls eye fenomen?

Tolkning: Ingen bevegelse av øynene ved hoderotasjon tyder på patologi i hjernestammen, evt bilateral labyrintdysfunksjon, eller medikamentpåvirkning

11

Hva er en entrainment test?

Test på funksjonell/psykogen tremor:

12

Hvordan utførste entraimen test?

Be pasienten gjøre rytmisk bevegelse i en uaffisert kroppsdel med en annen frekvens enn tremoren

13

Hvordan tolkes entraiment test?

Følgende kan tyde på psykogen/funksjonell tremor 7:
•Tremoren får samme frekvens som den frivillige rytmiske bevegelsen
•Tremoren skifter frekvens
•Vansker med å gjennomføre rytmiske bevegelser i uaffisert kroppsdel

14

Hva er Froments tegn

Funn: Fleksjon av distale falang i tommel når et ark dras mellom tommel og pekefinger (pas lager en sirkel med tommel og pekefinger)

15

Hvordan tolkes Froments tegn

Tolkning: Ulnarisskade i albuen

16

Hva er Hoffmanns tegn

Funn: Med dorsalfleksjon i håndledd flekteres og slippes fort distale falangen av 3.finger med undersøkerens tommel slik at fingeren flekteres og plutselig ekstenderes. Ved positiv Hoffmanns tegn flekteres pasientens tommel og andre fingre

17

Hvordan tolkes Hoffmanns tegn

Tolkning: Hoffmanns tegn indikerer livlige dype senereflekser og kan være tegn på lett pyramidebaneaffeksjon

18

Hva er Horner syndrom

Klassisk triade: Ptose, miose, anhidrose

19

Hvordan tolkes Horner syndrom

Tolkning: Skyldes skade av cervikale sympatiske nerver

20

Hva er Iktal dysprospodi

Funn: Dysprosody (Taleendring med avvikende intonasjon, melodi og ) under epileptisk anfall
.

21

Hvordan tolkes funnene ved Iktal dysprospodi?

Tolkning: Det epileptiske anfallet starter fra, eller sprer seg til ikke-dominante temporallapp. Kan være et nyttig når pasienten vurderes mtp kirurgi3

22

Hva er Internukleær oftalmoplegi?

Funn: Parese for adduksjon i ipsilateralt øye og samtidig nystagmus i abduserende øye

23

Hvordan tolkes funnene ved Internukleær oftalmoplegi ?

Tolkning: Skade i fasciculus longitudinalis medialis feks ved MS.

24

Hva er Kernigs tegn?

Funn: Motstand mot å rette ut et flektert kne

25

Hvordan tolkes funnene ved Kernigs tegn?

Tolkning: Meningeal irritasjon (for eksempel meningitt, SAB

26

Hvordan utføres kjeverefleksen?

Funn: Underkjeven trekker seg oppover ved å banke lett på haken mens munnen er åpen og kjeven slapp

27

Hvordan tolkes positiv kjeverefleks?

Tolkning: Kan være tilstede hos normale men er ofte et tegn på supranukleær lesjon, særlig hvis den forekommer sammen med andre unormale reflekser

28

Hva er Lhermittes tegn?

Funn: Elektriske sensasjoner nedover ryggen og evt i armene ved nakkefleksjon eller ekstensjon

29

Hvordan tolkes Lhermittes tegn

Tolkning: Lesjon i cervikal medulla (feks MS, spondylotisk myelopati el tumor)

30

Hva er funnet ved Marcus Gunn pupille?

Funn: Paradoks pupilledilatasjon ved swinging light test.

31

Hvordan tolkes funnet ved en Marcus Gunn pupille?

Tolkning: Skade av n opticus foran chiasma (feks opticusnevritt

32

Hva er og hvordan tolkes Menace refleks (blunkerefleks ved visuelle trusler) ?

Funn: Stå bak pasienten. beveg en hand plutselig inn i synsfeltet fra siden. Normalt blunker pas kort med begge øyne.
Tolkning: Fraværende ved hemianopsi, men fravær impliserer ikke alltid hemianopsi (kan skyldes bevissthetsforstyrrelser??)

33

Hvilke primitive reflekser har vi?

Glabella refleks: Tapping/banking i pannen gir normalt to-tre blunk. Parkinsonpasienter fortsetter ofte å blunke mye lenger.
Palmomental refleks: Stimulering av håndflaten gir kontraksjon av ipsilateral mentalismuskel (m. mentalis trekker underleppen nedover og fremover og bidrar til det ironiske eller skeptiske ansiktsuttrykket)
Snoutrefleks: Perksjon på leppene gir ”trut-munn”

34

Hvordan tolkes primitive reflekser?

Tolkning: Kan være tilstede hos normale men er ofte et tegn på nevrologisk skade særlig hvis de forekommer sammen med andre unormale reflekser

35

Hva er Tinels tegn?

Funn: Parestesier i nervens forløp ved perkusjon på entrapment steder

36

Hvordan tolkes Tinels tegn?

Tolkning: Entrapment nevropati

37

Hva er Trendelenburgs test?

Funn: Bekkenet senkes på den siden hvor foten heves fra underlaget pga inadekvat abduktorfunksjon på motsatt side.

38

Hvordan tolkes Trendelenburgs test`?

Tolkning: Positiv Trendelenburgs test skyldes svake abduktorer (ofte m. gluteus medius).

39

Hva er Tullios fenomen?

Funn: Mekanisk hørselstap og vertigo ved sterke lyder

40

Hvordan tolkes Tullios fenomen`?

Tolkning: Defekt i øvre buegang

41

Hva er Uhthoffs fenomen?

Forbigående synstap og/eller forverring av andre MS-symptomer ved økt kroppstemperatur