Øyeordbok M Flashcards Preview

Lauritz Morten/ diverse > Øyeordbok M > Flashcards

Flashcards in Øyeordbok M Deck (36):
1

Afaki

Pasientet har ikke linse, ofte etter kataraktoperasjon.

2

Amslers rutenett

Horistontale og vertikale linjer. Tester synsfelt (områder som mangler) i macula, og vridde rette linjer. Fint til å kartlegge og følge tørr og våt AMD.

3

Astenopi

Øyeplager knyttet til belastende bruk av synet, f.eks ved refraksjonsfeil, astigmatisme (skjeve hornhinner) og samsynsvansker. Typisk hodepine, tretthet og svie.

4

Blepharochalase

Sjelden tilstand med tilbakevendende inflammasjon og ødem i øyelokk, særlig det øvre. Kan gi varige, atrofiske endringer.

5

Blow-out fraktur

Fraktur av orbitagulvet ved kompresjonsskade mot øyet. Kan gi smerter, dobbeltsyn (særlig oppad), nedsatt bevegelighet (m. rectus inferior sitter fast) og enofthalmus. Kan også ha blødning i orbita. DIFF: fraktur av skallebeinet

6

Hvor mye av lyset brytes i linsen?

20 D

7

Chalazion

Cyste i øyelokket i en blokkert eller betent Meibomsk (fett) kjertel. Er hard og reksjonsløs, kan ses på innsiden av øyelokket. Gjør ikke vondt, i motsetning til sti (hordeolum)

8

Cup-disck-ratio

Forholdet mellom cup (der blodårene kommer ut og bøyer av utover) og disk (ytre begrensing av papillen. Ved glaukom kan atrofi og skade av nervefibre i papillen gi innhuling av papillen og økt cup. Normal ratio under 0,4, kan være medfødt stor. Utvikling viktig.

9

Dermoid cyste rundt øyet

Benign cyste med opphav fra bindevevsceller som kan oppstå hos barn og unge i øyelokk. Ligger ofte lateralt. Kan få betennelse. Kirurgi. Kan ha hår, hud og negler inni seg. Æsj.

10

Eksofori

Latent skjeling utover. Kan gi problemer med konvergering ved akkomodasjon.

11

Ektopisk linse

Disslokasjon/løsning av linsen. Delvis eller fullstendig. Kan ses ved Marfans syndrom.

12

Endoftalmitt

Infeksjon av øyets indre. Smerter, rødt øye, puss i forkammer. Kan oppstå etter kirurgi, perforasjon eller hematogen spredning (sepsis). Øhjelp, prøvetaking og intraokulær AB.

13

Episkleritt

Betennelse i episklera. Sektoriell injeksjon, mer lokalisert enn ved skleritt. Smerter, ok visus. Forbundet med AI-sykdommer og hyppig residiv. Går over av seg selv, evt god effekt av kortisondråper.

14

Esotropi

Manifest skjeling innover.

15

Harde eksudater

Velavgrensete hvit/gule, skyldes lipoproteiner som ligger i retina. Skyldes ødem og lekkasje fra nyoppståtte kar. Diabetes retinopati og våt AMD.

16

Heterofori

Latent skjeling i et eller begge øyne.

17

Hutchinsons tegn

Blemmer på nesetippen ved herpes zoster i ansiktet. Tegn på at grenen som går til kornea er affisert, må følges opp.

18

Hypertensiv retinopati

Skade av retina og retinale blodårer pga langstående hypertensjon. Ofte asymptomatiske. Forandringer i arterioler. Microaneurysmer, spotblødninger, bommulsflekker (små nekroser), harde eksudater. Stasepapille sent i forløpet.

19

Hypopyon

Ansamling av inflammasjonseksudat i forkammeret. Tegn på immunrespons i indre deler av øyet. Uveitt, endoftalmitt, kraftig keratitt.

20

Irisrubeose

Neovaskularisering på iris som skyldes ischemi et eller annet sted i øyet. Proliferativ diabetes-retinopati, sentralveneokkluskon, arteriell okklusjon. Kan også skje i kammervinkelen, neovaskulariserende glaukom.

21

Lagoftalmus

Øyet lar seg ikke lukke pga parese av musklene rundt øyet. Perifer facialisparese. Kan gi irritasjon og skader på hornhinnen.

22

Makulahull

Hull i makula som kan skyldes drag fra vitreum (Atrofi). Skotomer, sløret synsområder. Behandles med vitrektomi og fjerning av arrkantene i makulahullet.

23

Monofokale brilleglass

Lik styrke i hele glasset, i motsetning til bifokale og progressive glass.

24

Myopti

Nærsynt, ofte langt øye. Lyset brytes foran netthinnen. Behandles med konkav linse (spredelinse). Økt risiko for netthinneløsning, katarakt og glaukom.

25

Non-proliferativ diabetesretinopati

Skyldes angiopai. Intravaskulære forandringer: mikroaneurysmer, venedilatasjon. Ekstravaskulære forandringer: blødning, harde eksudater, ødem, bommuldsdotter.

26

Pingvekula

Ansamling av gult fettvev i konjunktiva. Forbundet med økende alder, ikke farlig, trenger ikke behandling. Evt. kortisondråper dersom det er betennelse i området.

27

Progressive brilleglass

Gradvis endring i styrke i brillen/linsen. Øverst for langsyn, midten for pc, og nederst for nærsyn.

28

Pseudoeksfoliasjon

Aldersrelatert tilstand, med nedfall av protein i øyet. Kan legge seg på linsen. Ser da utsparing akkurat over der iris gnir. Kan også legge seg i forkammervinkelen og gi pseudieksfoliasjonsglaukom. Kan behandles som vanlig glaukom.

29

Ptrygieum

Benign innvekst av conjunktivalt vev på cornea, ofte fra nasalsiden. Kan skyldes eksponering for UV-lys. Fjernes av kosmetisk årsak eller ved problemer med syn.

30

Retinitis pigmentosa

Samlebetegnelse på arvelige øyesykdommer som gir gradvis innskrenket synsfelt og evt. blindhet, særlig nedsatt nattsyn. Er et eksempel på genetisk heterogenitet. En fenotype kan skyldes flere ulike genfeil på ulike gen.

31

Sentralarterieoklusjon/oklusjon i retinale kar

Sjelden, årsak: arterisklerose, HT osv. Akutt innsettende, ensidig og smertefritt synstap. Blek retina med kirsebærflekk i midten. OBS: temporalisartritt

32

Skleritt

Betennelse i sklera. Smertefullt (dype, borende), blandingsinjeksjon, øm ved palpasjon. NSAIDS og po. steroider. Forbundet med autoimmune sykdomer, fare for residiv.

33

Endokrin oftalmopi

Symptomer: smerte, trykkfølelse, nedsatt visus (pga trykk), tørrhetFunn: eophtalmus, manglende lukning, nedsatt bevegelighet, konjunktivalchemose, røde tørre øyne.

34

M. tarsalis

Øyelokksåpner, sympatikus

35

Våte eksudater

Cotton-wool spots, skyldes infarket i nervelaget. Ved hypertensiv og diabetesretinopati.

36

Harde eksudater

Avleiring av lipider og proteiner i retinalaget etter ødem og vaskulær lekkasje.