Politika terora Austrougarske protiv svojih podanika Srba Flashcards

You may prefer our related Brainscape-certified flashcards:
1
Q

Nakona atentata koga Austrougarska kreće progoniti ?

A

Srbe i sve koji su se zalagali za ideju ujedinjenja Južnih Slovena

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kako drugi narodi Balkana reaguju na Sarajevski atentat?

A

Izbijaju protivsrpske demonstracije u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Bosni i Hercegovini, gdje to često prerasta u hajku na srpsku manjinu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Šta je pogrom?

A

Organizivani progon nenauružanih pripadinka neke nacije, religije ili druge manjine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ko vrši najveći pogrom nad Srbima i gdje?

A

Rimokatolici i muslimani u Sarajevu, gdje je čak bilo i poginulih.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ko su bili ljudi koji su išli na proteste i vršili pogrom?

A

Sljedbenici Starčevićeve politike, a od kojih je najuticajniji bio vrhbosanski nadbiskup Josim Štadler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kakav je bio odnos vlasti prema demonstrantima?

A

Blagonaklon dok kog nije bilo štete ili anarhije.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Koliko je Srba uhapšeno u mesec dana posle atentata ?

A

5 000

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Koji ljudi su bili osudjivani?

A

Ugledniji, bogatiji ili obrazovaniji Srbi koji su pripadali nacionalnim, političkim, vkerskim, prosvjetnim i kulturnim organizacijama..

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Koji je bio glavni cilj istrage o atentatu?

A

Povezati Srbiju i njenu vladu sa atentatom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Koji od atentatora su osudjeni na smrt i pogubljeni?

A

Danilo Ilić
Miško Jovanović
Veljko Čubrilović

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kako je optužen Gavrilo Princip?

A

Na 20 godina jer je bio maloletnik, ali umire u zatvoru zbog loših uslova.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Gdje i kada je organizovan najveći sudski proces?

A

U Banja Luci 1915/16. godine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Koliko je ljudi osudjeno u sudckom procesu u Banjaluci?

A

156 uglednih Srba od kojih 16 na smrt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kada zatvaraju srpske škole?

A

U ljeto 1914 god

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kada je ćirilica ukinuta?

A

Novembru 1915. god

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Šta Auytrougarska radi sa većinom uglednih Srba?

A

Proglašava ih za taoce, i odvodi u logore.

17
Q

Koji su neki od Austrougarskih logora?

A

Arad, Šopronjek, Nežider, Komoran, Kačkemet, Talersdrof, Turonj, Grac

18
Q

Šta Austrougarska radi sa mobilisanim ljudima iz Bosne i Hercegovine?

A

Salje ih na Italijanski, Istočni i u manjoj mjeri Balkanski front.

19
Q

Koliko ljudi iz BiH je poslato na Italijanski front?

A

300 000 od kojih je 38 000 poginulo, a 50 000 ranjeno

20
Q

Koliko je ljudi dovedeno u logor u Doboju do 1917. godine?

A

45 000 od kojih je većina umrla

21
Q

Ko se najviše ističe u zločinima nad Srbima?

A

Pripadnici Zaštitnog odreda ili ŠUCKORI kako su poznati u narodu

22
Q

Koji je još kraj jako oštećene djelovanjem Austrougarske?

A

Srem, koji je uništen, a u 27 sremskih sela streljano je 250 ljudi, a protjerano 20 000

23
Q

Šta je bio dobrovoljački pokret?

A

Nastao je na Istočnom frontu, gdje su izbjgeli mahom srpski vojnici iz Austrougarske vojske priključiviali ratu na stranu Rusije.

24
Q

Šta je bio zeleni kadar?

A

Srbi izbjegli iz Austrougarske vojske u šume na Italijanskom frontu