Zašto i kako je počeo prvi svjetski rat? Flashcards

1
Q

Šta je odlikovalo svijet prije WW1?

A

Broj stanovnika u svijetu od 1871 do 1914 god je porastao za 160 miliona. SAD i Njemačka su premašila Veliku Britaniju u privredi. Ovo je bio najduži period mira u Evropi ali je to bio “oružani mir” gdje su konstanto stvarane vojske.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Koje su bile kolonijalne sile u ovom periodu?

A

Velika Britanija i Francuska

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Koje države su smatrale da je kolinijalna raspodjela svijeta nepravedna?

A

Njemača, Italija, Japan i SAD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Čime Njemača objašnjava zašto zaslužuje kolonije?

A

Da je zbog svog doprinosa kulturi kao i novog velikog broja stanovnika to zaslužila.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kako, zašto i kada nastaje savez izmedju Njemačke i Austrougarske?

A

Zbog zajedničke težnje žirenja prema Rusiji, Balkanu i Bliksom istoku, sklapaju savez 1879. god.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kako nastaje Trojni savez i koji je njihov drugi naziv?

A

Nastaje 1882. god. kada se Italija pridružila savezu izmedju Njemače i Austrougarske. Savez se još naziva i Centralnim silama.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Koga Trojni savez najviše ugrožava?

A

Francusku

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Koje saveze Francuska spaja sa drugim državama?

A
  1. god. sa Rusijom i 1904. god. sa Velikom Britanijom nakon prestanka sukoba u oko kolonijau Francuskoj.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kako nastaje Antanta?

A

S obzirom da su Velika Britanija i Rusija povezana preko Francuske te dvije države potpisuju sporazum 1907. god. i tako nastaje Antanta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Koje dvije krize se dešavaju izmedju Njemačke i Francuske?

A

Prva marokanska kriza 1905-1906 i Druga markonaska kriza 1911, nakon čega Francuska napušta Maroko, a zauzvrat dobija dio kolonija u Kongu od njemačke.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kako se balkan naziva prije WW1?

A

Bure baruta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Šta obilježava istoriju Balkana u ovom periodu?

A

Nacionalni pokreti sa ciljem nacionalnog oslobodjenja i ujedinjenja.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Koja je kriza bila na Balkanu?

A

Aneksiona kriza 1908-1909 gdje je Austrougarska prekršila Berlinski kongres, ali nijedna velika sila nije odreagovala na ovo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Šta podstiče blaknaske zemlje da se ujednine protiv Turske?

A

Italijansko-Turski rat u kome Italija Turskoj oduzima Libiju.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Koje balkanske države se ujedinjuju?

A

Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Od kad do kad traje Prvi balkanski rat, i koje su njegove posljedice?

A

1912-1913 Turska je satjerana do zaledja moreuza Bosfora i Dardanela, Srbija se udvostručila a nastala je nova država Albanija.

17
Q

Šta se dešava u Drugom balkanskom ratu?

A

1913 Bugarska je napala Srbiju zbog sporova oko podjele zemljišta, ali su se Grčka, Rumunija i Turska udružile sa Srbijom protive Bugarske te je ona brzo poražena.

18
Q

Šta je uzrok nastanka WW1?

A

Nadmetanje velikih sila za prevlast u svijetu.

19
Q

Šta je bio povod za WW1?

A

Atentat Franca Ferdinanda 28.6.1914. godine izveden od strane Mlade Bosne.

20
Q

Ko je ivršio prvi neuspešan pokušaj atentata?

A

Nedeljko Čabrilović

21
Q

Ko je ivršio uspešan pokušaj atentata?

A

Gavrilo Princip

22
Q

Kada je poslat ultimatum Srbiji?

A

23.7.1914. god.

23
Q

Šta je bio taj ultimatum?

A

Sastojao se od 10 tačaka, a jedinu koju Srbija nije mogla da prihvati jeste da Austrougarska vrši istragu na prostoru Srbije.