Slavne pobjede Srbije i Crne Gore 1914. god. i godina stradanja i vojnog sloma (1915) Flashcards

1
Q

Zašto se Austrougarska htjela širiti ka Blakanskom poluostrvu?

A

Jer je jedino njeno proširenje na Balkansko poluostrvo može uvesti u red velikih evropskih sila.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Zašto se Njemačka i Austrija okreću i okomljavaju na Srbiju?

A

Jer je ona brana izmedju njih i ostatka Balkanskog poluostrva.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kada Austrougarska objavljuje rat Srbiji?

A

28.7.1914. god.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Koliko puta je Austrougarska bila veća od Srbije?

A

7 puta veća površinski i 11 puta mnogobrojnija.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ko je bio Srpski kralj u tom momentu?

A

Petar I Karadjordjević

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kome kralj prepušta obavljanje vladarskih funkcija?

A

Prestolonasljedniku Aleksandru Karadjordjeviću.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ko je bio vrhovni komadant srpske vojske?

A

regent Aleksandar Karadjordjević

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ko je bio načelnih Štaba Vrhovne komande

A

vojvoda Radomir Putnik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kakva je bila crpska vojska?

A

Sastojala se od 500 000 hiljada vojnika, podjeljenih u 3 armije i Užičku vojsku.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Koja država se priključuje Srbiji na Balkanskom frontu i sa koliko vojnika?

A

Crna Gora sa 35 000 vojnika.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ko je bio komadant austrijske vojske na balkanskom frontu?

A

Oskar Potjorek.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kako Austrougarska napada Srbiju?

A

Sa zapada, iz Bosne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kako Srbija reaguje na prvi napad Austrougarske?

A

Šalje Drugu armiju u tom pravcu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Koja bitka se odvija na Balkansom frontu?

A

Bitka na Ceru, 8.1914. god. prva saveznička pobjeda u ratu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ko je bio komadnat Druge armije i kako je nagradjen?

A

Stepa Stepanović, dobio je čin vojvode

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Koji prostori su oslobodjeni?

A

Mačva, Posavina i Jadar

17
Q

Koga srpska valda poziva da sprovodi istragu nad austrougarskim ratnim zločinima?

A

Arčibalda Rajsa

18
Q

Gdje se kreće srpska vojska poslje bitke na Ceru?

A

Ka Sremu i oslobadjaju Zemun, a sa crnogorskom vojskom prodiru u istočnu Bosnu.

19
Q

Koja bitka se dogadja u jesen 1914. god.?

A

Bitke na Drini koje Srbija gubi te se povlače, a Austrougarska dobija Valjevo i Užice.

20
Q

Ko je bio novi komadant vojske poslje jeseni 1914?

A

general Živojin Mišić

21
Q

Koju odluku on donosi i uz čiji pristanak?

A

Povlačenje, napuštanje odbrane Beograda, a saglasnost daje vojvoda Putnik.

22
Q

Koja je sledeća značajna bitka u decembru 1914. god.?

A

Kolubarska bitka.

23
Q

Koju nagradu dobija general Živojin Mišić?

A

Unapredjen je u vojvodu.

24
Q

Kakva je privredna situacija Srbije?

A

Jako loša, zapadna i sjeverna Srbija su uništene, a vlada nema dovoljno novca i zadužuje se u državama Atante

25
Q

Koja je najpoznatija žena koja je služila na frontu?

A

Milunka Savić

26
Q

Šta se dešava poslje Kolubarske bitke?

A

Od tifusa oboljeva oko 400 000 ljudi.

27
Q

Koje države šalju medicinsku pomoć Srbiji?

A

Britanija, Kanada, Amerika, Rusija i Francuska

28
Q

Šta srpska vojska radi u Albaniji?

A

Vojnom intervencijom dovodi prijateljsku vladu.

29
Q

Na čiju stranu u rat ulazi Bugarska?

A

Centralnih sila

30
Q

Ko preduzima komandu nad njemačko-austrougarskim vojskom, i koliko je vojnika imao na raspolaganju?

A

general August fon Makenzen, sa 800 000 vojnika

31
Q

Koliko je ostalo vojnika srpske vojske?

A

300 000

32
Q

Čija zapovjest je zapamćena pred pad Beograda?

A

majora Dragutina Gavrilovića

33
Q

Gdje su se Srbi trebali povlačiti?

A

Ka Solunu

34
Q

Ko je sprečio povlačenje Srba po planu?

A

Bugarska prodorom u dolinu Vardara.

35
Q

Gdje završava srpska vojska?

A

Na Kosovu i Metohiji u 11.1915. god

36
Q

Koja odluka je donešena kada je Bugarska preprecila put ka Solunu?

A

Da se ostatak vojske, državne institucije i zbjeg civila preko Crne Gore i Albanije povuku na obalu Jadranskog mora.