Zbivanja na ratnim frontovima 1915-1918 Flashcards

You may prefer our related Brainscape-certified flashcards:
1
Q

Kada Italija i kako ulazi u rat?

A

U aprilu 1915. god. Londonskim ugovorom Italija ulazi u rat na strani Atante iako je prethodno na početku rata proglasila kao neutralna jer je bila članica Trojnog saveza.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Koji front otvara Italija?

A

Italijanski na rijeci Soči u Alpima.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Zašto je Italija ušla u rat?

A

Jer je Londonskim ugovorom Italiji obećane teritorije Trst, Istra, južni Tirol, jadranska ostrva i dio Dalmacije.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Šta se dešava na Istočnom frontu 1915. god.?

A

Njemačka ima velike napretke uz pomoć Austrougarske te se i tu formira rovoski rat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Koja je bila propala operacija 1915. god.?

A

Dardanelska operacija, zauzimanja moreuza čime bi se Turska izbacila iz rata, a saveznice se bolje povezale sa Rusijom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Koji front jer formiran neuspjelom Dardanelskom operacijom?

A

Solunski front od kopennih snaga zaustavljenih na Galinpolju.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Šta se desilo sa Srbijom u 1915. god?

A

Centralne sile su okupirale Srbiju i Crnu Goru.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Koja se bitka naziva “klanica naroda”?

A

Bitka kod Verdena koju je započela Njemačka ofanziva. 1916. god.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kaja druga bitka se dešava na Zapadnom frontu 1916. god?

A

Bitka na rijeci Somi koja je bila ofanziva Britanaca i Francuza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Koji ruski general probija Istočni front 1916. god.?

A

Aleksej Brusilov koji se probija na Austrougarskoj polovini fronta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Koja zemlja ulazi u rat na strani Atante?

A

Rumunija, jer su joj obećani Transilvanija, Banat i Bukovina, ali je brzo poražena

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Koja je najveća pomorska bitka 1916. god.?

A

Bitka kod Jitlanda, u maju1916. god, u njoj je učestvovalo 240 brodova.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kako, kada i zašto Rusija izlazi iz rata?

A

Zbog februarske i orktobarske revolucije, 1917. god.Rusija izlazi iz rata, separetnim mirom koji je potpisan u martu 1918. godine u Brest Litovsku. Rusija je ovim mirom izgubila mnoge teritorije.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Ko ulazi u rat na strani Atante 1917.god.?

A

SAD.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Zašto SAD ulazi u rat?

A

Da ne bi izgubila novac koji su Velika Britanija i Francuska pozajmila od nje, a za povod je iskorišćeno potapanje jednog broda čime su nastradali američki gradjani.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Koji američki precednik je objavio rat Njemačkoj i kada?

A

Budro Vilson u aprilu 1917. god.

17
Q

Ko probija Italijanski front i gde i kad?

A

Austrougari 1917. god kod Kobarida.

18
Q

Šta se dešava na Zapadnom frontu 1918. god.?

A

Njemačka sa Istočnog fronta prebacije snage ali im propadaju 3 ofanzive zbog američkig snaga koje pristižu od januara te god.

19
Q

Šta predstavlja završni udarac Centralnim silama?

A

Probijanj Solunskog fronta 15.9.1918. god.

20
Q

Koja država Centralnih sila prva kapitulira?

A

Bugarska 29.9.1918. god

21
Q

Kada kapitulira Turska?

A

30.10.1918. godine.

22
Q

Kada kapitulira Austrougarska?

A

3.11.1918. god.

23
Q

Kako je završen ww1?

A

Kapitulacijom Njemačke u Kompiijenjskoj šumi kod Pariza 11.11.1918. god.