Početna godina rata 1914 Flashcards

1
Q

Kako počinje WW1?

A

Napadom Austrougarske na Srbiju 28.7.1914. godine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Koja velika sila prva ulazi u rat?

A

Rusija nakon bombardovanja Beograda, mobilizacijom stanovništva

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kako se otvara Zapadni front?

A

Njemačka, nakon ulaska Rusije, napada Francusku preko Belgije, Velika britanija ulazi u rat jer je bila garant belgijske neutralnosti.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Koji frontovi se otvaraju 1914?

A

Istočni, Zapadni i Balkanski rat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Opiši Zapadni front

A

Prostirao se od Švajcarske do Sjevernog mora. Borba je bila izmjedju Njemačke i Francuske, Velike Britanije i Belgije.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Opiši Istočni front?

A

Prostire se od Rumunije do Baltičkog mora, bio je podjeljen na 2 dijela. Na sjeveru se Rusija borila protiv Njemačke, a na jugu protiv Austrije.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kakav je bio Balkanski front?

A

Austrougarska protiv Srbije i Crne Gore.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kakav je bio odnos snaga na početku rata?

A

Njemačka i Austrougarska su bile spremnije ali su zemlje antante bile moćnije sveukupno.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kakav je bio vojni plan Njemačke?

A

Planirala je da će za 40 dana poraziti Francusku te se prebaciti na Istočni front.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Kako je propao njemački ratni plan?

A

Prelazak preko Belgije je bio teži nego što je trebalo biti, a zatim su izgubili bitku na Marniseptembar 1914. god, čime je zaustavljen dalji prodor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Šta se dešava poslje bitke na Marni?

A

Stabilizovale su se linije fronta i počeo je rovorski rat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Šta se dešavalo na Istočnom frontu1914?

A

Rusija je napredovala i stigla do Istočne Pruske i pobjedila Austrougarsku u Galiciji.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kako Njmeačka zaustavlja Rusiju?

A

Slanjem pomoći sa Zapadnog fronta i pobjedom u bitkama kod Tandenberga i Mazurskih jezera.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Koje pobjede odnosi Srbija na Blakanskom frontu?

A

Cer i Kolubara

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ko ulazi u rat na stranu Trojnog saveza?

A

Turksa otvaranjem fronta na Kavkazu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ko ulazi u rat na strani Atante?

A

Japan ratujući protiv njemačkih kočija.