Društvene prilike u ratu Flashcards

1
Q

Kako je funkcionisala ratna proaganda?

A

Uzdizanjem sopstvenog naroda, ponižavanjem protivnika i kriveći ga za sve životne probleme gradjanja stvarala se mržnja, a prikazivanjem ratnih zločina gadjnje kod ljudi i spremnist da se pomogne i zaustavi monstrum.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kakva je bila cenzura?

A

Pregladala su se pisma sa fronta i brisane su grozote opisane kako bi se održao mir u zaledju i sprečilo stvaranje prevelikog straha gradjana.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Šta se dešava sa privredom?

A

Sladi i žene mjenjaju muške radnike i igraju veliku ulogu u svim poslovima. Došlo je do pada proizvodnje zbog manjka radne snage ali i nestašice sirovina, a sve se prvo proizvodilo za vojsku a zatim za potrošače.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Koji mitraljez se pojavljuje?

A

maksim…(maksim po diviziji)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kada je prvi put iskorišten tenk?

A

Velika Britanija, bitka na Somi 1916, mali billy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kako se zove njemački top?

A

Debela berta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kada se prvi put upotrebljavaju podmornice?

A

1917

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kada se prvi put upotrebljava toksični gas u ratovanju?

A

Njemci ga koriste 1915 god kod Ipra, hlorni gas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Koliko vojnika je učestvovalo u ww1?

A

70 miliona iz 36 država.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Koja 4 carstva nestaju za vreme ww1?

A

Rusko, Habzburško, Njemačko i Tursko

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Koje nove države nastaju poslje ww1?

A

Finska, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Čehoslovačka, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Koji sistem se postavlja u Rusiji?

A

Komunistički

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Koliko ljudi je poginulo u ratu?

A

10 miliona ljudi, a 21 milion je ranjen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly