Pukana 4-Nā 'Ōlelo Pōkole Flashcards Preview

Ka Leo ʻŌiwi > Pukana 4-Nā 'Ōlelo Pōkole > Flashcards

Flashcards in Pukana 4-Nā 'Ōlelo Pōkole Deck (23):
1

Let us all stand up again.

E kū hou kākou i luna.

2

Point to the big picture.

E kuhikuhi i ke kiʻi nui.

3

This is Pele.

ʻO Pele kēia.

4

The laulau is hot.

Wela ka laulau.

5

Point to the ʻukulele.

E kuhikuhi i ka ʻukulele.

6

What is this?

He aha kēia?

7

Let us all sit down.

E noho kākou i lalo.

8

Perhaps you two should try again.

E hoʻāʻo hou paha ʻolua.

9

Who is this?

ʻO wai kēia?

10

This is also a pīkake.

He pīkake kēia kekahi.

11

The land of Kauaʻi is beautiful.

Nani ka ʻāina ʻo Kauaʻi.

12

How is that?

Pehea kēlā?

13

The house of Waialua is nice.

ʻOluʻolu ka hale o Waialua.

14

Let us all stand up.

E kū kākou i luna.

15

That is enough of review.

Ua lawa kēlā no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana.

16

What is that big and yellow thing outside?

He aha kēlā mea nui a melemele ma waho?

17

Let us all sit down again.

E noho hou kākou i lalo.

18

What is one of the lessons we just learned?

He aha kekahi o kā kākou haʻawina aku nei?

19

That is money.

He kālā kēlā.

20

Let us all continue.

E hoʻomau kākou.

21

Let us all try.

E hoʻāʻo kākou.

22

That is an ʻiwa bird.

He ʻiwa kēlā.

23

Those are crayons.

He mau kala kēlā.