Pukana 7-Nā 'Ōlelo Pōkole Flashcards Preview

Ka Leo ʻŌiwi > Pukana 7-Nā 'Ōlelo Pōkole > Flashcards

Flashcards in Pukana 7-Nā 'Ōlelo Pōkole Deck (21)
Loading flashcards...
1

I am going to stay at this beach.

E noho ana au i kēia kahakai.

2

Those yellow flowers are beautiful.

Nani kēlā mau pua melemele.

3

Today's lesson is going to be good.

E maikaʻi ana ka haʻawina o kēia lā.

4

What are you doing?

He aha kāu hana?

5

You will start.

Nāu e hoʻomaka.

6

I am going to go to that beach (over there).

E hele ana au i kēlā kahakai.

7

Look at that shoe (near you).

E nānā i kēnā kāmaʻa.

8

These black dogs.

Kēia mau ʻīlio ʻeleʻele.

9

Let (us all) sit down.

E noho kākou i lalo.

10

What is this?

He aha kēia?

11

This black dog.

Kēia ʻīlio ʻeleʻele.

12

Keani fed the birds.

Ua hānai ʻo Keani i nā manu.

13

It is going to be hot.

E wela ana.

14

It was hot.

Ua wela.

15

Your work is good.

Maikaʻi kāu hana.

16

(The two of you) sit down.

E noho ʻolua i lalo.

17

Practice more.

E hoʻomaʻamaʻa hou aku.

18

Keani fed the bird.

Ua hānai ʻo Keani i ka manu.

19

That yellow flower is beautiful.

Nani kēlā pua melemele.

20

It is getting hot.

Ke wela nei.

21

I liked this/that.

Ua makemake au i kēia.