Pukana 9-Hua'ōlelo Flashcards Preview

Ka Leo ʻŌiwi > Pukana 9-Hua'ōlelo > Flashcards

Flashcards in Pukana 9-Hua'ōlelo Deck (52):
1

number

ka helu

2

water current

ke au

3

noun

ke kikino

4

to get ready

ka hoʻomākaukau

5

uncomfortable

ka maʻa ʻole

6

to dive

ka luʻu kai

7

to throw net

ka hoʻolei

8

seaweed

ka limu

9

one, number one

ka ʻekahi

10

octopus

ka heʻe

11

fish

ka iʻa

12

coral

ka pūkoʻa

13

deep water

ke kai hohonu

14

adjective / stative verb

ka ʻaʻano

15

to throw

ke kiloi

16

to start

ka hoʻomaka

17

same as mākoi, to fish with a hook

ka mōkoi

18

apple

ka ʻāpala

19

a funnel shaped wicker basket used for catching shrimp and small fish

ka paipai

20

greenery

ka weuweu

21

shark

ka manō

22

shallow water

ke kai pāpaʻu

23

upland

ka uka

24

one, amount

hoʻokahi

25

to gather, hang out

ka launa

26

fruit

ka huaʻai

27

to be ready

ka mākaukau

28

comfortable

ka maʻa

29

thirty, number thirty

ke kanakolu

30

pronoun

ka papani

31

banana

ka maiʻa

32

smart, intelligent

ke akamai

33

very smart

ke akamai loa

34

eel

ka puhi

35

crab

ka pāpaʻi

36

ocean, sea

ke kai

37

twenty, number twenty

ka iwakālua

38

fast, in speed

ka ʻeleu

39

grape

ka hua waina

40

to try

ka hoʻāʻo

41

turtle

ka honu

42

papaya

ka hēʻī

43

dolphin

ka naiʻa

44

to finish

ka hoʻopau

45

intransitive verb

ka hehele

46

mango

ka manakō

47

none, amount

ʻaʻohe

48

transitive verb

ka hamani

49

a type of black crab

ka ʻaʻama

50

ten, number ten

ka ʻumi

51

land

ka ʻāina

52

fishing

ka holoholo kai