Pukana 8-Nā 'Ōlelo Pōkole Flashcards Preview

Ka Leo ʻŌiwi > Pukana 8-Nā 'Ōlelo Pōkole > Flashcards

Flashcards in Pukana 8-Nā 'Ōlelo Pōkole Deck (26)
Loading flashcards...
1

The two of them are sitting over there.

Ke noho nei lāua ma ʻō.

2

The two of us are going to sing at school.

E hīmeni ana kāua ma ke kula.

3

Those two women are going to go with you two (the two of you).

E hele ana kēlā mau wāhine me ʻolua.

4

You folks (3+) are going to wait at the house?

E kali ana ʻoukou ma ka hale?

5

Those yellow flowers are beautiful.

Nani kēlā mau pua melemele.

6

Move these things.

E hoʻoneʻe i kēia mau mea.

7

Correct indeed!

Pololei ʻiʻo nō!

8

The book is there (near you).

Aia ka puke ma laila.

9

The book is here.

Aia ka puke ma ʻaneʻi.

10

The two of us (me and someone else) ate here.

Ua ʻai māua ma ʻanei.

11

The students went with them (3+) guys.

Ua hele nā haumāna me lākou.

12

Keani fed the bird.

Ua hānai ʻo Keani i ka manu.

13

The book is over there.

Aia ka puke ma ʻō.

14

They (3+) are sitting there (near you).

Ke noho nei lākou ma laila.

15

The two of you are going to wait at the house?

E kali ana ʻolua ma ka hale?

16

This black dog.

Kēia ʻīlio ʻeleʻele.

17

I am going to go to that beach (over there).

E hele ana au i kēlā kahakai.

18

Keani fed the birds.

Ua hānai ʻo Keani i nā manu.

19

The kids are watching the two of them.

Ke nānā nei nā keiki iā lāua.

20

That yellow flower is beautiful.

Nani kēlā pua melemele.

21

These black dogs.

Kēia mau ʻīlio ʻeleʻele.

22

These dogs are going to follow the two of us (me and you).

E hahai ana kēia mau ʻīlio iā kāua.

23

All of us are going to sing at school.

E hīmeni ana kākou ma ke kula.

24

We (me and 3+ other people) ate over there.

Ua ʻai mākou ma ʻō.

25

I am going to stay at this beach.

E noho ana au i kēia kahakai.

26

Friends, how are you?

E nā hoa, pehea?