Reproduktionssystemet Flashcards Preview

Anatomi 3 > Reproduktionssystemet > Flashcards

Flashcards in Reproduktionssystemet Deck (45)
Loading flashcards...
1

Redroduktion = ?

Återskapa

2

Vilka två könsceller sammanstmälter kärnorna hos vid befruktning?

Gameter

3

Vad kallas den nybildade cellen med komplott kromosom?

Zygot

4

Äggstock = ?

Ovarie

5

Vilka horomoner producerar Äggstocket?

Östrogen och Progesteron

6

Äggblåsor med ett annat ord?

Primordialfolliklar

7

Hur många primordialfolliklar föds man med och hur många har man vid puberteten?

Vi föds med ca 2 miljoner, vid puberteten återstår enbart 300 000 primordialfolliklar

8

Hur många av våra primordialfolliklar blir mogna och befruktningsbara ägg?

500

9

Graafs follikel = ?

Vätskefyllds blåsa

10

Vad händer vid ägglossning?

Graffs follikel brister och äggceller stöts ut

11

Ägglossning = ?

Ovalution

12

Vilket hormon stimulerar primordialfollikelns omgivande cellager att bilda Graafs follikel?

Hypofyshormonet FSH

13

Vad omvandlas Graafs follikel till och av vilket hormon sker det?

OMvandlas till en gulkropp, Corpus Luteum, sker via hormonet LH

14

Vad bildar gulkroppen, Corpus Luteum?

Könshormonet, Progesteron

15

Vadgör hormonet Progesteronet?

Gör så att livmoderslemhinnn växer till sig efter ägglossning i väntan på att ägäet ska bli befruktat

16

Vad händer om en befruktning inte sker?

Gulkroppen förtvinar och slutar producera Progesteronn, leder till att blodkärlen i livmoderslemhinnan drar ihop sig och slemhinnan stöts --> Menstuationsblödning

17

Livmoder = ?

Uterus

18

Hur lång och bred är livmoder?

8-10 cm lång och 5 cm bred

19

Nämn alla livmoderns tre delar?

1. Kropp (Corpus)
2. Hlas (Cervix)
3. Licmodertapp (Fundus)

20

Vad är livmoderns uppgift?

Att implantera det befruktade ägget, ge fostret näring och skydd under graviditet

21

Äggledare = ?

Salpinx

22

Vart sker befruktning?

I äggledaren

23

Äggledarens uppgift?

Att transportea ägget till livmodern från äggstocken

24

Hur ser en spermie följande väg ut?

1. Vagina
2. Cervix
3. Uterus
4. Salpinx

25

Sperma på latin?

Spermatozoo

26

Vad för muskulatur utgörs väggen av livmodern?

Glatt muskulatur, myometrium

27

Vad utgörs insidan av livmodern?

AV en slemhinna, endometrium

28

Vad avgör storleken på livmoderns slemhinna?

Mängd östrogen och progesteron

29

När sker Proliferationsfasen?

Direkt efter menstruationens slut

30

Vad händer unde rProliferationsfasen?

Slemhinnan tillväxer och regeneration sker med hjälp av östrogen

31

När sker ägglossningen?

14 dagar efter menstruationens första dag

32

När börjar Sekretionsfasen?

Efter ägglossningen

33

Vad händer under Sekretionsfasen?

Nivåerna av östrogen och progesteron ökar och endometrium tillväxer

34

Vad sker under mestruationsfasen?

Sker ingen befruktning slutar Corpus luteum producera hormoner, slemhinnan avstöts med en del blod = Mens

35

Vad beror Menstruationsbesvär på?

Beror på att livmodern drar ihop sig för att stöta ut slemhinnan

36

Menstuationsvärk = ?

Dysmenorre

37

PMS = ?

Premensturell ansträngning

38

Mellanblödningar = ?

Metrorragi

39

Endometrios = ?

Livmoderslemhinnan börjar växa på andra ställen än i livmodern

40

Hur sker Endometrios?

Genom att celler och vävnadsbitar tar sig ut via bukhålan + äggledaren från livmoderslemhinnan

41

Vad har P-piller för funktion?

Genom att hormonerna i p-piller påverkar hypofysens frisättning av LH

42

Vad händer när Hypofysens frisättning av LH påverkas av p-piller?

Ägglossning uteblir, det kommer inte att utvecklas någon gulkropp

43

Med hur många % minskar benmassan med efter klimakteriet?

Med 1% för varje år

44

Vad är vanligt för män vid 50-60 års åldern?

En störning på körteln som tillverkar Testosteron (prostatan), kan ge problem att kasta vatten

45

Vart är spermieproduktionen placerade och varför just där?

Placerade i Scrotum utanpå kroppen, då spermieproduktionen kräver lägre kroppstemperatur än 37°