Njurar och urinvägar Flashcards Preview

Anatomi 3 > Njurar och urinvägar > Flashcards

Flashcards in Njurar och urinvägar Deck (50)
Loading flashcards...
1

Kroppens viktigaste utsöndringsorgan?

Njurarna tillsammans med levern

2

Nämn två andra utsöndrningsorgan

Huden och lungorna

3

Vad är utsöndringsorganens främsta uppgift?

Att avlägsna slaggämnen från kroppen

4

Nämn alla njurens uppgifter

1. Renar blodet från slaggprodukter
2. Renar blodet från främmande ämnen
3. Delta i regleringen av vätskebalansen
4. Reglering av saltbalansen
5. Reglering av syra-basbalansen
6. Reglering av blodtrycket

5

Vilken form av njuren?

Bönformad, kidneyböna

6

Vart är njuren belägen?

I höjd med Th12-L3, långt bak i bukhålan

7

Vilken artär leder syrerikt blod till njuren?

Arteria renalis

8

Vilken ven leder syrefattigt blod från njuren?

Vena renalis

9

Vad är njuren uppbyggd av?

Hilus, dit blodkärlen leder

10

Vilken del av njuren samlar upp urin från hela njuren?

Njurbäckenet

11

Njurbäckenet = ?

Pelvis Renalis

12

Vad kallas det blomliknande utbuktningar i njuren?

Njurkalkar

13

Njurkalkar = ?

Calyces Renalis

14

Vart finns njurbarken?

Runt omkring njurmärgen

15

Vad innehåller njurmärgne?

Blodkärl och små strukturer som bildar primärurinen

16

Vart mynnar njurarnas samlingsrör där urinen i njurkalkarna töms?

I njurmärgens pyramidiga spetsar = PAPILLER

17

Urinledare = ?

Ureter

18

Urinblåsa = ?

Vesica urinaria

19

Med hjälp av vad rinner urinet från urinledare till urinblåsan?

Peristaltik

20

Vad orsakar njursten?

För höga halter av salt som fälls ut till kristaller

21

Vad blir konsekvensen av njursten?

Kristallerna täpper till urinledaren och då kan inte urinen passera

22

Urinblåsa = ?

Vesica urinaria

23

Vad är urinblåsan uppbyggd av?

En elastisk muskulatur

24

Vad är det som gör att vi blir kissnödiga?

När blåsan tänjs så skickas det en signal till nervsystemet som sätter igång en reflex- Då drar väggmuskulaturen (detrusormuskeln) i blåsan ihop sig.

25

Med hjälp av vad kan blåstömningen kontrolleras med viljan?

Avtvärstrimmig muskulatur

26

Vad kallas oförmågan att hålla urinen?

Inkontinens

27

Blåskatarr = ?

Cystit

28

Vad är Cystit?

Då infektionen begränsar sig till blåsan och urinröret

29

Urinrör = ?

Urethra

30

Hur lång är urinröret hos män och kvinnor?

Kvinnor = 3-5 cm
Män = 20 cm