Frågepapper Flashcards Preview

Anatomi 3 > Frågepapper > Flashcards

Flashcards in Frågepapper Deck (62)
Loading flashcards...
1

Nämn njurarnas uppgifter

1. Rena blodet från slaggprodukter
2. Rena blodet från främmande ämnen
3. Reglera vätskebalansen
4. Reglera saltbalansen
5. Reglera syra-basbalansen
6. Reglera blodtrycket

2

Var sitter njurarna?

Belägen i höjd med Th12-13, långt ner i bak bukhålan

3

Vilken del av njuren är formad som en tratt och samlar upp urin från hela njuren?

Njurbäckenet (Pelvis renalis)

4

Hur lång är urinledaren?

25-30 cm

5

Vad heter Urinblåsan på latin och vad är dens uppgift?

Vesica urinaria. Fungera som en behållare för urinet och är uppbyggd av elastiskt muskulatur

6

Vad kallas njurens funktionella del?

Nefronet

7

Vad återvinns i proximala tubuli?

100% glukos och aminosyror + 50-60% vatten

8

Vad återvinns i distala tubuli?

19% vatten

9

Vad ansvarar hormonet ADH för i distala tubuli?

Reglera vätskebalansen

10

Njurkalkar = ?

Calyses Renalis

11

Tömma blåsan = ?

Miktion

12

Vad är hormoners uppgift?

Reglera vissa funktioner i kroppen, har specifika målorgan och utsöndras via blodet till målorganen

13

Vad gör hypotalamus?

Styr hypofysens funktioner

14

Hypofysens baklob producerar hormonet?

ADH och Oxytocin

15

Hypofysens baklob = ?

Neurohypofysen

16

Hypofysens framlob producerar hormonet?

TSH, HGH, ACTH, LH, LTH, FSH och prolaktin

17

Sköldkörteln producerar hormonet ?

T3/T4

18

Bukspottkörteln producerar hormonet?

Insulin från betalceller och Glukagon från alfaceller

19

Bukspottkörtel = ?

Pankreas

20

Könskörtlarna producerar hormonet?

Kvinna = Östrogen och Progesteion
Män = Testosteron

21

Bisköldkörtlarna producerar hormonet?

PTH

22

Bisköldkörtlarna = ?

Paratyreoidea

23

Binjurebarken producerar hormonet?

Glukortikoider, Mineralkortikoider & Androgener

24

Binjuremärgen producerar hormonet?

Adrenalin och Noradrenalin

25

Vad är tillväxthormonets uppgift?

Att stimulera ökad proteinsyntes, så celler kan plocka upp aminosyror

26

Grundämne som sköldkörteln behöver för produktion av sina hormoner?

Jod

27

Vad händer i kroppen när adrenalin frisätts?

Hjärtats slagfrekvens ökar och kraften i hjärtslagen. Blodsockernivån ökar

28

Vad reglerar ADH?

Vätskebalansen, mängden urin som ska producerar

29

Varifrån kommer hormonet PTH som reglerar kalciumhalten i blodet?

Bisköldkörtlarna (Paratyreoidea)

30

Vad heter hormonet som Bisköldkörtlarna producerar?

PTH = Paratyreoideahormon / Parathormon