Ryle Flashcards Preview

Hedendaagse Filosofie > Ryle > Flashcards

Flashcards in Ryle Deck (4)
Loading flashcards...
1

Wat houdt 'the official doctrine' in volgens Ryle?

De doctrine rondom lichaam en geest is gevestigd door Descartes' dualisme. De mens heeft volgens deze doctrine zowel een lichaam (fysiek) als een geest (immaterieel). Deze twee zijn dus gescheiden substanties.

2

Noem drie eigenschappen van zowel lichaam als geest.

Lichaam:
- Fysiek
- Bevinden zich in tijd en ruimte
- Buiten, publiek

Geest:
- Immaterieel
- Bevinden zich enkel in tijd
- Binnen, privé

3

Wat is het grote probleem dat ontstaat bij het maken van een onderscheid tussen lichaam en geest?

Het interactieprobleem: hoe kan iets immaterieels communiceren met iets materieels?

4

Wat is een 'categoriefout'? En waarom is het mind-body verschil een categoriefout?

Een categoriefout is een fout waarbij iets wordt behandeld alsof het zich in een categorie bevindt, waar het feitelijk niet thuishoort.

De categorie waar 'mind' in thuishoort is een hele andere categorie dan waar 'body' thuishoort. Sommige filosofen doen alsof de mind in dezelfde categorie zit als body, maar dit is niet het geval. De twee zijn niet te vergelijken. Filosofen doen alsof de mind, net als de body, een ding is, maar dat is helemaal niet! (da was nie)