Arendt Flashcards Preview

Hedendaagse Filosofie > Arendt > Flashcards

Flashcards in Arendt Deck (4)
Loading flashcards...
1

Welke drie vormen van leven zijn er?

1: Arbeiden, het biologische proces van het menselijk lichaam dat overleven als doel heeft (eten, slapen, voortplanten).
2: Werken, het niet-natuurlijke aspect van het menselijk bestaan waar de mensen een wereld creëren die kunstmatig is.
3: activiteit zonder concreet doel, laat zien wie je bent, individueel, in zijn puurste vorm: politiek.

2

Wat houdt 'pluraliteit' in?

Dé link tussen leven en politiek. Het is de individualiteit van ieder mens, ieder mens is uniek en dit komt tot uiting in het handelen. Alleen mensen hebben pluraliteit, dieren hebben geen sense of self of historiciteit.

3

Wat houdt het in dat mensen 'geconditioneerde wezens' zijn?

'Geconditioneerd' betekent dat er grenzen zijn aan ons handelen. Hoe de mens is, is afhankelijk van de condities waar de mens zich in bevindt. De mens heeft geen essentie, als we naar een andere planeet zouden verhuizen, zou er een andere manier van arbeiden, werken en handelen ontstaan.

4

Wat is het verschil tussen 'maatschappelijk' en 'politiek'?

Maatschappelijk: het niveau van het huishouden en overleven (arbeid)
Politiek: niveau van vrijheid en handelen, exclusief voor mensen