Wittgenstein Flashcards Preview

Hedendaagse Filosofie > Wittgenstein > Flashcards

Flashcards in Wittgenstein Deck (6)
Loading flashcards...
1

Wat is de klassieke opvatting over taal?

De klassieke opvatting van taal is dat de betekenis van een woord voortkomt uit hetgeen waar het woord naar verwijst.

2

Wat is Wittgensteins opvatting over waar de betekenis van woorden vandaan komt?

Taal is erg complex, het gaat er volgens Wittgenstein niet om waar de woorden naar verwijzen, maar het gaat erom hoe de woorden in de praktijk gebruikt worden.

'Meaning is use'.

3

Hoe leert een kind een taal spreken volgens Wittgenstein?

Het leren van een taal is geen onderwijzen, het is eerder africhten. Kinderen krijgen van jongs af aan mee wat de correct manier is om een woord in een context te gebruiken. Het 'correcte' gebruik is dus relatief.

4

Welke overeenkomsten ziet Wittgenstein tussen taal en spel?

De overeenkomsten tussen taal en spel zijn:
1: Er zijn regels
2: Je doet het niet alleen, maar altijd met anderen
3: Er zijn activiteiten mee verbonden

5

Zijn er overeenkomsten tussen Heidegger en Wittgenstein? En verschillen?

Beide schrijven over de verbondenheid met het leven. Voor Heidegger is dit de ontologie van het leven, van het Dasein. Bij Wittgenstein is het taalspel verbonden met het leven. Beide onderstrepen bovendien de historiciteit van taal.

Verschil: Voor Wittgenstein is de taal van Heidegger, en vooral zijn ontologie, veel te filosofisch.

6

Zin is een groot probleem in de hedendaagse filosofie. Welke zin heeft de zin voor:
- Husserl?
- Heidegger?
- Carnap?
- Wittgenstein?

- De zin voor Husserl is een ideale zin met betrekking tot de fenomenologie. Husserl is een platoonse filosoof, de ideale betekenis speelt een rol.

- De zin voor Heidegger is ontologie, een ontologische analyse van de zin.

- De zin voor Carnap is logica, een logische analyse van de zin.

- De zin voor Wittgenstein is in klassieke zin niet nuttig. De taal is namelijk een taalspel.