Foucault Flashcards Preview

Hedendaagse Filosofie > Foucault > Flashcards

Flashcards in Foucault Deck (5)
Loading flashcards...
1

Welke vormen van macht zijn er volgens Foucault?

Soevereine macht: de vorst heeft het recht om over leven en dood te beslissen. Deze macht is een soort wegnemen. Als iets de soevereine macht bedreigt heeft de vorst de macht om iemand om te brengen.

Biomacht: in plaats van het afpakken/wegnemen van het leven is de biomacht juist het stimuleren/beschermen van het leven (vanaf 16/17e eeuw). Acties worden ondernomen als de samenleving als geheel in gevaar komt (voorbeelden: verplichte scholing, privacywet).

2

Wat is het probleem met biomacht?

Oorlogen krijgen door deze nieuwe vorm van macht een nieuwe betekenis: oorlogen gaan niet langer over het veroveren van gebieden en het beschermen van de vorst, maar ze gaan over de bescherming van eigen volk en samenleving. Bevolkingen worden gedrild om elkaar af te maken om zelf in leven te blijven.

3

Hoe gaan de soevereine macht en de biomacht om met zelfmoord?

In de tijd van de soevereine macht is zelfmoord een misdaad, omdat je de vorst van zijn macht ontneemt om over jouw leven te beslissen.

In de tijd van de biomacht is zelfmoord een individueel probleem.

4

Welke twee vormen van biomacht zijn er?

1: Disciplinering: gericht op het individu, politiek gericht op het lichaam. Zorgen dat het lichaam als machine optimaal ingezet kan worden. Fenomenen als: scholing, opvoeding. Anatomische politiek gericht op het lichaam.

2: Regulering: gericht op de bevolking. Zorgen dat het lichaam van de bevolking kan overleven. Fenomenen als: gezondheidszorg, analyse van geboortecijfers. Biopolitiek gericht op de bevolking.

5

Wat is biogeschiedenis?

Biogeschiedenis is de relatie de cultuur (in algemene zin) en natuur, tussen de beweging van het leven en de processen van de geschiedenis. Niet alleen de overheid heeft macht, ook alle andere instituties/gebieden van de samenleving heeft macht die we moeten bekritiseren.