SLOVÍČKA: 2. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 2. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 2. LEKCE Deck (59):
1

babička

abuela (f)

2

kam

¿adónde?

3

srpen

agosto (m)

4

přítelkyně

amiga (f)

5

přítel

amigo (m)

6

takže

así que

7

knihovna

biblioteca (f)

8

ulice

calle (f)

9

unavený, -á

cansado, -a

10

dům, byt

casa (f)

11

blízko (čeho)

cerca (de)

12

kino

cine (m)

13

s, se

con

14

spokojený, -á

contento, -a

15

když

cuando

16

kdy

¿cuándo?

17

zvědavý, -á, zvídavý, -á; zvláštní

curioso, -a

18

čilý, -á, bystrý, -á

despierto, -a

19

kde

¿dónde?

20

během

durante

21

v, na

en

22

škola

escuela (f)

23

Španělsko

España (f)

24

být

estar

25

výlet

excursión (f)

26

příbuzný

familiar (m)

27

velký, -á

grande

28

důležitý, -á

importante

29

jít, jet

ir

30

červenec

julio (m)

31

spolu, společně

juntos, -as

32

plný, -á (čeho)

lleno, -a (de)

33

místo

lugar (m)

34

matka

madre (f)

35

moře

mar (m)

36

starší

mayor

37

hora

montaña (f)

38

sever

norte (m)

39

otec

padre (m)

40

pro

para

41

ovšem, jistě, samozřejmě, jasně

por supuesto

42

protože

porque

43

oblíbený, -á (kým)

preferido, -a (por)

44

tedy, no

pues

45

že

que

46

dárek

regalo

47

avšak, přesto, nicméně

sin embargo

48

jen, pouze

sólo

49

jeho, její, jejich, Váš, Vaše

su

50

jih

sur (m)

51

divadlo

teatro (m)

52

ještě

todavía

53

celý, -á

todo, -a

54

trochu

un poco

55

prázdniny, dovolená

vacaciones (fpl)

56

léto

verano

57

návštěva

visita

58

a

y

59

ya