SLOVÍČKA: 4. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 4. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 4. LEKCE Deck (61):
1

někdy, občas

a veces

2

nějaký, -á

alguno, -a

3

úleva

alivio (m)

4

rok

año (m)

5

vášnivý, -á

apasionado, -a

6

malý, -á (o lidech)

bajo, -a

7

banka; lavička

banco (m)

8

bar

bar (m)

9

bílý, -á

blanco, -a

10

připít

brindar

11

vlasy

cabello (m)

12

hnědý, kaštanový

castaño, -a

13

keltský, -á

celta

14

pivo

cerveza (f)

15

jistý, -á, určitý, -á

cierto, -a

16

myslet, domnívat se, věřit

creer

17

kolik?

¿cuánto, -a, -os, -as?

18

o (kom, čem)

de

19

neznámý, -á

desconocido, -a

20

dramatický, -á

dramático, -a

21

závist

envidia (f)

22

cizinec, cizina

extranjero

23

rodina

familia (f)

24

brýle

gafas (fpl)

25

(vše)obecně, obvykle

generalmente

26

upovídaný, -á

hablador, -a

27

člověk, muž

hombre (m)

28

dnes

hoy

29

představa, obraz, image

imagen (f)

30

nedochvilný, -á

impuntual

31

být, žít (trávit neurčitou dobu)

llevar

32

spíš(e)

más bien

33

víceméně

más o menos

34

tmavý, -á, černý, -á (o vlasech), snědý, -á, opálený, -á

moreno, -a

35

černý, -á

negro, -a

36

nebo

o

37

oko

ojo (m)

38

mínit, soudit

opinar

39

rodiče

padres (mpl)

40

vlasy

pelo (m)

41

lenivý, -á, nedbalý, -á

perezoso, -a

42

málo

poco

43

národ; vesnice, obec

pueblo (m)

44

světlovlasý, -á

rubio, -a

45

hlučný, -á

ruidoso, -a

46

zdraví

salud (f)

47

týden

semana (f)

48

společenský, -á

sociable

49

hluchý, -á

sordo, -a

50

mít

tener

51

dát si, pít

tomar

52

ustálený, -á, vžitý, -á

tópico, -a

53

pracovitý, -á

trabajador, -a

54

práce

trabajo (m)

55

klidný, -á

tranquilo, -a

56

nosit, (po)užívat

usar

57

život

vida (f)

58

různý, -á

vario, -a

59

několik, někteří, některé

varios, varias

60

pravda

verdad (f)

61

bydlet, žít

vivir