SLOVÍČKA: 3. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 3. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 3. LEKCE Deck (76)
Loading flashcards...
1

Latinská Amerika

América (f) Latina

2

kromě (čeho)

además (de)

3

nyní, teď

ahora

4

učit se

aprender

5

Baleárské ostrovy

Baleares (fpl)

6

dost, docela

bastante

7

dobře; hodně, velmi

bien

8

dopis

carta (f)

9

katalánský, -á

catalán, -ana

10

Katalánec, katalánština

catalán (m)

11

Katalánsko

Cataluña (f)

12

jasný, světlý

claro, -a

13

klasický, -á

clásico, -a

14

jako

como

15

rozumět (čemu)

comprender (+ 4. pád)

16

autonomní oblast

comunidad (f) autónoma

17

znát, poznat

conocer (zc)

18

srdce

corazón (m)

19

věc

cosa (f)

20

neznat

desconocer (zc)

21

přát si, chtít

desear

22

bůh

Dios (m)

23

dva, dvě

dos

24

tvrdý; nesnadný, obtížný

duro, -a

25

příklad

ejemplo (m)

26

například

por ejemplo

27

tedy, tak; tehdy, tenkrát

entonces

28

psát

escribir

29

poslouchat

escuchar

30

tento, zde: tohle

éste