SLOVÍČKA: 3. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 3. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 3. LEKCE Deck (76):
1

Latinská Amerika

América (f) Latina

2

kromě (čeho)

además (de)

3

nyní, teď

ahora

4

učit se

aprender

5

Baleárské ostrovy

Baleares (fpl)

6

dost, docela

bastante

7

dobře; hodně, velmi

bien

8

dopis

carta (f)

9

katalánský, -á

catalán, -ana

10

Katalánec, katalánština

catalán (m)

11

Katalánsko

Cataluña (f)

12

jasný, světlý

claro, -a

13

klasický, -á

clásico, -a

14

jako

como

15

rozumět (čemu)

comprender (+ 4. pád)

16

autonomní oblast

comunidad (f) autónoma

17

znát, poznat

conocer (zc)

18

srdce

corazón (m)

19

věc

cosa (f)

20

neznat

desconocer (zc)

21

přát si, chtít

desear

22

bůh

Dios (m)

23

dva, dvě

dos

24

tvrdý; nesnadný, obtížný

duro, -a

25

příklad

ejemplo (m)

26

například

por ejemplo

27

tedy, tak; tehdy, tenkrát

entonces

28

psát

escribir

29

poslouchat

escuchar

30

tento, zde: tohle

éste

31

studovat, učit se

estudiar

32

baskičtina

euskera (m)

33

existovat

existir

34

cizí, zahraniční

extranjero, -a

35

francouzský, -á

francés, -esa

36

Francouz; francouzština

francés (m)

37

Galicie

Galicia (f)

38

galicijský, -á

gallego, -a

39

Galicijec; galicijština

gallego (m)

40

mluvit

hablar

41

mladý, -á

joven

42

nečinný, lenošivý

inactivo, -a

43

zajímavý, -á

interesante

44

mladík; děvče, dívka

joven (m, f)

45

spolu/společně (s)

junto (con)

46

číst

leer

47

kniha

libro (m)

48

vést, přivést, vézt (někam)

llevar (a)

49

posílat, poslat

mandar

50

víc(e)

más

51

lépe (než)

mejor (que)

52

zatím(co)

mientras (que)

53

dívat se, podívat se

mirar

54

moderní

moderno, -a

55

hudba

música (f)

56

všimnout si, zpozorovat, vidět

notar

57

snoubenec, kluk

novio (m)

58

nový, -á

nuevo, -a

59

oficiální, úřední

oficial

60

původ

origen (m)

61

jiný, -á

otro, -a

62

země

país (m)

63

Baskicko

País (m) Vasco

64

báseň

poema (m)

65

proto

por eso

66

proč

¿por qué?

67

otázka

pregunta (f)

68

ptát se (na co)

preguntar (+ 4. pád)

69

ptát se (koho)

preguntar (a)

70

který, -á

que

71

časopis (s články ze společnosti)

revista (f) (del corazón)

72

románský, -á

románico, -a

73

televize

tele(visión) (f)

74

pracovat

trabajar

75

překládat

traducir (zc)

76

vidět

ver