SLOVÍČKA: 13. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 13. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 13. LEKCE Deck (105):
1

dole

abajo

2

absolutně; zcela

absolutamente

3

přiblížit; dovézt

acercar

4

přiblížit se/přistoupit (k)

acercarse (a)

5

přívětivý; útulný

acogedor

6

poradit

aconsejar

7

obdivovat

admirar

8

prostředí; ovzduší

ambiente (m)

9

oba; obě

ambos; -as

10

odvaha

ánimo (m)

11

starý (zastaralý)

anticuado

12

architektura

arquitectura (f)

13

umění

arte (m)

14

atentát

atentado (m)

15

aspirin

aspirina (f)

16

hosteska; letuška

azafata (f)

17

vystoupit (z dopravního prostředku); sejít dolů

bajar

18

bikiny; dvojdílné plavky

bikini (m)

19

paluba

bordo (m)

20

paluba ve vlaku

bordo del tren

21

změnit; přestoupit; přesednout

cambiar

22

množství; spousta; částka

cantidad (f)

23

blízkost; blízké okolí

carcanía (f)

24

blízký

cercano

25

šrot; starý krám

chatarra (f)

26

koncert

concierto (m)

27

spojený/propojený (s)

conectado (con)

28

pokračování

continuación (f)

29

dále (v textu; apod.)

a continuación

30

přeměněný/změněný (na)

convertido (en)

31

křižovatka

cruce (m)

32

krutý

cruel

33

čtvercový; čtvereční

cuadrado

34

prohlášený; vyhlášený

declarado

35

prohlásit; vyhlásit

declarar

36

cítit se deprimovaný/sklíčený

deprimirse

37

objevit; odkrýt

descubrir

38

deska

disco (m)

39

mít radost/potěšení (z)

disfrutar (de)

40

(po)bavit (se)

divertir(se) (ie-i)

41

zahnout; zabočit

doblar

42

budova

edificio (m)

43

anketa

encuesta (f)

44

energický

enérgico

45

scéna; jeviště

escenario (m)

46

druh

especie (f)

47

nádherný; skvělý; velkolepý

espléndido

48

roh (ulice)

esquina (f)

49

zjevný; zřejmý; očividný

evidente

50

zjevně; očividně

evidentamente

51

lékárna

farmacia (f)

52

železnice

ferrocarriles (mpl)

53

železniční

feroviario

54

vydělat; vyhrát

ganar

55

skupina

grupo (m)

56

kytara

guitarra (f)

57

historie; dějiny; příběh; příhoda

historia (f)

58

představovat si

imaginar(se)

59

nepředstavitelný

inimaginable

60

nástroj

instrumento (m)

61

zájem

interés (m)

62

mít zájem (o)

tener interés (por/en)

63

pomalu

lentamente

64

pomalý

lento

65

zářit; dobře vypadat; vyniknout

lucir (zc)

66

značka

marca (f)

67

značkový (oblečení; apod.)

de marca

68

(mistrovské) dílo

obra (f) (maestra)

69

nabízet

ofrecer (zc)

70

zapomenout (něco; na něco)

olvidar (+ 4.p)

71

zapomenout (na)

olvidarse (de)

72

pták

pájaro (m)

73

zastávka

parada (f)

74

minulost

pasado (m)

75

dědictví lidstva; světové kulturní dědictví

Patrimonio (m) de la Humanidad

76

ztráta

pérdida (f)

77

ztracený

perdido

78

rostlina

planta (f)

79

populární; známý; lidový

popular

80

jarní

primaveral

81

hlavní

principal

82

rychle

rápidamente

83

bleší trh

Rastro

84

rovný; přímý

recto

85

znovu získat/nabýt

recuperar

86

síť

red (f)

87

replika

réplica (f)

88

vyndat; vytáhnout

sacar

89

století

siglo (m)

90

sólista

solista (m)

91

překvapený

sorprendido

92

srazit/setkat se (s); narazit (na)

toparse (con)

93

plavky

traje (m) de baño

94

dopravit; přepravit

transportar

95

vlak

tren (m)

96

vysokorychlostní vlak

tren de alta velocidad (AVE)

97

příměstský vlak

tren de cercanías

98

dálkový vlak

tren de largo recorrido

99

tropický

tropical

100

statečný; odvážný

valiente

101

džínový

vaquero

102

rychlost

velocidad (f)

103

prodavač

vendedor (m)

104

prodávat

vender

105

oblečený v dobovém oděvu

vestido de época