SLOVÍČKA: 7. LEKCE Flashcards Preview

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY > SLOVÍČKA: 7. LEKCE > Flashcards

Flashcards in SLOVÍČKA: 7. LEKCE Deck (194):
1

od

a partir de

2

jít spát, jít si lehnout

acostarse (ue)

3

zvyknout si (na)

acostumbrarse (a)

4

v současnosti

actualmente

5

předmět (ve škole)

asignatura (f)

6

chodit (do, na), zúčastnit se (čeho)

asistir (a)

7

pít

beber

8

káva; kavárna

café (m)

9

procházet se, kráčet

caminar

10

katolický

católico

11

třída, hodina (vyučovací)

clase (f)

12

vyučování

clases (fpl)

13

škola

colegio (m)

14

chodit do školy

ir al colegio

15

základní škola

colegio de enseñanza primaria

16

střední škola

colegio de enseñanza secundaria

17

jíst; obědvat (ve Španělsku)

comer

18

zde; přibližně, asi, kolem

como

19

soustředit se (na)

concentrarse (en)

20

pokračovat

continuar (ú)

21

stát (o penězích); stát/dát hodně námahy

costar (ue)

22

každodenní

cotidiano

23

říct, říkat

decir

24

to jest, to znamená

es decir

25

snídat, nasnídat se

desayunar

26

snídaně

desayuno (m)

27

přestávka, pauza, odpočinek

descanso (m)

28

po (časově)

después de

29

sprchovat se

ducharse

30

trvat

durar

31

věk

edad (f)

32

(tělesná) výchova

educación (f) (física)

33

začínat

empezar (ie)

34

vzdělání, (státní) školství

enseñanza (f) (pública)

35

vyučovat

enseñar

36

studia

estudios (mpl)

37

atd.

etc. (etcétera)

38

hrozný, strašný

fatal

39

oblíbený

favorito

40

všimnout si (čeho)

fijarse (en)

41

odborná příprava

formación (f) profesional

42

bezplatný

gratuito

43

hlad

hambre (f)

44

až do

hasta

45

zmrzlina

helado (m)

46

hodina

hora (f)

47

gymnázium, střední škola

instituto (m)

48

nepravidelný

irregular

49

čtvrtek

jueves (m)

50

španělský jazyk

lengua (f) castellana

51

vstávat

levantarse

52

literatura

literatura (f)

53

potom, pak

luego

54

učitel (zš)

maestro (m)

55

přímořský, pobřežní

marítimo (m)

56

matematika

matemáticas (fpl)

57

středa

miércoles (m)

58

minuta

minuto (m)

59

plavat

nadar

60

dítě; chlapec

niño (m)

61

večer (přísl.)

noche: por la noche

62

snoubenka; přítelkyně

novia (f)

63

povinný

obligatorio

64

pozorovat

observar

65

volitelný

optativo

66

organizovat

organizar

67

zastavit (se)

parar

68

přecházet, přejít

pasar

69

promenáda; procházka

paseo (m)

70

připravovat

preparar

71

soukromý

privado

72

zůstat

quedarse

73

mít pravdu

razón: tener razón

74

přestávka (ve škole)

recreo (m)

75

uvolněný, oddechový

relajado

76

hodiny, hodinky

reloj (m)

77

rutina

rutina (f)

78

sobota

sábado (m)

79

vyjít, jít ven, vyrazit si; chodit (s kým)

salir (con)

80

víkend

fin de semana

81

sedět

sentado: estar sentado, -a

82

prostě, jednoduše, jen

simplemente

83

bez

sin

84

bez přestávky, nepřetržitě

sin parar

85

mít ve zvyku (obvykle něco dělat)

soler (ue)

86

odpoledne, navečer (přísl.)

tarde: por la tarde

87

brzy, časně

temprano

88

končit

terminar

89

sloveso

verbo (m)

90

pátek

viernes (m)

91

správní, administrativní

administrativo

92

Afrika

África (f) (el)

93

africký

africano

94

zemědělský

agrícola (nemění se v rodě)

95

Asturie

Asturias (m)

96

omývaný (čím)

bañado (por)

97

koupat (se)

bañar(se)

98

les

bosque (m)

99

každý

cada (nemění se v rodě)

100

horký, teplý

caluroso

101

Kanárské ostrovy

Canarias (fpl) (las islas Canarias)

102

hlavní město

capital (f)

103

příčina, důvod

causa (f)

104

kvůli (čemu), z důvodu (čeho)

por causa de

105

centrální, ústřední

central

106

podnebí, klima

clima (m)

107

kompetence, pravomoc, oprávnění

competencia (f)

108

známý

conocido

109

stále, nepřetržitě

constantemente

110

mít (co)

contar (ue) (con)

111

kontinentální, vnitrozemský

continental

112

pobřeží

costa (f)

113

růst, zvětšovat se

crecer (zc)

114

obrana

defensa (f)

115

národní obrana

defensa nacional

116

sport

deporte (m)

117

zimní sport

deporte de invierno

118

zábavný

divertido

119

dělit se (na)

dividirse (en)

120

enkláva

enclave (m)

121

východ (světová strana)

este (m)

122

nádherný, skvělý, báječný

estupendo

123

výhradní

exclusivo

124

rozlehlý, rozsáhlý

extenso

125

hranice

frontera (f)

126

budoucí

futuro

127

vláda

gobierno (m)

128

stupeň

grado (m)

129

syn, dítě (vlastní)

hijo (m)

130

nejstarší syn

el hijo mayor

131

vlhkost

humedad (f)

132

průmyslový

industrial

133

peklo

infierno (m)

134

zima (roční období)

invierno (m)

135

ostrov

isla (f)

136

kilometr

kilómetro (m)

137

sousedit, hraničit (s)

lindar (con)

138

jmenovat se

llamarse

139

středozemský, středomořský, vnitrozemský

mediterráneo

140

Středozemní moře

mar Mediterráneo (m)

141

náhorní rovina/planina, vysočina

meseta (f)

142

metr; metro

metro (m)

143

mikroekonomie

microeconomía (f)

144

člen

miembro (m)

145

tisíc

mil

146

mírný

moderado

147

monarchie

monarquía (f)

148

parlamentní monarchie

monarquía parlamentaria

149

hornatý

montañoso

150

nejhornatější

el más montañoso

151

zasněžený

nevado

152

sněžit

nevar (ie)

153

sníh

nieve (f)

154

hladina; úroveň

nivel (m)

155

nad mořem/hladinou moře

sobre el nivel de mar

156

oceán

océano (m)

157

Atlantský oceán

océano Atlántico

158

zaujímat, zbírat

ocupar

159

západ (světová strana)

oeste (m)

160

podzim

otoño (m)

161

parlament

parlamento

162

poloostrov

península (f)

163

Pyrenejský/Iberský poloostrov

península Ibérica

164

patřit

pertenecer (zc)

165

vrchol(ek)

pico (m)

166

pohoří v severním Španělsku

Picos (mpl) de Europa

167

Pyreneje

Pirineos (mpl)

168

politika

política (f)

169

zahraniční politika

política exterior

170

Portugalsko

Portugal (m)

171

potenciál

potencial (m)

172

provozovat, praktikovat

practicar

173

provozovat/dělat sporty

practicar deportes

174

louka

prado (m)

175

jaro

primavera (f)

176

princ

príncipe (m)

177

dlouhý, dlouhotrvající

prolongado

178

hledisko

punto (m) de vista

179

přísloví

refrán (m)

180

opakování

repaso (m)

181

král

rey (m)

182

suchý

seco

183

šest set

seiscientos

184

pohoří

sierra (f)

185

umístěný, položený

situado

186

slunce

sol (m)

187

Švýcarsko

Suiza (f)

188

samoobsluha, supermarket

supermercado (m)

189

území

territorio (m)

190

počasí; doba, čas

tiempo (m)

191

turista, -ka

turista (m, f)

192

Evropská unie

Unión (f) Europea

193

cestovat

viajar

194

vítr

viento (m)